Feed your mind: The benefits of seaweed and how to incorporate it in your meals - www.morethanmayo.com/zeewier-voedsel-van-de-toekomst - image: different varieties of seaweed, copyright: More than Mayo foodconcepts

Zeewier – het voedsel van de toekomst

Issue #3 van More than Mayo magazine! Deze editie heeft als thema ‘Seaweed’.
Je vindt steeds een nieuw artikel hier op het blog. Hopelijk blijf je terugkomen voor meer!
Dit artikel gaat over alle voordelen van zeewier.

Hand omhoog als je zelf wel eens zeewier op het menu zet. Als ik het goed tel, dan zijn dat meer handen dan een paar jaar geleden. En dat is mooi. Want zeewier is een prachtproduct. Maar het is nog verre van ’mainstream’. Een pleidooi voor wier.

Al het goede van zeewier

Zeewier wordt gezien als toekomstbestendig voedsel. Dat heeft te maken met het feit dat het in de zee groeit. Onze aarde bestaat voor 1/3 uit land en 2/3 uit water. Het deel land zijn we behoorlijk aan het uitputten met landbouw en veeteelt; het enorme deel water gebruiken we nauwelijks. En dat wordt steeds meer een probleem, met de exponentieel groeiende wereldbevolking. Tegelijk draagt het eten van wieren bij aan een gezond voedingspatroon. Ze zitten bomvol goede voedingsstoffen: eiwitten met essentiële aminozuren (zie ook dit artikel), voedingsvezels, essentiële vetzuren, vitamines en mineralen. Alhoewel zeewier in een aantal Aziatische landen als medicijn gebruikt wordt, zou ik het zelf vooralsnog vooral inzetten omwille van een gebalanceerd menu.

Soorten zeewier

Als je dacht dat zeewier een noviteit van de laatste decennia is en dat het altijd groen en slimey is, think again. Algen – zeewier is een soort alg – horen tot de eerste aardse levensvormen. Naar verluidt werd het een paar duizend jaar voor Christus in China al gegeten. Er bestaan wel duizenden soorten wieren, die in 3 (eetbare) stammen te verdelen zijn: groen-, bruin- en roodwieren. Elke stam kent dus meer dan 1.000 varianten. Ik zal je de biologische details besparen, maar het mag duidelijk zijn dat de natuur zich ook hier heeft uitgeleefd in kleuren, texturen en eigenschappen. Toch komen we in Nederland op dit moment niet veel verder dan nori (het gedroogde en geroosterde roodwier, waarmee sushirolletjes worden gemaakt) en wakame (bruinwier, je lokale all-you-can-eat sushirestaurant serveert de stengels hiervan in een pittige salade: chuka wakame).

Feed your mind: The benefits of seaweed and how to incorporate it in your meals - www.morethanmayo.com/zeewier-voedsel-van-de-toekomst - image: seaweed varieties, image source: Groenten uit Zee Different varieties of seaweed – image source: Groente uit Zee (book) 

5 manieren om zeewier op je menu te zetten

Ik hoor je denken: ‘ja, prachtig allemaal, maar het is zo glibberig…’ Als je het vers uit zee eet, wel ja. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Je kunt het in allerlei gerechten en snacks verwerken, waardoor de consistentie en textuur verandert, en je profiteert van alle goede eigenschappen en de ziltige smaak. 5 manieren waarop je zeewier vaker op je menu kunt zetten:

 1. Vervang zout door zeewier
  Omdat zeewier ziltig smaakt is het een prima smaakmaker die je in plaats van zout kunt toevoegen aan je gerecht. Zeewaar en Wereld van Zeewier bijvoorbeeld verkopen zeewierkruiden.
 2. Gebruik het als groente
  Een van de makkelijkste manier om zeewier te verwerken is het in salades te stoppen. De meeste gedroogde wieren die je moet laten wellen zijn hiervoor heel geschikt. Je vindt deze bij de toko.
 3. Combineer het met vis
  Vis en wier komt allebei uit zee, dus die kunnen prima met elkaar op een bord (bijvoorbeeld gebakken zalmfilet omwikkeld met nori) of in een kom (bijvoorbeeld wakame in een lekkere vissoep). En wat dacht je van deze heerlijke garnalenburger??
 4. Kook zeewierpasta
  Er worden steeds meer lekkere producten met zeewier gemaakt, zoals zeewiertagliatelle. Gebruik deze eens als basis voor je pastamaaltijd.
 5. Maak er een snack van
  Je vindt al een aantal zeewiersnacks en –chips in de supermarkt en de toko, maar je maakt net zo makkelijk zelf zeewierchips (hier nog een recept) of popcorn met nori!

Belangrijke kanttekening: ook hier geldt ‘alles waar te- voor staat is niet goed’ (behalve… tequila ;-) Eet zeewier als aanvulling op je dagelijkse eetpatroon, niet een heel bord wier in een keer. Maar dat ging je vast niet doen toch?! :-)

Volgens de trendlijstjes voor 2016 zou dit ‘het jaar van het zeewier’ worden. Ik moet zeggen dat ik er nog weinig van merk. Het zijn echt nog alleen de early adaptors die écht aan de slag gaan met zeewier in de keuken. Wat denk jij dat er nodig is om mensen en zeewier bij elkaar te brengen?

Feed your mind: The benefits of seaweed and how to incorporate it in your meals - www.morethanmayo.com/zeewier-voedsel-van-de-toekomst - image: different varieties of seaweed, copyright: More than Mayo foodconceptsSo many types of seaweed – copyright: More than Mayo

Seaweed: food of the future

Hands up if you ever cooked with seaweed. If I’m counting correctly, there are more hands than a few years ago. And that is nice. Because seaweed is a wonderful product. But it is still far from mainstream. A plea for seaweed.

A lot of goodness

Seaweed is seen as a future-proof food. This has to do with the fact that it grows in the sea. Our planet consists of 1/3 of land and 2/3 of water. We are exhausting the land with agriculture and cattle breeding, while we hardly make use of the tremendous volumes of water we have. This is becoming a problem, looking at the exponentially growing world population. At the same time eating seaweed contributes to a healthy diet. It’s packed with good nutrients: protein with essential amino acids (more on that in this article), fibers, essential fat acids, vitamins and minerals. Although in some Asian countries seaweed is used as a medicine, I’d eat it primarily for the sake of a balanced menu.

Types of seaweed

If you thought that seaweed is a novelty of the last few decades and that it is always green and slimy, think again. Algae – seaweed is a kind of algae – were one of the first life forms on earth. Reportedly people in China were already eating it a few thousand years BC. There are thousands of varieties of seaweed out there, which can be divided into three (edible) groups: green, brown and red seaweed. I’ll spare you the biological details, but its’ clear that nature has gone crazy with different colors, textures and properties. Yet we are generally only familiar with nori (the dried and roasted red seaweed used for sushi rolls) and wakame (brown seaweed, which your local all-you-can-eat sushi restaurant serves in a spicy salad: chuka wakame).

Feed your mind: The benefits of seaweed and how to incorporate it in your meals - www.morethanmayo.com/zeewier-voedsel-van-de-toekomst - image: seaweed salad, copyright: More than Mayo foodconceptsSeaweed salad! – copyright: More than Mayo

5 ways to put seaweed on your menu

I hear you thinking: ‘Yeah, it’s all good, buuut… it’s so slimy…’ Well, yes, if you eat it fresh from the sea. But you don’t have to eat it like that. You can put it into a variety of dishes and snacks, changing the consistency and texture, while you benefit from all the good qualities and the yummy umami taste. Check these 5 ways to put seaweed on your menu:

 1. Replace salt with seaweed
  Because seaweed tastes salty it’s a great for seasoning. Just add it to a dish instead of salt. Zeewaar and Wereld van Zeewier sell seaweed for seasoning.
 2. Use it as a vegetable
  One of the easiest way to cook with seaweed is to put it in a salad. Most dried seaweeds that you need to soak before use are suitable for this. You can find them at the Oriental shop.
 3. Combine with fish
  Fish and seaweed both come from the sea, so they love to be together on a plate (i.e. baked salmon fillet wrapped in nori) or in a bowl (like fresh wakame in a tasty fish soup). And what about this delicious shrimp burger with wakame salad?
 4. Cook seaweed pasta
  More and more seaweed products are being developed, like seaweed pasta. Use this as the basis for your pasta dish.
 5. Create a seaweed snack
  You’ll find a number of seaweed snacks and crisps in the supermarket and the Oriental shop, but why not make nori crisps yourself? Or nori popcorn!

Important side note: eat seaweed as a supplement to your daily diet, not a whole plate with only seaweed at one time. But you were probably not planning on doing that anyway, right ?! :-)

Fun food fact: Japanese samurai ate kombu, abalone and chestnuts before battle for good luck. Today Japanese politicians eat this too, after announcing their candidacy.
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression