Secret Cinema - Dirty Dancing | image source: metro.co.uk

Experience case: Secret Cinema

“It’s like being ín the movie.” Bij Secret Cinema word je ondergedompeld in het decor en de sfeer van je favoriete film en word je onderdeel van het verhaal. Pine & Gilmore spraken in hun boek The Experience Economy al over immersive experiences en de ontwikkeling hiervan lijkt alleen maar te groeien. Secret Cinema is hiervan een prachtig voorbeeld. In 10 jaar tijd transformeerden zij hun ‘underground feestjes‘ tot grootse meerdaagse events die tienduizenden bezoekers trekken.

(English version below Dutch ↓)

Van kleinschalige vertoningen…

Secret Cinema vindt zijn oorsprong in Londen, waar Fabien Riggall films vertoonde in verlaten gebouwen. Een kleine groep gelijkgestemden kwam steeds weer naar deze bijzondere locaties en verloor zichzelf – mede door de omgeving en gecreëerde sfeer – in de film. Nu, ruim een decennium later, draait Fabien grootschalige producties op spectaculaire locaties waarin je letterlijk meespeelt in de film. Zoals ze het zelf omschrijven: “…360° participatieve geheime werelden waar de grenzen tussen artiest en publiek, decor en realiteit voortdurend verschuiven.”

…naar ultiem escapisme

Het is een ultieme vorm van escapisme, één van de vier sferen van beleving die Pine & Gilmore onderscheiden in hun boek. Ik liet in mijn trendpresentatie al zien dat er een tendens gaande is naar méér persoonlijke en zintuiglijke beleving als gevolg van de technologisering. En misschien is de behoefte aan escapisme wel groter dan ooit nu we deze pandemische jaren achter de rug hebben. Immersieve events, escape rooms, installaties, theaters… je ziet ze meer en meer en hun populariteit groeit. Mensen ontmoeten elkaar in een setting waarin ze voor een paar uur letterlijk een andere wereld kunnen betreden.

Secret Cinema is film in 20D

Secret Cinema is daar één – heel gaaf – voorbeeld van. Op een geheime locatie word je verwelkomd als onderdeel van de cast. Mensen worden aangemoedigd hun eigen rol aan te spelen in het hele spektakel. Maar je kunt er ook voor kiezen om op te gaan in de menigte en de ‘film’ in 4… nee, misschien wel 20D te beleven ;-) Het schijnt dat de aandacht voor detail in het vormgeven van de filmwereld verbluffend is. Bezoekers hadden al de tijd van hun leven in Dirty Dancing, keken hun ogen uit in Stranger Things en waagden een gok in Casino Royal. En as we speak kun je op intergalactisch avontuur in Guardians of the Galaxy.

Heb jij je al eens ondergedompeld in een experience als deze?

A secret world awaits – video source: secretcinema.org

Experience case: Secret Cinema

“It’s like being ín the movie.” At Secret Cinema you’ll be immersed in the decor and atmosphere of your favorite movie and you literally become part of the story. In their groundbreaking book The Experience Economy, Pine & Gilmore already talked about immersive experiences and now they’re an ever growing fenomenon. Secret Cinema is a beautiful example of such an experience. In 10 years they transformed small-scale ‘underground parties’ into large multi-day events that attract tens of thousands of visitors.

From small-scale screenings…

Secret Cinema originated in London, where Fabien Riggall screened movies in abandoned buildings. A small group of like-minded people came to watch at these extraordinary locations. And lost themselves in the movies – largely due to the environment and the created atmosphere. Now, more than a decade later, Fabien runs large-scale productions in spectacular locations where you literally take part ín the movie. Creating “…360° participatory secret worlds where the boundaries between artist and audience, decor and constantly shift.”

…to ultimate escapism

It’s the ultimate form of escapism, one of the four realms of experience that Pine & Gilmore distinguish in their book. In my trend presentation from a couple of years ago, I already sensed (pun inteded ;-) there was a tendency towards a need for more personal and sensory experiences as a result of technologization. And the need for escapism seems to be greater than ever after the pandemic years. Immersive events, escape rooms, installations, theatres… they pop up in many, many places and the business is growing massively. 

Secret Cinema is film in 20D

Secret Cinema is one – very cool – example of such an escapist experience. You’re welcomed as part of the cast at a secret location. People are encouraged to play their part in the whole spectacle. Also, you can choose to blend in with the crowd and experience the ‘movie’ in 4… well… 20D ;-) Visitors already had the time of their lives in Dirty Dancing, were amazed in Stranger Things and took a chance in Casino Royal. And as we speak, you can go on an intergalactic adventure in Guardians of the Galaxy.

Have you ever immersed yourself in an experience like this?

Enter the story. Live the story. Be the story. – video source: secretcinema.org
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression