Trends BEWUST & BELEVING zichtbaar in de horeca

Op de Horecava dit jaar waren twee van de door mij benoemde foodtrends duidelijk aanwezig. Opvallend vond ik het grotendeels ontbreken van de derde trend. De horeca is klaarblijkelijk gevoelig voor actuele hypes, maar nog niet super innovatief en vooruitstrevend. Terwijl juist in deze branche de ‘magic happens’. Koks koken nu wat straks in onze keuken komt. En het is bij uitstek de place to be voor experiences.¬†Lees mee met mijn observaties en laat me vooral ook weten wat jij ervan vond!

(English version below Dutch ‚Üď)

Originele initiatieven om verspilling tegen te gaan

Weet je nog? De 3 trends die ik benoemde? Tijdens de Horecava waren ‘BEWUST’ en ‘BELEVING’ duidelijk te onderscheiden. Er¬†was een heel stuk gewijd aan ‘no waste’, met onder andere Instock, de Verspillingsfabriek, BrouwBrood en GRO. Prachtige voorbeelden van circulaire producten, wat dacht je van brood en granola gemaakt van bierbostel? Mooie en – zeker in het geval van Instock – succesvolle initiatieven. Toch beslaan deze initiatieven nog maar een verdacht klein deel van de enorme beurs.¬†Ook waren er veel¬†stands met mooie lokale producten. Wat een prachtige groenten en fruit, vlees en vleeswaren en zelfs wijnen komen er toch uit Nederland. Goed om te zien dat ook groothandels deze producten langzaamaan adopteren. En er werd ook heerlijk gekookt met lokale producten.

Eating out: trends 'concious' and 'experience' visible in hospitality industry (horeca) - www.morethanmayocom/trend-bewust-beleving-horeca | Image: foodquote chairs - credits: More than Mayo foodconceptsChairs with quotes can tell your story Рcredits: More than Mayo

Innovaties en de trend ‘persoonlijk’

Misschien wil ik te veel te snel (of heb ik het gemist), maar ik had stiekem toch iets 3D foodprint-igs verwacht. Verder heb ik eigenlijk weinig kunnen ontdekken op gebied van gepersonaliseerde¬†voeding. Qua innovaties¬†was er √©√©n¬†stand met¬†producten op basis van insecten, maar zover ik gezien heb geen zeewier innovaties. Sowieso was het speciaal ingerichte InnovatieLab tot mijn verrassing behoorlijk klein. Er zaten wel een paar mooie innovaties tussen de genomineerden voor de Innovation Awards, zoals het Hemelswater, Birch Water en het Pieperbier. Maar er waren ook een paar ¬†‘schijninnovaties’, zoals¬†(voor het tweede jaar op rij) oerfriet (welke caveman at aardappelen en had een friteuse?)¬†en pulled potato (die in werkelijkheid een pushed potato was… ;-)

De belevingshype die de horeca overspoelt

Het woord¬†‘beleving’ komt veel horeca-ondernemers waarschijnlijk¬†al hun neus uit. Jammer, beleving is in¬†mijn visie¬†onzettend belangrijk,¬†j√ļist in de horeca. D√©¬†branche die alle zintuigen kan prikkelen. Maar ik snap het wel; de term wordt te pas en te onpas gebruikt. Het voelt overweldigend als je √©n een koffiebeleving, √©n een broodbeleving, √©n, √©n, √©n… ‘moet’ cre√ęren. Hoeft ook niet.¬†Waar het wat mij betreft w√©l¬†om gaat, is dat je de gast j√≥uw visie of verhaal laat ervaren. In elk contact. Tijdens¬†het eetmoment via¬†de gerechten,¬†de presentatie, de omgeving en¬†de service. Maar ook door passende communicatie¬†voor¬†en¬†na het bezoek aan je zaak. Dan kunnen koffieproducenten zich bezig houden met de ‘koffiebeleving’ (Wat Douwe Egberts overigens bijzonder goed deed op¬†de Horecava). Profiteer jij als horeca-ondernemer ook weer van, als je die goed gepositioneerde¬†koffie in je zaak schenkt.

Eating out: trends 'concious' and 'experience' visible in hospitality industry (horeca) - www.morethanmayocom/trend-bewust-beleving-horeca | Image: honeylab greenhouse - credits: More than Mayo foodconceptsYour vision on honey, presented in a ‘honey lab’¬†– credits: More than Mayo

De betekenis van beleving

Dat de trend ‘BELEVING’ op de Horecava aanwezig was moge duidelijk zijn. Twee grote pop-up restaurants (Bierfabriek en Sushi Time) en op verschillende plekken kon je de mogelijkheden van virtual reality ervaren.¬†Ook waren er een aantal¬†mooie belevingsstands, waaronder dus Douwe Egberts, maar vooral de ‘belevingskas’ van Inspirium. Tijdens ons gesprek met¬†The Foodtruck Company¬†bleek¬†dat er¬†veel behoefte om fysiek naar klanten toe te gaan en ze een¬†winkel of product live en van dichtbij te laten beleven. En we spraken met een¬†geurmarketeer; geur is namelijk het zintuig dat het meest gekoppeld is aan herinneringen en emoties. Perfect voor een totaalbeleving. Het blijft alleen nog wel vrij instrumenteel. De technieken zijn er, maar je moet het wel zodanig toepassen dat het ook iets zegt over je product of merk. Zodat het ook iets bet√©kent.

Snap jij als horeca-ondernemer het belang van beleving voor de connectie met je gasten? Wil je een frisse blik op jouw zaak en uitstraling? Of wil hier op een solide en betekenisvolle manier mee aan de slag? Ik help je daar graag mee!

Eating out: trends 'concious' and 'experience' visible in hospitality industry (horeca) - www.morethanmayocom/trend-bewust-beleving-horeca | Image: airstream foodtruck - credits: More than Mayo foodconceptsI’d fall in love with your brand immediately when¬†I met you at¬†this cutiepie ;-)¬†– credits: More than Mayo

Trends CONSCIOUS & EXPERIENCE in hospitality industry

Horecava Рthé hospitality fair of the year Рfeatured two of the food trends appointed by me. I was kind of struck by the near-absence of the third trend. The hospitality industry seems sensitive to short-term hypes, but is not yet super innovative and progressive. While in this industry the magic actually happens. Chefs cook now what will be in our kitchen in the near future. And it is the perfect place to be for complete experiences. Read along with my observations and let me know what you think of it!

Original initiatives to reduce waste

Do you remember? The¬†3 trends¬†I appointed? At¬†the Horecava the trends ‘CONSCIOUS’ and ‘EXPERIENCE’ were clearly visible. There was a section¬†dedicated to ‘no waste’¬†with original¬†examples of circular products. What about bread and granola made from brewer’s grains? And Instock, the restaurant that works with leftover products from supermarkets?¬†However, these initiatives cover only a suspiciously small part of the huge fair. Also there were many booths with fine local produce. What wonderful fruits and vegetables, meat and meat products and even wines we have right here in¬†the Netherlands! Good to see that wholesalers gradually adopt these products. And that more and more chefs are cooking with local produce.

Eating out: trends 'concious' and 'experience' visible in hospitality industry (horeca) - www.morethanmayocom/trend-bewust-beleving-horeca | Image: experience greenhouse - credits: More than Mayo foodconceptsClose the curtains, dim the lights and immerse yourself in the experience – credits: More than Mayo

Innovations and the trend ‘personal’¬†

Maybe I want too much too soon (or I missed it), but I¬†kind of expected¬†something 3D foodprinting-ish. I also didn’t find anything¬†in the area of ‚Äč‚Äčpersonalized nutrition. In terms of innovations, there was one booth with products based on insects, but I didn’t see any¬†seaweed innovations. And the ‘InnovationLab’ at the fair was surprisingly¬†small. There were a few nice innovations among the nominees for the Innovation Awards though, like beer from rainwater, birchwater and potato beer. But there were also some wannabe¬†innovations, like primeval fries (which caveman ate potatoes and had a deep fryer?) and¬†pulled potato¬†(which actually¬†was a¬†pushed potato… ;-)

The experience hype that engulfs the hospitality industry

Entrepreneurs in the hospitality industry are¬†already getting sick by hearing the word ‘experience’. Too bad, because in my vision it really is very¬†important.¬†This is th√©¬†industry that can stimulate all the senses. But I get it; the term is over-used. It feels overwhelming when ‘have to’ create √°nd a coffee experience, √°nd a bread¬†experience, √°nd, √°nd, √°nd…. Really, you don’t have to. What matters is that you¬†let your guests experience¬†y√≥ur vision or story. Every time you get in touch. During dinner or lunch via¬†the dishes you serve, the presentation, the design and service. But also via¬†appropriate communication before and after the visit to your restaurant or bar. Then coffee producers can take care about¬†the ‘coffee experience’. If they do this right, you as an¬†entrepreneur can benefit from that when you serve that well positioned¬†coffee in your business.

Eating out: trends 'concious' and 'experience' visible in hospitality industry (horeca) - www.morethanmayocom/trend-bewust-beleving-horeca | Image: taste comes alive - credits: More than Mayo foodconceptsLet taste your story and vision come alive! Рcredits: More than Mayo

The significance of experience

So, the trend ‘EXPERIENCE’ was very present at the¬†Horecava. There were two large pop-up restaurants and you could experience the possibilities of virtual reality in several booths. There were also some really nice total experience booths, like a coffee house and an ‘experience greenhouse’. When we talked with someone from a food truck company, we realized there’s a¬†great need to physically go to customers and allowing them to experience a store or product live and up close. Also we talked to a fragrance marketer; smell is the sense that is most tied to memories and emotions. Perfect to create a great total experience. But still it’s quite instrumental. The techniques are there, but you need to apply apply them¬†in such a way that it also says something about your product or brand. In a way it actually¬†m√©ans something.

Are you an entrepreneur in the hospitality industry who understands¬†the importance of experience to connect¬†with your guests? And you want to work on that in¬†a solid and meaningful way? I’d love to help you with that!




MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression