From the kitchen: Passie voor beleving / Passionate about experience communication | Food experiences light More than Mayo's fire! - www.morethanmayo.com/passie-beleving | image: Fire - www.jbarrows.com

More than Mayo’s passie voor belevingscommunicatie

Issue #2 van More than Mayo magazine! Deze editie heeft als thema ‘Steak’.
Je vindt steeds een nieuw artikel hier op het blog. Hopelijk blijf je terugkomen voor meer!
Dit artikel gaat over de opkomst en ontwikkeling van belevingscommunicatie.

Op Twitter en LinkedIn gaat met enthousiasme een artikel rond. Over een prachtige nieuwe slagerij. Die meer is dan een winkel, het is een beleving. Ik word dan weer blij van het feit dat mensen hier zo blij van worden. Want belevingscommunicatie, daar gaat mijn vuurtje van branden.

Belevingscommunicatie – werkwijze: imagineering

Van zo’n mooi en compleet concept als deze winkel gaan mijn ogen twinkelen en maakt mijn hart een sprongetje. Ik geloof in belevingscommunicatie. Daarom staat More than Mayo voor betekenisvolle belevingen die een boodschap of visie communiceren en een onuitwisbare indruk maken op je doelgroep. Het ontwerpen van een effectieve betekenisvolle en memorabele totaalbeleving wordt ook wel imagineering genoemd. Walt Disney gaf invulling aan deze term en verhief het tot vakgebied. Imagineers ontwikkelen met kennis en verbeeldingskracht belevingen waarvan mensen (jouw klant!) onderdeel uitmaken en die aansluiten op hun waarden. Hierdoor worden mensen positief geraakt en voelen ze zich meer verbonden met jouw merk, product of visie.

From the kitchen: Passie voor beleving / Passionate about experience communication | Food experiences light More than Mayo's fire! - www.morethanmayo.com/passie-beleving | image: Beefbar Butcher Shop - www.monaco.beefbar.comBeefbar Butcher Shop – image source: monaco.beefbar.com

Beleving in retail: Beefbar Butcher Shop

Die mooie winkelbeleving die ik hierboven noemde vind je in Monaco en is onderdeel van high end vleesrestaurant Beefbar. In de winkel kun je het exclusieve vlees en de charcuterie van het menu van de Beefbar kopen voor thuis. De winkel is een soort Cartier meets Louis Vuitton, met grote ‘etalages’ vol kostbare voedingswaren. De producten zijn van uitstekende kwaliteit, je krijgt uitgebreid advies van de experts en je aankoop wordt in een luxe verpakking ingepakt. Een soort exclusieve club met klasse, waar je biefstuk wordt behandeld als een klompje goud. Dat het hier om extreem luxe producten gaat maakt niet het verschil. Wél het feit dat aan alles gedacht is: de sfeer van de omgeving, de presentatie van het product, de manier waarop service geboden wordt en de uitstraling van verpakking en andere communicatie-uitingen.

From the kitchen: Passie voor beleving / Passionate about experience communication | Food experiences light More than Mayo's fire! - www.morethanmayo.com/passie-beleving | image: CEO masters of meat, photo credits: More than MayoCEO masters of meat – photo credits: More than Mayo 

Beleving in horeca: CEO baas van het vlees

In Nederland hebben we – vind ik :-) – in de categorie vlees ook een heel mooi voorbeeld: CEO baas van het vlees, op het Rotterdamse Katendrecht. Het is alweer een tijd geleden dat ik er was, maar ik herinner het me nog heel goed; een kenmerk van een goede beleving. De inrichting is fantastisch: antieke gehaktmolens, een houten hakblok, nostalgische weegschalen, vleeshaken aan het plafond en witte tegeltjes tegen de muur. Het kon zó uit de slagerij van mijn grootouders komen. De bediening is vriendelijk, deskundig en vlot en het menu goed samengesteld. De huisstijl past bij de sfeer en er is goed nagedacht over de presentatie van het eten. En de steak zelf? Belachelijk lekker. Frietjes met zelfgemaakte mayo en een goed glas Chardonnay erbij. Alles klopte. Ik was in de hemel. En ik raad het restaurant nog steeds aan mensen aan.

From the kitchen: Passie voor beleving / Passionate about experience communication | Food experiences light More than Mayo's fire! - www.morethanmayo.com/passie-beleving | image: Slagerij De Hamvraag - www.foodcabinet.orgButcher shop ‘De Hamvraag’ – image source: foodcabinet.org

Beleving in design: Slagerij De Hamvraag

Niet alleen retail, restaurants of producten zijn geschikt om met beleving over te communiceren. Je kunt ook een beleving creëren om mensen aan het denken te zetten. Begin dit jaar stond pop-up Slagerij De Hamvraag in Den Bosch: een conceptuele ruimte met interactieve exposities, demonstraties en workshops, die plek bood voor discussie over vlees. In een te gek ontworpen setting (hóe cool zijn die tweedimensionale stukken vlees…?!) kreeg je informatie over vleesproductie en -consumptie door te kijken, voelen, luisteren, ruiken en proeven. Dit zet je aan het denken over de waarde en de toekomst van vlees. Doordat alle zintuigen geprikkeld worden en het een consistent geheel met aandacht voor details is, word je ‘meegezogen’ in het onderwerp en geprikkeld om er ook iets mee te doen.

Op mijn website vind je meer informatie over belevingscommunicatie. Wil jij ook communiceren met beleving? En wil je dat More than Mayo dit voor jou ontwerpt en organiseert? Neem even contact op!

Passionate about experience communication

A beautiful new butcher shop has opened in Monaco. The news is being shared on Twitter and LinkedIn. The shop is more than just a store; it is an experience. The fact that people are so enthusiastic about this makes me happy. Experience communication lights my inner fire.

Imagineering as a method

A beautiful and complete concept like that store makes my eyes twinkle and my heart skip a beat. I believe in communication through experience. That’s why More than Mayo stands for meaningful experiences that communicate a message or vision and have an indelible effect on your target audience. Designing an effective meaningful and memorable experience is called imagineering. Walt Disney gave this name to a whole new discipline. It’s the use of knowledge and imagination to create experiences that match people’s (your customers’!) values and involve them. As a result people are positively affected and a connection with your brand, product or vision is established.

From the kitchen: Passie voor beleving / Passionate about experience communication | Food experiences light More than Mayo's fire! - www.morethanmayo.com/passie-beleving | image: Beefbar Butcher Shop - www.retailwatching.nlBeefbar Butcher Shop – image source: retailwatching.nl

Experience in retail: Beefbar Butcher Shop

The butcher shop experience mentioned above is part of high-end meat restaurant Beefbar. In the shop you can buy the exclusive meat and charcuterie from the Beefbar menu. The store is kind of Cartier meets Louis Vuitton, with large windows full of precious meat. The products are of excellent quality, you receive elaborate advice from the Beefbar experts and your purchase is wrapped in a luxurious package. It’s like an exclusive and classy club, where your steak is treated as a nugget of gold. The essentials here are not the extremely luxurious products. Instead, it’s the completeness of the concept that makes the difference. Every part of the experience has been thought through: the atmosphere of the environment, the presentation of the product, the way service is offered and the look of packaging and other communications.

From the kitchen: Passie voor beleving / Passionate about experience communication | Food experiences light More than Mayo's fire! - www.morethanmayo.com/passie-beleving | image: CEO masters of meat, photo credits: More than MayoCEO masters of meat – photo credits: More than Mayo 

Experience in hospitality: CEO masters of meat

In the Netherlands we also have a good example of a great experience in the meat category: CEO masters of meat (my translation ;-) It’s been a while since I’ve been there, but I remember it very well. And memorability is a characteristic of a well designed experience. They got all the building blocks right. The decor is fantastic: antique meat grinders, a wooden chopping block, nostalgic scales, meat hooks and white tiles. They could have pulled it right out of my grandparents’ butcher shop. Service is friendly, competent and swiftly and the menu is well composed. The design elements suit the atmosphere and the choices around the presentation of the food are well made. The steak itself? Ridiculously delicious. Fries with homemade mayo and a glass of Chardonnay with it. Everything added up. I was in heaven. And I’m still recommending this place, even after al this time.

From the kitchen: Passie voor beleving / Passionate about experience communication | Food experiences light More than Mayo's fire! - www.morethanmayo.com/passie-beleving | image: Slagerij De Hamvraag - www.designindaba.comButcher shop ‘De Hamvraag’ – image source: designindaba.com

Experience in design: Butcher store ‘De Hamvraag’

Not only retail, restaurants or products can benefit from experience communication and design. You can also create an experience to make people think about certain issues. Earlier this year pop-up butcher store ‘De Hamvraag’ (The Key Question) opened its doors: a conceptual space with interactive exhibits, demonstrations and workshops, that offered a place for discussion about meat. In a super awesome setting (how cool are those two-dimensional pieces of meat … ?!) you could see, hear, feel, smell and taste to get information about meat production and consumption. This made people think about the value and future of meat. Because all senses were stimulated and because the experience is a consistent whole designed with attention to detail, people are drawn into the subject and stimulated do something with it.

On my website you can find more information about experience communication. Do you too want to create an experience to communicate your message or vision? And would you like More than Mayo to help you design and organize it? Please contact us!
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression