Feed your mind: Foodtrend 'CONCIOUS' - STROOOP: the first 100% plant based 'stroopwafel' - www.morethanmayo.com/trend-bewust-strooop-plantaardige-stroopwafels | image: STROOOP, copyright: Chloé Rutzerveld

Trend BEWUST: STROOOP – plantaardige stroopwafels

Nog even terug naar¬†de¬†foodtrends en -ontwikkelingen¬†waarover ik in december schreef. Vandaag weer een mooi voorbeeld van de trend¬†‘BEWUST’. Het even eenvoudig als briljante project ‘STROOOP’ van Food- en Conceptdesigner Chlo√© Rutzerveld. Lees mee over de eerste 100% plantaardige stroopwafels van Nederland.

(English version below Dutch ‚Üď)

Zoet experiment

Het was zo ongeveer rond deze tijd vorige jaar toen ik met Chloé in haar atelier zat. Op het aanrecht stond een kom waarin 3 wortels rechtop stonden. Een grappig gezicht. Ik vroeg haar wat het was of moest worden. Chloé experimenteerde met suikers. We zijn tegenwoordig zo geobsedeerd door suiker, maar realiseren mensen zich wel dat er overál suiker in zit? Oók in groenten en fruit, stopt de natuur er gewoon in. Wat als we nou die suikers konden gebruiken in plaats van alle toegevoegde suikers?! De kom op het aanrecht was een poging de van nature aanwezige suikers uit de wortels te extraheren.

Feed your mind: Foodtrend 'CONCIOUS' - STROOOP: the first 100% plant based 'stroopwafel' - www.morethanmayo.com/trend-bewust-strooop-plantaardige-stroopwafels | image: STROOOP, copyright: Chloé RutzerveldLeaflet STROOOP Рcopyright: Chloé Rutzerveld

Stroopwafel van groenten

Het lukte haar eerder al met zoete aardappel. Ze liet het me proeven van het siroopje dat ze ervan maakte. Heeeel zoet inderdaad! ‘Hoe tof zou het zijn als je daar een suikerspin van kunt maken?’¬†lachte Chlo√©. Dat lukte helaas niet, deze suiker bleek¬†niet ‘spinbaar’. Maar als siroop was de suiker w√©l prima te gebruiken voor een oer-Hollandse stroopwafel. En die wafel¬†werd zelfs nog mooier: na wat onderzoek lukte het haar om de wafel te maken uit groentenpulp. En zo ontstond,¬†door innovatief¬†gebruik te maken van natuurlijke eigenschappen van groenten, de eerste plantaardige stroopwafel van Nederland.

100% bewust en goed

E√©n wafel bestaat uit precies 100 gram wortel of biet.¬†De stroopwafels worden gemaakt van ‘buitenbeentjes’ en nevenstromen uit de groente-industrie. Zo kunnen ook deze producten naar de consument. In de vorm van een¬†typisch Nederlandse lekkernij (hup, Nederland meteen op de kaart als foodinnovatieland :-)¬†De stroopwafels zijn een bron van voedingsvezel en gemaakt met 100% plantaardige ingredi√ęnten van Nederlandse bodem. Daarnaast zijn de wafels glutenvrij en bevatten ze geen toegevoegde suikers of kleurstoffen. Goed¬†voor het milieu, de telers en onszelf!

Aftermovie STROOP at Dutch Designe Week Рcopyright: Chloé Rutzerveld

Trend CONSCIOUS: STROOOP – plant based¬†‘stroopwafels’

Let’s have a little look again at the¬†food trends and developments¬†I wrote¬†about in December.¬†Specifically at the trend ‘CONSCIOUS’.¬†A beautiful example of this trend is the project ‘STROOOP’ by¬†food- and concept designer Chlo√© Rutzerveld. Her idea is as simple as it is¬†brilliant: she made¬†the first 100% plant based¬†‘stroopwafels’ of¬†the Netherlands.

Sweet experiment

It was about this time last year when I was in Chlo√©‘s¬†studio. On the counter I saw¬†a bowl in which three¬†carrots stood upright. A funny sight. I asked her what it was or should become. Chlo√© was experimenting with sugars. We have become so obsessed with sugar, but do people actually realize that there is¬†sugar natural produce, like carrots? What if we could put¬†these natural sugars to use instead of all the unhealthy added sugars?! The bowl on the kitchen counter was an attempt to extract the natural sugar¬†from¬†the carrots.

Feed your mind: Foodtrend 'CONCIOUS' - STROOOP: the first 100% plant based 'stroopwafel' - www.morethanmayo.com/trend-bewust-strooop-plantaardige-stroopwafels | image: STROOOP, copyright: Chlo√© RutzerveldFrom carrot to ‘stroopwafel’¬†– copyright:¬†Chlo√© Rutzerveld

‘Stroopwafels’ from veggies

She already managed to extract sugar¬†from sweet potatoes. She made a syrup out of it and I¬†tasted it. Very¬†sweet indeed! ‘How cool would it be if you could make a cotton candy out of this sugar?’ Chlo√© laughed. Unfortunately that didn’t work; ¬†this sugar wasn’t suitable to turn into ‘cotton’. But as a¬†syrup it was perfect¬†to use the sugar in¬†a traditional Dutch ‘stroopwafel’. And – big fat plus – after some research she managed to make the wafer from vegetable¬†pulp. And that is how, by making innovative use of natural properties of vegetables, the first plant based ‘stroopwafel’¬†of the Netherlands originated.

100% conscious and good

One ‘stroopwafel’ consists of exactly 100 grams of carrot or beet. The waffles are made of ‘ugly’ vegetables and residues¬†of¬†the vegetable industry. Now¬†these products can also be put to use for the consumer¬†market. In the form of a typical Dutch delicacy (which also puts The¬†Netherlands on the map as food innovation country :-) The waffles¬†are a source of dietary fiber and made with 100% natural ingredients from Dutch soil. In addition, the ‘stroopwafels’ are gluten-free and contain no added sugar or food-colorings. Good for the environment, the farmers and for us!
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression