Feed your mind: Food Probes - The technique of 3D printing could play an important role in the development of personal nutrition - www.morethanmayo.com/trend-persoonlijk-food-probes | image: diagnostic kitchen, source: 90yearsofdesign.philips.com

Trend PERSOONLIJK: Food Probes

Vorige maand schreef ik over de foodtrends en -ontwikkelingen die ik voor de komende tijd zie, onder andere de trend ‘PERSOONLIJK’. Ook schreef ik over 3D foodprinting, nu en in de toekomst. De techniek van het 3D printen kan een belangrijke rol gaan spelen in de¬†ontwikkeling richting persoonlijke voeding. Het project Food Probes onderzoekt hoe dat eruit kan zien.¬†

(English version below Dutch ‚Üď)

Food Probes: innovatieve foodconcepten

Zoals ik al schreef: het kan nooit zo zijn dat al die onderzoekstijd en -budgetten ge√Įnvesteerd worden om chocolaatjes en andere zoetigheid te kunnen printen. Dit moeten stappen zijn naar iets groters, iets innovatievers. Philips dacht daar ook zo over. Een aantal jaren geleden hebben zij een serie conceptuele producten bedacht, die ons over¬†15-20 jaar van (gepersonaliseerd) voedsel kunnen voorzien. Het doel¬†van deze Food Probes¬†is reacties opwekken en discussie stimuleren. Zo kunnen idee√ęn worden getoetst en verfijnd. Uiteindelijk worden deze concepten dan wellicht realiteit.

Feed your mind: Food Probes - The technique of 3D printing could play an important role in the development of personal nutrition - www.morethanmayo.com/trend-persoonlijk-food-probes | image: diagnostic kitchen, source: robotsingastronomy.comDiagnostic kitchen concept Рimage source: robotsingastronomy.com

Diagnostic Kitchen, Food Creation and Home Farming

De Food Probes serie bestaat uit 3 concepten: Diagnostic Kitchen, Food Creation and Home Farming. Ze bieden een nieuwe, innovatieve kijk op wat we (moeten) eten en hoe we eten bereiden.

  • Het Diagnostic Kitchen-concept bestaat uit uit een scanstaafje¬†en inslikbare¬†sensor, waarmee je bepaalt¬†hoeveel jij¬†persoonlijk van alle voedingstoffen moet binnenkrijgen. Met het staafje kun je ook het eten dat je koopt scannen en de voedingswaarden vergelijken met jouw voedingsbehoeften.
  • Het Food Creation-concept¬†bestaat feitelijk uit een 3D foodprinter die allerlei ingredi√ęnten aankan en deze print in elke gewenste vorm en consistentie. Input voor de gerechten komt uit het scanstaafje met jouw persoonlijke voedingsbehoefte. Zo weet de printer welke voedingswaarden het te printen gerecht moet bevatten.
  • Het Home Farming-concept biedt een systeem¬†om thuis je eigen voedingsmiddelen te kweken. Dit systeem kweekt¬†niet alleen groenten, maar ook vis, schaaldieren en algen¬†op basis van een uitgebalanceerd mini-ecosysteem.

Wat vind jij van deze toekomst-idee√ęn? Te futuristisch? Of juist realistisch? Wat vind je er goed aan? Wat zou je anders willen zien?

Trend PERSONAL: Food Probes

Last month I wrote about the food trends and developments that I see for the future, including the trend ‘PERSONAL’. I also wrote about 3D food printing, now and in the future. The technique of 3D printing could¬†play an important role in the development of¬†personal nutrition. The Food Probes project investigates how this might look like.

Food Probes: innovative food concepts

As I wrote, it¬†can’t be that printing¬†chocolates and other sweets justifies the investment of decades of research and big¬†budgets. All the¬†steps we’re taking now should lead¬†to something bigger, something more innovative. Philips also felt like that. Several years ago, they’ve devised a series of conceptual products, which in about 15-20 years could¬†provide us with (personalized) food. The purpose of this project is¬†to generate reactions and to stimulate discussion. So ideas can be tested and refined. Ultimately, perhaps these concepts could become reality.

Feed your mind: Food Probes - The technique of 3D printing could play an important role in the development of personal nutrition - www.morethanmayo.com/trend-persoonlijk-food-probes | image: diagnostic kitchen, source: 90yearsofdesign.philips.comFood creation concept Рimage source: 90yearsofdesign.philips.com

Diagnostic Kitchen, Food Creation and Home Farming

The Food Probes series consists of three concepts: Diagnostic Kitchen, Food Creation and Home Farming. They offer a new, innovative approach to what we (have to) eat and how we source and prepare our food.

  • The Diagnostic Kitchen concept consists of¬†a scanning wand¬†and swallowable sensor, that¬†determine¬†what your personal nutritional requirements are. You can also use the wand to scan¬†the food you buy and compare this to the values ‚Äč‚Äčof your nutritional needs.
  • The Food Creation concept actually consists of a 3D food printer that can handle various¬†ingredients and print these in any shape and consistency. The scanning wand with your personal nutritional needs can provide input for the nutritional values ‚Äč‚Äčthat the printed dish should contain.
  • The Home Farming concept provides a system for growing your own food at home. This system not only grows vegetables, but also fish, shellfish and algae in¬†a balanced mini-ecosystem.

What do you think of these future ideas? Too futuristic? Or very realistic? What do you think is good about them? What would you design differently?
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression