Feed your mind: brainfood! - What does brainfood do for you? - www.morethanmayo.com/wat-doet-brainfood | image: brainfood, copyright: More than Mayo foodconcepts - www.morethanmayo.com

Wat doet brainfood voor je?

Brainfood is de bom. Maar waarom eigenlijk? En wat is er zo fascinerend aan? In een reeks artikelen neem ik je mee op een ontdekkingstocht door onze hersenen. En kijken we naar de eigenschappen van voedingsmiddelen die hieraan bijdragen. Vandaag: wat doet voeding voor je brein?

Je brein letterlijk voeden

Met mijn foodexperiences voed ik je brein. Ze prikkelen je om na te denken, je ergens bewust van te worden of je anders te gaan gedragen. Maar… je kunt je brein ook letterlijk voeden! Door bewust je¬†voeding te kiezen stimuleer je de celontwikkeling en houd je¬†je hersenfuncties op peil. En bevorder je je prestaties.¬†Net zoals het belangrijk is je lichaam in conditie te houden, is het evenzo¬†belangrijk je brein te onderhouden.¬†Want je hersenen blijven steeds in ontwikkeling; √≥√≥k als je volwassen bent.

Feed your mind: brainfood! - What does brainfood do for you? - www.morethanmayo.com/wat-doet-brainfood | image: brainfood, copyright: More than Mayo foodconcepts - www.morethanmayo.comBrainfood by More than Mayo – copyright More than Mayo

Voedingsstoffen en regelmaat

Alle voeding bevat verschillende voedingsstoffen, zoals eiwitten, vetten, vitamines en mineralen. Ik wil graag weg blijven van lange lijsten met ingewikkelde voedingsstoffen die alleen met letters en nummers aangeduid worden. Onthoud voor nu maar dat een aantal van die stoffen een positief effect heeft op je brein. Door bewuste keuzes te maken, kun je elke keer als je eet of drinkt dus een bijdrage leveren aan je breinprestaties. Regelmaat is essentieel. Helaas is er geen magisch drankje dat je creativiteit in één klap verdubbelt of je direct de slimste mens ter wereld maakt. Hersenen zijn een complex geheel van verbindingen die geleidelijk tot stand komen.

Wat doet voeding voor je hersenen?

Met de juiste voeding kun je beter focussen, beter onthouden en maakt je brein nieuwe cellen en verbindingen. Er is ook¬†voeding die je extra energie geeft of je stemming verbetert. Of je je nu bezig houdt met financi√ęle zaken, creatieve oplossingen bedenkt, iets met je handen maakt of voor anderen zorgt, het vergt een bepaalde mate van concentratie, het vereist goed denkvermogen en het doet een beroep op je geheugen. Bovendien helpt het enorm als je je op de juiste momenten energiek, blij of rustig voelt. Al¬†die dingen kan¬†voeding positief kan be√Įnvloeden.

‚ėÖ

En nu wil je natuurlijk weten w√°t je dan op je menu moet zetten?! In de komende artikelen neem ik een aantal brainfoods met je onder de loep!¬†Enne… check ook even de video hieronder voor n√≥g meer informatie over wat voeding voor je brein doet!

How the food you eat affects your brain ‚óŹ Mia Nacamulli for Ted Ed¬†‚óŹ 21 juni¬†2016¬†

What does brainfood do for you?

Brainfood is tha¬†bomb. But why? And what’s so fascinating about it? In a series of articles I’ll take you on a journey to explore¬†our brains. We look what nutrients in¬†foods contribute to¬†our brain performance. Today’s question is: what does food do for your brain?

Feed your brain… literally

With my foodexperiences I nourish your brain. I feed your mind. They stimulate you to think about something, become¬†aware of something or they change your behaviour. You can also¬†feed your brain… literally! By choosing your food consciously, you¬†can actively stimulate¬†cell development and keep your brain functions healthy. And boost your performance!¬†Just as it is important to keep your body in shape, it is equally important to maintain your brain. Because your brain is constantly developing,¬†even when¬†you’re an adult.

Nutrients and regularity

All foods contain different nutrients¬†like¬†proteins, fats, vitamins and minerals. I’d like to stay away from long lists of complex nutrients which are only identified by letters and numbers. Just remember that some¬†of them have an¬†positive effect on your brain. By making conscious choices, you can contribute to your brain performance every time you eat or drink. Regularity is essential. Unfortunately there is no magic potion that doubles your creativity in one sip¬†or that instantly¬†makes you the smartest person¬†in the world. Your brain is¬†a complex collection of connections, which are¬†gradually¬†shaped and reshaped.¬†

What does food do for your brain?

With the right¬†nutrition, you’ll have better focus, remember things better and your brain will create new cells and connections. There is also food that gives you extra energy and that improves your mood. Whether you¬†work in¬†finances, you¬†make something by¬†hand or you take care of other people, it all takes a certain level of concentration, it requires smart¬†thinking and it appeals to your memory. Besides, feeling¬†energetic, happy or¬†calm at the right times helps you forward. Brainfood¬†can positively influence all those things.

‚ėÖ

And now of course you want to know wh√°t to¬†put on your menu, right?! In upcoming articles we’ll look more closely at some¬†brainfoods!¬†Also: check the video above for even more information about what food does for your brain.

BewarenBewarenBewarenBewaren
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression