Experience review: historie proeven bij SterkWater - morethanmayo.com/sterkwater-popup-restaurant | Image: SterkWater, copyright: More than Mayo

Experience review: historie proeven bij SterkWater

Deze zomer viel er gelukkig toch nog iets te beleven, ondanks alle maatregelen. We bezochten SterkWater, een pop-up belevingsrestaurant in forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een stukje Nederlandse geschiedenis dat je met al je zintuigen kunt ervaren. Ga je mee op ontdekkingstocht?

(English version below Dutch ↓)

Slimme technieken in onrustige tijden

De Nieuwe Hollandse Waterlinie was een belangrijke verdedigingslinie van 85 kilometer lang, met forten, vestingen, kastelen, kazematten, schuilplaatsen, sluizen en waterwerken. In tijden van oorlog gebruikten we water als onze bondgenoot: gebieden van 3 tot 5 kilometer werden tot kniehoogte onder water gezet. Dat was te diep voor soldaten, voertuigen of paarden en te ondiep voor boten. Vanuit de forten werd de boel goed in de gaten gehouden. Kwamen er toch ongenode gasten te dichtbij, dan werd vanuit het fort het vuur geopend.

Experience review: historie proeven bij SterkWater - morethanmayo.com/sterkwater-popup-restaurant | Image: SterkWater, copyright: More than MayoHet begin van de ontdekkingstocht – copyright: More than Mayo

Pop-up restaurant op Fort Ruigenhoek

Pop-up restaurant SterkWater reist langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie en ontvangt juist gasten in de forten. Wij schoven aan bij Fort Ruigenhoek, ten noorden van Utrecht, op de grens met Groenekan. Ooit was dit fort een belangrijke schakel in de Stelling van Utrecht. Nu is het een onbewoond eiland met oude, monumentale bomen, dicht struikgewas en smalle sluiproutes. Na een wandeling langs een drietal forten in de omgeving, liepen we het terrein van Fort Ruigenhoek op, ons verheugend op een heerlijke maaltijd.

Op ontdekkingstocht langs bunkers en schuilplaatsen

Voordat er gegeten kon worden, gingen we eerst op pad. In ons persoonlijke laatje vonden we een kaart, een verrekijker en een veldfles (met een welkomstcocktail, hoe leuk!), waarmee we het terrein konden verkennen. De uitkijktoren op, langs overgroeide schuilplaatsen en door smalle stenen gangen, luisterend naar de verhalen van het fort. En – superleuk – op een aantal plekken ‘vond’ je een amuse. Uiteindelijk kwamen we uit op het veld achter het fort, waar een grote tent stond met allemaal gedekte houten tafeltjes en een flinke barbecue.

Experience review: historie proeven bij SterkWater - morethanmayo.com/sterkwater-popup-restaurant | Image: SterkWater, copyright: More than MayoVerstopte hapjes onderweg – copyright: More than Mayo

SterkWater laat je Hollandse geschiedenis proeven

Ook het menu van SterkWater vertelt het verhaal van het fort. Zo worden sommige ingrediënten bijvoorbeeld letterlijk op het fortterrein geplukt. We aten onder andere een salade van Hollandse kropsla, vergeten groentesoep en hangop met chutney van fortbramen. Tijdens het eten was er live-muziek en de sfeer was erg relaxed. Terwijl het langzaam donker wordt, genieten we van de laatste gangen. Als afsluiting lopen we nog even terug naar het fort, waar een lekker warm kopje koffie voor ons gezet werd, dat we opdronken bij een knapperend vuurtje.

Een bijzondere, belevingsvolle avond

Sterk water is een tof belevingsconcept, in een geweldige historische setting. Wat mij betreft zeker een aanrader! Ik vond vooral de ‘speurtocht’ over het terrein en de amuses onderweg heel leuk. Erg knap ook hoe er met zo weinig aanwezige middelen en faciliteiten een mooi menu geserveerd wordt. Ik zou het stiekem heel tof vinden als er ook tijdens het eten verhalen van het fort verteld zouden worden en dat de muziek daar dan op aan zou sluiten. Maar dat is een minor detail. Het is hoe dan ook een bijzondere avond!

Bezoek jij wel eens een bijzonder belevingsdiner? Welke is jou het meest bijgebleven?

Experience review: historie proeven bij SterkWater - morethanmayo.com/sterkwater-popup-restaurant | Image: SterkWater, copyright: More than MayoEen kaart, een veldfles en (sterke) verhalen – copyright: More than Mayo

Experience review: tasting history at SterkWater

Fortunately, despite all the measures, there was still something to experience this summer. We visited SterkWater, a pop-up restaurant in one of the forts of the New Waterline. A little piece of Dutch history to experience with all your senses.

Smart techniques in troubled times

The New Waterline was an important defense line; 85 kilometers long, with forts, fortresses, castles, casemates, shelters, locks and waterworks. In times of war it used water as an ally: areas of 3 to 5 kilometers were flooded knee-high. Too deep for soldiers, vehicles or horses to go through and too shallow for boats. Everything was being wathed from the fortresses. If uninvited guests came too close, fire was opened from the fort.

Experience review: historie proeven bij SterkWater - morethanmayo.com/sterkwater-popup-restaurant | Image: SterkWater, copyright: More than MayoHet SterkWater restaurant – copyright: More than Mayo

Pop-up restaurant at Fort Ruigenhoek

Pop-up restaurant SterkWater travels along the New Waterline and receives (invited ;-) guests in the forts now. We went to dine at Fort Ruigenhoek, in the north of Utrecht. This fort was once an important link in the Utrecht Defense Line. Today it is an uninhabited island with old, monumental trees, dense thickets and narrow shortcuts. First, we hiked along three forts in the area. After that, we entered the grounds of Fort Ruigenhoek, looking forward to a delicious meal.

Exploring the terrain, with bunkers and shelters

Before it was dinner time, we first went out to explore the fort. In our personal drawer we found a map, binoculars and a flask (containing a cocktail, so cool!) wich we used to find our way along the grounds. Up the watchtower, past overgrown shelters and through narrow stone corridors, listening to the stories of the fort. And in a couple of places you ‘found’ a little appetiser, awesome!  Eventually we arrived at the field behind the fort, where there was a large tent where wooden tables and a large barbecue were set up.

Experience review: historie proeven bij SterkWater - morethanmayo.com/sterkwater-popup-restaurant | Image: SterkWater, copyright: More than MayoKaart met locaties van ingrediënten – copyright: More than Mayo

SterkWater gives you a taste of Dutch history

The menu of SterkWater also tells the story of the fort. For example, some ingredients are literally picked from the site. We ate a salad of Dutch lettuce, heirloom vegetable soup and thick yoghurt with blackberry chutney from the fort. There was live music during the meal and the atmosphere was very relaxed. While it was slowly getting dark, we enjoyed the last courses. To conclude, we walked back to the fort, where a nice hot cup of coffee was made for us, and we drank it by a fire.

An eventful evening

SterkWater is a great experience concept in an amazing historical setting. I definitely recommend it! I especially liked the ‘treasure hunt’ along the terrain and the ‘hidden’ bites along the way. It was also pretty amazing they managed to serve a good with hardly any resources and facilities on the grounds. I think it would be great if during dinner stories of the fort were told and if the music would enhance those stories. But that’s a minor detail. Either way, it is a pretty special and eventful evening!

Have you ever visited an experiential dinner? Which one do you remember most?

Experience review: historie proeven bij SterkWater - morethanmayo.com/sterkwater-popup-restaurant | Image: SterkWater, copyright: More than MayoHollandse kropsalade met groene bonen en karnemelk – copyright: More than Mayo
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression