Taste the world | Japan

Sakura seizoen in Japan

Zo’n vijf jaar geleden werden we verliefd op Japan. Wij wisten toen al: we komen terug. En wel in het prachtige sakura seizoen. Hello again, Japan!

(English version below Dutch ↓)

Japan is zó anders en toch zo goed bereisbaar. Vol culturele verschillen en bijzondere ontdekkingen. Heerlijk schoon, veilig én super georganiseerd. En in het voorjaar extra bijzonder door de vele bloeiende kersenbomen.

Bijzonder seizoen

De vorige keer dat wij Japan zagen, kleurden de bomen langzaam oranje en rood. De herfst is een prachtseizoen om het land te bezoeken. Maar er is natuurlijk nóg een bijzonder seizoen, waarvan ook de Japanners zelf helemaal uit hun dak gaan: sakura season. In de lente, als de kersenbloesem gaat bloeien, staat het land op zijn kop. Iedereen gaat naar buiten om te kijken naar de prachtige roze bomen.

Taste the world: sakura seizoen in Japan - www.morethanmayo.com/sakura-japan | image: Sakura in full bloom, copyright: More than MayoSakura in full bloom – copyright: More than Mayo

Symbolische bloesem

Maar… we hebben hier toch ook mooie bloesem in de lente? Klopt. Het verschil met Japan is alleen dat ze daar op bepaalde plekken met de pak ‘m beet 100 bij elkaar staan. Wat een fantastische bloesem explosie veroorzaakt. En het verschil is ook dat Japanners er betekenis aan geven. De kersenbloesem of sakura in het Japans staat symbool voor de vergankelijke schoonheid. De bloesem bloeit prachtig maar kort; net als het leven.

Sakura bloeiperiode

De kersenbloesem bloeit in Japan grofweg tussen half maart en eind april, give or take. De echte, volle bloei duurt maar kort; ongeveer een week. Een boom draagt een week of twee bloesem, van het openen van de eerste knopjes tot het eind van de volle bloei. Dus het vereist wat timing voor je reis. Gelukkig wordt elk jaar nauwgezet bijgehouden en voorspeld wanneer de kersenbomen in welke regio bloeien.

Taste the world: sakura seizoen in Japan - www.morethanmayo.com/sakura-japan | image: Sakura hanami, copyright: More than MayoHanami at Osaka castle – copyright: More than Mayo

Hanami spots

Zodra de sakura in bloei staat, gaan Japanners massaal kijken naar de bloeiende bloesem. Dat noemen ze hanami. Ze picknicken onder de kersenbomen en maken daar ongeveer 1 miljard foto’s van ;-) Let wel: kersenbomen staan op specifieke plekken, je moet er dus gericht naartoe. Wij vonden Shinjuku Gyoen en Meguro River in Tokyo, Philosopher’s Path en Maruyama Park in Kyoto en Nishinomaru Park in Osaka heel tof.

Sakura bier en donuts

Japanners zijn zó verzot op hun bloesem dat ze liefst alles een sakura sausje geven. Asahi verkoopt een limited edition sakura bier (maar volgens mij is alleen het etiket anders), de donutbakker bakt donuts in sakura vorm met een roze topping en Kitkat produceert een roze sakura reep met sake. En zo’n beetje ieder ander merk maakt ook wel een speciaal product met sakura. Ook de supermarktschappen kleuren roze.

Taste the world: sakura seizoen in Japan - www.morethanmayo.com/sakura-japan | image: Sakura pose, copyright: More than MayoThe Japanese love sakura! – copyright: More than Mayo

🌸

Sakura seizoen in Japan is echt een beleving. Wil je dit ook een keer meemaken? Plan je reis dan op tijd. Sowieso een tip voor Japan reizigers: verdiep je vooraf in de gebruiken en de cultuur. Japan is prachtig, intrigerend én: ingewikkeld. En het laatste wat je wilt is respectvolle Japanners met je onhandige gedrag voor hun hoofd stoten. Eerlijk: ook wij hebben Japan nog lang niet uitgespeeld. Dus we willen stiekem wéér een keer terug :-)

Taste the world: sakura season in Japan

About five years ago the mister and I were in Japan and we fell in love with the country. It’s só different and yet so knowable to travel trough. Full of cultural differences and extraordinary discoveries. Clean, safe and super organized. We already knew back then: we’ll be back. Hello again, Japan!

Special and beautiful season

The last time we visited Japan, the trees slowly turned orange and red. Autumn is a wonderful season to visit the country. But there is, of course, another very special season. A season in which the Japanese themselves go crazy: sakura season. In spring, when the cherry blossoms start to bloom, the land is in awe. Everyone goes outside to look at the beautiful pink trees.

Taste the world: sakura seizoen in Japan - www.morethanmayo.com/sakura-japan | image: Sakura in full bloom, copyright: More than MayoSakura in full bloom at night – copyright: More than Mayo

Symbolic blossom

Our country also has beautiful blossoms in spring, why go to Japan? Sure we do. But the difference with Japan is there’s certain places with like 100 cherry trees together. Which causes a fantastic blossom explosion. Another difference is that the Japanese give it meaning. The cherry blossom – or sakura in Japanese – symbolizes transient beauty. The blossoms bloom beautifully but briefly; just like life.

Sakura flowering

The cherry trees in Japan blossom roughly between mid-March and the end of April, give or take. The full bloom only lasts a short period of time: about a week. A tree bears blossoms for about a week or two , from the opening of the first buds to the end of full bloom. So your trip requires some timing. Fortunately, every year, the bloom of the cherry’s in different regions is meticulously monitored and predicted.

Taste the world: sakura seizoen in Japan - www.morethanmayo.com/sakura-japan | image: Sakura hanami, copyright: More than MayoHanami under sakura – copyright: More than Mayo

Hanami spots

As soon as the sakura starts to bloom, all the Japanese go out to look at the cherry blossom. They call this hanami. They go for a picnic under the cherry trees and take about 1 billion photos of the blossoms ;-) Note: cherry trees are located in specific places, so you have to specifically select your hanami spot. We loved Shinjuku Gyoen and Meguro River in Tokyo, Philosopher’s Path and Maruyama Park in Kyoto and Nishinomaru Park in Osaka.

Sakura beer and donuts

The Japanese are so fond of their blossoms that they prefer to give everything a sakura twist. Asahi sells a limited edition sakura beer (but actually I think only the label is different), the donut baker creates sakura shaped donuts with a pink topping and Kitkat produces a pink sakura bar with sake. And just about any other brand also makes a product with sakura. The supermarket shelves also turn pink.

Taste the world: sakura seizoen in Japan - www.morethanmayo.com/sakura-japan | image: Sakura lemonade, copyright: More than MayoShops turn pink: sakura lemonade – copyright: More than Mayo

🌸

Sakura season in Japan is really an experience. Do you also want to see this for yourself? Then plan your trip on time. A tip for Japan travelers: familiarize yourself with the customs and culture in advance. Japan is beautiful, intriguing and: complicated. And the last thing you want is to insult respectful Japanese people with your clumsy behavior. To be honest: we are also still learning. So we kinda need to go back again ;-)
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression