Pink Ribbon dinner www.morethanmayo.com/pink-ribbon-dinner

Diner voor Pink Ribbon

Deze borstkankermaand kleurt The Greenhouse in Utrecht voor één keer roze. Op vrijdag 25 oktober organiseren voedingspionier Corine Holtmaat, belevingsexpert More than Mayo, voeding & leefstijlcoach Anja Quartel en Restaurant The Green House Utrecht een exclusief diner voor Pink Ribbon. Geniet van heerlijke, voedzame gerechten én ervaar je hoe specifieke voeding jouw lichaam kan versterken. Zodat borstkanker minder kans krijgt.

(English version below Dutch ↓)

Voed en versterk je lichaam

Langer en vitaler leven, dat willen we allemaal graag. Maar ieder mens is anders. En ieder mens heeft baat bij specifieke voedingsmiddelen die passen bij hem of haar, afhankelijk van constitutie, conditie, levensfase en leefstijl. Gezondheid is maatwerk en ons eten kan daar veel beter op worden afgestemd.

Gepersonaliseerde voeding

Voeding op maat staat nu nog in een beginfase, maar experts zijn het erover eens: het is één van de belangrijke ontwikkelingen voor de toekomst. Gepersonaliseerde voeding en gepersonaliseerde gezondheid is langzaam maar zeker aan het opkomen. Veel onderzoekers en organisaties denken erover na en zijn ermee bezig.

Voeding als medicijn

Hoe mooi zou het zijn als ons eten straks echt ons beste medicijn zou zijn? Dat we ons lichaam kunnen versterken door precies datgene te eten wat het nodig heeft? Misschien wel afgestemd op ons eigen individuele DNA? Geen pillen achteraf, maar gepersonaliseerde voeding die ons systeem weerbaar maakt tegen ziekte.

Schuif aan en steun Pink Ribbon

Op 25 oktober 2019 organiseren we bij The Green House een immuunversterkend diner met voedzame groenten in de hoofdrol. En nemen we je mee in de ontwikkelingen rondom gepersonaliseerde voeding. Zo zie, hoor en proef je hoe voeding kan helpen je immuunsysteem te versterken. Het programma duurt van 18:00 uur tot 21:00 uur.

Meld je nu aan!

Prijs: € 60,- per persoon inclusief aperitief en drie kleurrijke en voedzame gangen. 50% van de opbrengst gaat naar Pink Ribbon voor verder onderzoek naar het voorkomen en genezen van borstkanker.

Pink Ribbon dinner www.morethanmayo.com/pink-ribbon-dinner

Dinner for Pink Ribbon

In this year’s breast cancer awareness month Restaurant The Greenhouse turns pink. On Friday, October 25, nutrition pioneer Corine Holtmaat, experience expert More than Mayo, nutrition & lifestyle coach Anja Quartel and Restaurant The Green House Utrecht set up an exclusive dinner for Pink Ribbon. Here you can enjoy delicious, nutritious dishes and experience how specific nutrition can strengthen your body. So breast cancer doesn’t stand a chance.

Strengthen your system

We all want to live longer and be more vital. But every person is different. And every person benefits from specific foods that suit him or her, depending on constitution, condition, phase of life and lifestyle. Health is tailor-made and our foods can be adjusted much better to our bodies.

Food for our specific bodies

Personalized food is still in an initial phase, but experts agree: it is one of the important developments for the future. Personalized food and personalized health is slowly but surely emerging. Many researchers and organizations are thinking about it and are working on it.

Nutrition as a medicine

How cool would it be if in the future our food would really be our best medicine? If we can strengthen our bodies by eating exactly what they need? Perhaps even adjusted to our own individual DNA? No pills afterwards, but personalized food that makes our system resistant to illness.

Join us and support Pink Ribbon

On 25 October 2019 we are organizing an immune-enhancing dinner at The Green House with lovely dishes based on nutritious vegetables. We’ll tell you about the developments in personalized food. And you can see, hear and taste how nutrition can help strengthen your immune system. The program will be from 6 to 9 p.m.

Register now!

Price: € 60,- per person including an aperitif and three colorful and nutritious courses. 50% of the proceeds will be donated to Pink Ribbon for further research into the prevention and cure of breast cancer.
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression