Waarom een sterk merk juist nu belangrijk is

Waarom is een sterk merk – juist nu – belangrijk?

Het zijn spannende tijden, waarin de ene crisis de andere overstemt. En de economie klap na klap te verwerken krijgt. Dan is marketing vaak het eerste waarop bespaard wordt. Terwijl het juist nú belangrijk is om te werken aan een sterk merk.

(English version below Dutch ↓)

Wat een merk voor je organisatie doet

Met zóveel méér informatie, aanbod en keuze is het hebben van een sterk merk de afgelopen decennia al steeds belangrijker geworden. Een merk helpt dan om:

  • je te onderscheiden van andere organisaties
  • je ‘persoonlijkheid’ te laten zien
  • een relatie op te bouwen
  • voorkeur te creëren
  • loyaliteit te ontwikkelen

Een sterk merk creëert vertrouwen

In de coronajaren hebben we kunnen zien dat vertrouwen ongelooflijk belangrijk is voor het voortbestaan van je organisatie. Holle marketingbeloftes zijn uit den boze. ‘Show, don’t tell’ is vervangen door ‘Proof, don’t tell’. Relevante en oprechte merken, die trouw zijn aan en transparant zijn over hun zinvolle missie, blijven staan.

Een sterk merk heeft aantrekkingskracht

Ondertussen hebben veel mensen blijkbaar bedacht dat er meer is dan werken alleen. En is het voor organisaties enorm moeilijk geworden om aan voldoende personeel te komen. Ook hier is een sterk merk weer van onschatbare waarde. Want een aantrekkelijk merk waarvan je weet dat het zich positief onderscheidt van anderen, daar wil je werken.

Om je te onderscheiden van de concurrentie, je doelgroep te bereiken en je merk te laden, heb je een doordachte, heldere merkstrategie nodig. Zo bouw je die op!

Investeer – juist nú – in een sterk merk

Kortom: investeren in marketing en branding is – juist nú – van belang. Bouw aan een sterk merk dat laat de waarde van de organisatie voor de samenleving laat zien. Een sterk merk dat ergens voor staat en bewijst wat het belooft. Dat je kunt vertrouwen. Waar je onderdeel van uit wilt maken.

Maak van een crisis een kans en bouw aan een merk dat, wat de toekomst ook brengt, van onschatbare waarde is en blijft. 

Waarom een sterk merk juist nu belangrijk is

 

Why is a strong brand important – especially now?

We find ourselves in incredible times, in which one crisis drowns out another. The economy is taking blow after blow. In these times, marketing is often the first thing to deminish or being skipped altogether. While it’s actually important to keep on building a strong brand – especially now. 

What a brand does for your organization

With so much more information, so many products and services on offer and seemingly unlimited choices, having a strong brand has become increasingly important in recent decades. A strong brand then helps to:

  • distinguish yourself from other organisations
  • show off your personality
  • to build a relationship
  • create preference
  • develop loyalty

A strong brand is highly trustworthy

In the COVID-years we’ve seen that trust is extremely important for the survival of your organization. Hollow marketing promises are out of the question. ‘Show, don’t tell’ has been replaced by ‘Proof, don’t tell’. Relevant and sincere brands – those who are true to and transparent about their meaningful mission – remain.

A strong brand is very appealing

In the meantime, many people have apparently figured out that there is more to life than work. It has become extremely difficult for organizations to find enough qualified staff. Here too, a strong brand is invaluable. Because you do want to work for an attractive brand that positively distinguishes itself. Strong brands attract people. 

To distinguish yourself from the competition, reach your target audience and build your brand, you need a clear brand strategy. This is how to create one!

Invest in a strong brand nów

In short: investing in marketing and branding is important – especially now. Build a strong brand that shows the value of the organization to society. A strong brand, that stands for something and proves what it promises. A brand you can trust and where you’d want to be part of.

Turn crisis into opportunity and build a brand that, whatever the future brings, is and will remain invaluable.
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression