Taste the world | Tanzania

Wildlife spotten in Tanzania

De beste manier om het jaar te beginnen is met een reis :-) En we zijn gewoon op een heel nieuw continent geweest! Onze eerste Afrika-bestemming was Tanzania. 

We kozen Tanzania, want we wilden zo graag mooie dieren zien. Nou, dat hebben we geweten. We zagen zó veel beesten en van zó dichtbij. Reis je mee?

Op zijn Afrikaans

We vlogen van Amsterdam naar Kilimanjaro en landden daar meteen in de onvermijdelijke Afrikaanse chaos. Iets met scheve kopietjes en visa met stempeltjes. Vervolgens reden we naar een hotel dat we niet geboekt hadden ;-) waar we uiteindelijk sliepen als roosjes. De dag erop kon de safari beginnen. Nou ja, na een eerste stop bleek onze accu al stuk. Het zou nog een dag of drie duren voordat onze gids eindelijk een nieuwe geregeld had. In Afrika gaat alles ‘pole pole’; komt het vandaag niet, dan komt het morgen wel. We reisden van Arusha naar Lake Manyara en van daaruit naar Centraal Serengeti (waar we in een tent sliepen!), het Ndutu gebied (waar de migratie een tijdje rondhangt en de gnoes babies krijgen) en de Ngorogoro krater (where the floor is lava ;-)).

Spectaculaire sightings

In Lake Manyara zagen we de eerste dieren: onder andere giraffen, apen, nijlpaarden, waterbuffels, zebra’s en olifanten. Het is bijna onwerkelijk, zo dichtbij. Maar in de Serengeti ging het pas echt los: gazelles, gnoes, stokstaartjes, leeuwen, cheeta’s, jakhalzen, aasgieren, hyena’s, luipaarden… the whole shabang. En zelfs een neushoorn heel in de verte. En dan heb ik het nog niet eens over alle afzonderlijke apen-, gazelle- en vogelsoorten. Zó veel! Wat echt leuk was: we zagen ook zo’n mestkever, die met een bolletje poep rolt :-) Het hoogtepunt van de show was een cheetajacht. Drie cheeta’s die jagen op een gigantische groep gnoes en er uiteindelijk ook een te pakken krijgen. En vervolgens kwamen er drie leeuwinnen die er met de buit vandoor gingen. Spectaculair!

Staat Tanzania op jouw bucketlist?

Taste the world: Tanzania www.morethanmayo.com/tanzania | image: Tanzania, copyright: Maurice & Ria Geraets

Taste the world: Tanzania

The best way to start the year is with a trip :-) This time we’ve been to a whole new continent! Our first destination in Africa was Tanzania, because we wanted to see the beautiful animals. We definitely saw those! So many animals and so close. Travel along with us in this review!

The African way

We flew from Amsterdam to Kilimanjaro and immediately landed in the inevitable African chaos. Things with crooked copies and visas with stamps. Then we drove to a hotel that we hadn’t booked ;-) where we eventually slept like babies. The next day the safari started. Well, after a first stop our car battery was already down. It would take another day or three before our guide finally arranged a new one. In Africa everything goes ‘pole pole’; if not today, then tomorrow. We traveled from Arusha to Lake Manyara and from there to Central Serengeti (where we slept under canvas!), the Ndutu area (where the migration feasts and breads this time a year) and the Ngorogoro crater (where the floor is lava ;-)).

Spectacular sightings

In Lake Manyara we saw the first animals: giraffes, monkeys, hippos, water buffalos, zebras and elephants. Almost unreal, so close. But in the Serengeti it really went wild: gazelles, wildebeests, meerkats, lions, cheetahs, jackals, vultures, hyenas, leopards … the whole shabang. And even a rhino in the distance. And then I’m not even mentioning all the individual monkey, gazelle and bird species. Só many! What was really fun: we also saw a dung beetle, rolling a ball of poo :-) The highlight of the show was a cheetah hunt. Three cheetahs chasing a big group of wildebeests and eventually they catch one. And then three lionesses went off with the loot. Spectacular!

Is Tanzania on your bucket list?

BewarenBewaren

BewarenBewaren
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression