Feed your mind: Tea becomes moodfood - About tea and its benefits for body, brain and mood - www.morethanmayo.com/thee-moodfood | image: time for tea, copyright: More than Mayo foodconcepts

Thee als moodfood

Issue #3 van More than Mayo magazine! Deze editie heeft als thema ‘Seaweed’.
Je vindt steeds een nieuw artikel hier op het blog. Hopelijk blijf je terugkomen voor meer!
Dit artikel gaat over thee en de effecten hiervan op ons lichaam. 

Thee is aan zijn Nederlandse comeback bezig. En niet zomaar een, want thee wordt een echt ‘lifestyle-product’. In het verre Oosten wordt thee al eeuwen gedronken met het oog op de eigenschappen van de infusie en de effecten die het op het lichaam heeft. En ook bij ons is thee als ‘moodfood’ in opkomst.

Moodfood

Wat ik bedoel met ‘moodfood’? Voeding met bepaalde eigenschappen die invloed hebben op je lijf, brein en gemoedstoestand. Moodfood fascineert me. Ik vind het bijzonder dat je door iets in je lichaam te stoppen je je eigen functioneren kunt verbeteren. En dat je daarin bewuste keuzes kunt maken. Voel je je wat moe en lusteloos? Werk je naar een prestatie toe? Of heb je juist behoefte aan ontspanning? Met de juiste voeding geef je jezelf wat je nodig hebt. Zoals ‘thee voor goede nachtrust’ of ‘thee voor een goede stoelgang’, die veel theemerken in hun assortiment hebben.

Thee die goed is voor je lichaam

Een tijdje terug was ik in Rotterdam in de Markthal. Daar werd mijn aandacht getrokken door een bord met een overzicht van theesoorten, gesorteerd op wat ze doen voor je lichaam. Een interessante andere kijk op thee. Ook supertof: terwijl ik het bord stond te lezen, werd ik door het meisje in de kraam een heuse theebeleving in getrokken. Alhoewel het een redelijk clean winkeltje was qua uitstraling, zorgde de goede uitleg over de smaken en het ruiken aan de verschillende theeën ervoor dat ik even volledig geabsorbeerd werd in het theegebeuren en mezelf al helemaal thuis aan zo’n fijn theetje zag nippen. Top!

Feed your mind: Tea becomes moodfood - About tea and its benefits for body, brain and mood - www.morethanmayo.com/thee-moodfood | image: benefits of tea, copyright: More than Mayo foodconceptsTea benefits your body – photo credits: More than Mayo

Thee voor je gemoedstoestand

Onlangs liep ik op de Vakbeurs Foodspecialiteiten tegen een hele theerange met functies aan: thee waar je energie van krijgt, thee die je slaperig maakt, thee die ontspant. Hoe fijn is het, als je op basis van hoe je je op een bepaald moment voelt je thee kunt kiezen? Dat is niet alleen fijn voor je gemoedstoestand, het helpt je ook om te kiezen. Wat als je op die manier ook je voeding zou uitzoeken? Nooit meer in de supermarkt staan en denken, ‘waar heb ik zin in?’, maar je keuze baseren op hoe je je op dat moment voelt. Mij lijkt het wel wat.

Theebeleving

Nog los van de eigenschappen van thee, kan ook de beleving ervan al veel voor je doen. Neem een Japanse theeceremonie. Met zorgvuldige handelingen wordt een heel ritueel uitgevoerd rondom het maken van matcha thee. Nog zonder een slok gedronken te hebben word je al ‘zen’. Ik zeg niet voor niets steeds dat beleving ontzettend belangrijk is. Zelfs in je eigen huis. Als je na een dag hard werken voor jezelf met aandacht een zorgvuldig uitgekozen thee zet, in je favoriete kop, je jezelf op de bank nestelt, een muziekje opzet, de warme kop in je handen houdt, je de hete stoom er vanaf blaast en alle hectiek van de dag van je af laat glijden, dan krijgt een ‘drankje’ een hele andere lading. En wordt het een betekenisvol, misschien wel memorabel moment.

Wil jij je product ook met meer beleving presenteren? Je klanten of gasten een betekenisvolle of memorabele ervaring geven? Zodat je mensen écht raakt, je merk onthouden wordt en er een connectie ontstaat tussen jou en je doelgroep? Neem contact met me op! Samen maken we impact!

Feed your mind: Tea becomes moodfood - About tea and its benefits for body, brain and mood - www.morethanmayo.com/thee-moodfood | image: fruit tisanes, copyright: More than Mayo foodconceptsFruit Tisanes – photo credits: More than Mayo

Fuel up on energy-tea

Tea is turning into a ‘lifestyle-product’. In the far East they have been drinking it for centuries for it’s good properties. For what is does for the body and the mind. And here also, tea is becoming ‘moodfood’.

Moodfood

What I mean when talking about ‘moodfood’? It’s food with certain properties, that have an impact on your body, brain and mood. Moodfood fascinates me. I think it’s pretty extraordinary that we can improve the way we function by the things we put into our bodies. And: that we can consciously choose to do so. Do you feel tired and down? Are you working towards a big achievement? Or do you need relaxation? With the right food you give yourself just what you need. Like ‘tea for a good night’s sleep’ or ‘tea for a good stool’, like a lot of tea brands have in their range.

Tea that benefits the body

A while ago I was in the Markthal in Rotterdam. My attention was drawn by a sign that summed up different types of tea, assorted by how they benefit the body. A very interesting and different way to look at tea. What was also great: while I was reading the sign, the lady in the stall pulled me into a real tea experience. She vividly explained the different flavours and let me smell the different types of tea. I got quite absorbed in the whole tea thing and I could see myself at home sipping one of these wonderful teas. Very well done!

Feed your mind: Tea becomes moodfood - About tea and its benefits for body, brain and mood - www.morethanmayo.com/thee-moodfood | image: functional tea, copyright: More than Mayo foodconceptsTea with specific functions – photo credits: More than Mayo

Tea that benefits your mood

Recently I visited a delicacy exhibit. There I saw a whole range of teas with a function. Like tea that gives you energy, tea that makes you sleepy and tea for relaxation. How great is that! To choose your tea based on how you feel in a particular moment? Not only good for your mood, but it also helps you choose. How cool would it be to also choose your food like this? Never ask yourself ‘what food would I like to eat?’ any more. Just base your choice on your mood. I’d say that’s pretty cool.

Tea experience

Even when you let go of the function of tea the experience of it can already do a lot. Take for example a Japanese tea ceremony, where the making of a cup of matcha is a complete and carefully executed ritual. Before you even had a sip, you’re completely ‘zen’. Yes, it is with reason I keep saying that experience is very important. Even in your own home. When you come home, after a hard day’s work, and mindfully make yourself a carefully selected tea. When you pour it into your favourite mug, nestle yourself on the couch, put on some music, let the mug warm your hands and you blow of the hot steam, and you let the stress float away, this ‘drink’ turns into so much more: a meaningful, maybe even memorable moment.

Do you also want to let your customers experience your product? Give your guests a memorable moment? Move and touch them, so they’ll remember your brand and a connection between you and your target audience is established? Please contact me! Together we’ll make an impact!

Feed your mind: Tea becomes moodfood - About tea and its benefits for body, brain and mood - www.morethanmayo.com/thee-moodfood | image: time for tea, copyright: More than Mayo foodconceptsTime for tea – photo credits: More than Mayo
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression