Experience review Burger King Real Meals - www.morethanmayo.com/real-meals-burger-king

Experience case: Real Meals by Burger King

‘Niemand is de hele tijd alleen maar blij en gelukkig. En dat is okee.’ Dat is de boodschap van de nieuwe campagne voor de Mental Health Awareness Month. In samenwerking met Mental Health America komt Burger King met ‘Real Meals’. Het doel: bewustzijn creëren en de discussie over geestelijke gezondheid aanwakkeren.

(English version below Dutch ↓)

Real Meals: 5 verschillende stemmingen

De ‘Real Meals’ zijn er in 5 verschillende gemoedstoestanden en worden geserveerd in geselecteerde restaurants in de VS. Ben je super boos? Bestel een ‘Pissed Meal’. Voel je je verdrietig? Neem een ‘Blue Meal’. Of – afhankelijk van je humeur – ga voor een ‘YAAAS maaltijd’, een ‘Salty Meal’ of een ‘DGAF Meal’. “Door alle sociale media, is er zoveel druk om gelukkig en perfect te lijken, maar dat is niet de hele tijd zo. Deze maaltijden moedigen mensen aan om zichzelf te zijn, to ‘feel their way'”, zegt Burger King.

Experience review Burger King Real Meals - www.morethanmayo.com/real-meals-burger-king

Vet idee, magere uitvoering

Ik vind het idee achter deze campagne erg leuk en sta volledig achter het doel dat Burger King en Mental Health America proberen te bereiken. De uitvoering van deze campagne is echter een beetje teleurstellend als je het mij vraagt ​​(heb ik nu een ‘Blue Meal’ nodig …? ;-) Het zijn namelijk alleen maar doosjes waarin standaard Burger King-maaltijden worden verpakt. Verander de buitenkant, niet de inhoud. Misschien is het wel vooral een sneer naar McDonald’s. Het internet noemt de maaltijden al ‘Unhappy Meals’.

Good mood food

Zoals je misschien weet, heb ik behoorlijk wat onderzoek gedaan op het gebied van brainfood. En in die tijd bedacht ik een tof concept: de Mood Food Box. Weet je niet wat je vanavond moet eten? Wat je wel weet, is hoe je je voelt. Op basis van je stemming krijg je de ingrediënten om een ​​maaltijd te maken die op dat moment bij je gemoedstoestand past. Geen fast food of bewerkt voedsel, alleen verse voedingsmiddelen met de juiste eigenschappen om je humeur te ondersteunen of verbeteren. Cool idee hè ?! (Als je geïnteresseerd bent in het realiseren van dit concept kun je me bellen!)

Experience review Burger King Real Meals - www.morethanmayo.com/real-meals-burger-king | image: blue meal

Niet echt een happy end

Ik ben me er volledig van bewust dat het heerlijk is om je af en toe over te geven aan een dikke vette hamburger.  En dat je je dan ook wel even gelukkig kunt voelen. Maar eerlijk, heb je je ooit écht beter gevoeld na een flinke portie junkfood op het moment dat je al verdrietig of boos was? Burger King zou mensen ook een beter gevoel kunnen geven door een percentage van elke verkochte ‘Real Meal’ aan Mental Health America te doneren. Maar dat is niet het geval. Dus zowel de campagne als het eten zullen je niet helpen je een beetje beter te voelen. Een gemiste kans, denk ik.

Experience case: Real Meals by Burger King

‘No one is happy all the time. And that’s OK.’ That’s the message of the new campaign for Mental Health Awareness Month, this May. In partnership with Mental Health America, Burger King brings ‘Real Meals’ to the table. The goal: to create awareness and elevate the discussion around mental health.

Real Meals: 5 different moods

The ‘Real Meals come in 5 different moods and are served in select restaurants across the US. Are you super angry? Order a ‘Pissed Meal’. Feeling sad? Have a ‘Blue Meal’. Or – depending on your mood – go for a ‘YAAAS Meal’ if, a ‘Salty Meal’ or a ‘DGAF Meal’. “With the pervasive nature of social media, there is so much pressure to appear happy and perfect. But no one feels like that all the time. These meals encourage people to ‘feel their way'”, Burger King says.

Experience review Burger King Real Meals - www.morethanmayo.com/real-meals-burger-king | image: yaaas meal

Rich idea, poor execution

I very much like the idea of this campaign and I totally support the goal Burger King and Mental Health America are  trying to reach. The excecution of this campaign though, is a little disappointing if you ask me (do I need a ‘Blue Meal’ now…? ;-) Basically, it’s just boxes where standard Burger King meals are being put into. Change the surface, not the contents. Maybe the boxes are a dig to McDonald’s. The internet is already referring to the meals as ‘Unhappy Meals’. 

Good mood food

As you may know or remember, I did quite some research in the field of brainfood. And during that time I came up with a cool concept: the Mood Food Box. Don’t know what to eat tonight? Something you do know is how you feel. So just select your mood and based on that you’ll receive the ingredients to create a meal that suits your mood. No fast or processed food, just whole foods with the right attributes to complement your mood and wellbeing. Cool idea huh?! (If you’re interested in executing this concept, just give me a call!)

Experience review Burger King Real Meals - www.morethanmayo.com/real-meals-burger-king | image: DGAF meal

Not so happy end

I’m fully aware of the fact that indulging in a big fat burger can be so very satisfying and it can make you feel happy for a while. But really, have you ever felt better after junk food when you were already sad or pissed? Another way to make people feel better, could have been that a percentage of every sold ‘Real Meal’ goes to Mental Health America. But that’s not the case. So the campaign, nor the food, will actually help you feel a little better. Wich I think is a missed opportunity. 
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression