What's cooking: Trend 'CONCIOUS' - the vegetal steak - www.morethanmayo.com/trend-bewust-plantaardige-biefstuk | image: plantaardige biefstuk, credits: www.marcelvandenbergh.com

Trend BEWUST: de plantaardige biefstuk

De kranten stonden er vol mee*: Unilever gaat, samen met een negental andere bedrijven, investeren in de plantaardige biefstuk. Dat is wel een ding. Want de techniek is er. En nu is er geld. En specialistische kennis. Dat betekent dat het product wel eens sneller op de markt kan komen dan we allemaal dachten. Een ware plantaardige revolutie, als je het mij vraagt.

Succes met structuur

Ik schreef al eens over de plantaardige biefstuk in dit artikel. Een mooi voorbeeld van de trend ‘Bewust’. De Universiteit van Wageningen doet er al een aantal jaar onderzoek naar. En met succes: het is ze al gelukt om de structuur van biefstuk te maken¬†met eiwitten uit peulvruchten en soja.¬†Een behoorlijk essentieel onderdeel van¬†het stukje rundvlees. Zonder deze structuur zouden we het plantaardige alternatief niet als ‘biefstuk’ betitelen. Ook lukt het de onderzoekers inmiddels om het product op relatief grote schaal te maken. In formaat dan, in aantallen per tijdseenheid vermoed ik nog niet. Gelukkig doet er ook een machinefabrikant mee, kan die dat optimaliseren. Daarnaast zit er¬†ook een hele grote geur- en smaakstoffenfabrikant¬†in het groepje. Het bieflapje heeft momenteel immers nog geen smaak, dus die heeft een mooie uitdaging.

What's cooking: Trend 'CONCIOUS' - the vegetal steak - www.morethanmayo.com/trend-bewust-plantaardige-biefstuk | image: plantaardige biefstuk, credits: nos.nlCreating a steak-like structure – image source: nos.nl

Alternatieven winnen aan terrein

Het feit dat grote spelers op de voedselmarkt investeren in een product als een plantaardige biefstuk, betekent dat ze er vertrouwen in hebben dat de vraag naar plantaardige vleesalternatieven groot genoeg is. Terecht: je ziet deze markt letterlijk groeien. Er komen bijna maandelijks nieuwe vleesvervangers op de markt: van vegetarische vis tot boongerechten¬†en zeewierburgers. ‘De Vegetarische Slager’ groeit uit zijn jasje;¬†die zet de ene na de andere vacature uit (die zit trouwens ook in het ‘plantaardige-biefstuk-collectief’). Laten we vlees volledig links liggen¬†in de toekomst? Gaan we miljoenen jaren terug in de tijd; terug naar ons volledig plantaardig dieet? Ik denk het niet, maar elke dag vlees of vis gaat – door groei van de wereldbevolking en uitputting van voedselbronnen – op een dag niet meer mogelijk zijn. Het is dus goed dat er nu al alternatieven zijn waarmee we ons kunnen voorbereiden.

‚ėÖ

PS: overigens wil ik hierbij deel I van de wedstrijd ‘Bedenk een nieuwe naam voor plantaardige eiwitbronnen’ uitschrijven.¬†Hoe noemen we straks dat op soja gebaseerd, met nanotechnologie geproduceerd, plantaardige voedingsmiddel met een pezige structuur??

* Onder andere deze artikelen: Volkskrant, Trouw, Nu.nl, NOS.

What's cooking: Trend 'CONCIOUS' - the vegetal steak - www.morethanmayo.com/trend-bewust-plantaardige-biefstuk | image: plantaardige biefstuk, source: nieuweoogst.nuAssembling the vegetal steak Рimage source: nieuweoogst.nu

Trend CONCIOUS: the vegetal steak

This week the newspapers were full of it: Unilever, together with nine other companies, will invest in the¬†vegetal¬†steak. That’s big. Because the technique is there. And now there is money. And specialist knowledge. This means that the product can come to market faster than we all thought. A true vegetable revolution, if you ask me.

Success with structure

I wrote about the vegetal steak in this article. The University of Wageningen has been researching and developing this product for a number of years now. And with success, the researchers have¬†already succeeded in making a¬†steak structure¬†out of legumes and soy. A fairly essential attribute¬†of a steak. Without this structure, we would even consider this vegetal product to be a¬†steak¬†alternative. The researchers also managed to make the product relatively large¬†in size. A machine manufacturer¬†in¬†the group of investors¬†could now start to optimize the production. In addition, there is also a very large scent and flavor ‘manufacturer’ in the group. He’s facing a¬†nice challenge; the ‘steak’ has¬†absolutely¬†no flavour yet.

Alternatives gain terrain

The fact that large players in the food market are investing in a product like a vegetale steak means that they are confident that the demand for vegetal meat alternatives wil be big. Rightly so, this market¬†is growing every day. Almost every month new products are introduces:¬†from vegetarian fish to bean-¬†and seaweedburgers. Are we abandoning meat all together¬†in the future? Are we going millions of years back in time; back to our vegetal diet? I don’t think it’ll be that extreme. But eating meat or fish every day will no longer be possible in the future, because of the growth of world population and the depletion of food resources. Therefore it’s¬†a good thing¬†there are alternatives,¬†so we can prepare ourselves for that.

What's cooking: Trend 'CONCIOUS' - the vegetal steak - www.morethanmayo.com/trend-bewust-plantaardige-biefstuk | image: plantaardige biefstuk, credits: www.marcelvandenbergh.comIs this what’ll be on our plate in the future? – photo credits:¬†marcelvandenbergh.com
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression