New and improved: More than Mayo foodconcepts!

Hallo! Hier een groet vanuit de More than Mayo Headquarters :-) Op mijn eerste maandag als fulltime ondernemer! Want dat ben ik vanaf nu :-)

Nog even terug naar afgelopen jaar, dat in het teken stond van reizen en ontdekken. Letterlijk, tijdens onze wereldreis van 4 maanden (ooooh hoe geweldig was dát!) en figuurlijk. Het was een jaar van realiseren en accepteren, van leren en loslaten. Ik ontdekte hoe belangrijk het is om je eigen pad te volgen. En stippelde het mijne uit. Zo ontstond het ‘new and improved’ More than Mayo foodconcepts. Een korte introductie.

emotion cans natural medicine - www.morethanmayo.com

More than Mayo foodconcepts

Als food conceptdesigner ontwikkel ik creatieve concepten die een idee of visie communiceren. Die mensen openstellen en uitdagen om na te denken over (nieuwe) mogelijkheden. Food is mijn ontwerpmateriaal en communicatiemiddel. Mijn foodconcepten inspireren of leren, vertellen een boodschap of verhaal. Ze creëren bewustzijn of bieden een ander perspectief op de manier waarop we leven, hoe we consumeren en de mogelijke ontwikkelingen voor de toekomst. Food for thought!

food medicine - www.morethanmayo.com

Ideeën en inspiratie door food

Het belang van creatief denken, innovatie en out of the box oplossingen wordt steeds groter. Ook bedrijven en instellingen zien dit; ze organiseren regelmatig inspiratiedagen, exposities en evenementen om hier invulling aan te geven. Een foodconcept draagt hieraan bij. Want door de beleving van een foodconcept staan mensen meer open voor (nieuwe) ideeën en zijn ze geïnspireerd om zelf na te denken en te experimenteren. Ontstaat er enthousiasme en energie om zelf nieuwe mogelijkheden te creëren. Het maakt niet uit of je in je dagelijks werk met voedsel te maken hebt. Eten is onze primaire levensbehoefte; food raakt iedereen.

Dit is het pad dat ik in 2016 insla. Ik hoop dat dit jaar in het teken staat van mooie opdrachten, fijne samenwerkingen en een groeiend More than Mayo!

—–

New and improved: More than Mayo foodconcepts!

Hello from the More than Mayo Headquarters :-) On my first monday as a full time entrepreneur! ‘Cause that’s what I am from now! 

Last year was all about exploring. About realization and acceptance. And learning and letting go. I discovered how important it is to follow your own path and identified mine. And that’s how the new and improved More than Mayo arised.

As a food conceptdesigner I develop creative concepts that communicate an idea or vision. That open and challenge people to think about (new) possibilities. Food is my material to design and communicate. My food concepts inspire or learn, tell a message or a story. They create awareness and offer a different perspective on the way we live and consume, now and in the future. Food for thought! 

This is my path. I hope 2016 will bring wonderful commissions, good collaborations and a thriving More than Mayo!
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression