Coating Cola - Nanosupermarket

Nanonaise erbij?

Issue #1 van More than Mayo magazine! Deze editie heeft als thema ‘Egg’.
Je vindt steeds een nieuw artikel hier op het blog. Hopelijk blijf je terugkomen voor meer!
Dit artikel gaat over… nanonaise…?!

Nanotechnologie is het bewerken van structuren op hele kleine schaal. Denk atomen en moleculen. Pieperdepiep kleine deeltjes van een miljardste van een meter. Wetenschappers kunnen op nanoschaal veranderingen aanbrengen in bestaande structuren. Oók in die van voedsel. Eng? Gevaarlijk? Of heb je al zin in een lekker frietje met nanonaise?

Nanotechnologie

Door op extreem kleine schaal te werken, bewerk je producten op het meest basale niveau. Zo kun je een product in zijn kern veranderen. Met nanotechnologie werden al nieuwe medicijnen gemaakt en zonnebrandmiddelen, maar ook cosmetica, zilverfolie en computergeheugens met grote opslagcapaciteit. Hoewel de nanoschaal extreem klein is, zal de impact van de ontwikkelingen en ontdekkingen op gebied van nanotechnologie enorm groot zijn. Het kan onze levens radicaal veranderen.

Nanonaise

Ook in de voedselindustrie kan gebruik worden gemaakt van nanotechnologie. Met nanotechnologie kan houdbaarheid, smaak, geur, kleur en consistentie verbeterd worden. Op nanoschaal kun je dan interessante dingen doen, bijvoorbeeld oliemoleculen bewerken. Als je het binnenste van de molecuul vervangt door water en het buitenste olielaagje in stand laat, dan behoud je de textuur en smaak van olie, maar niet het vet en de calorieën. Stel je eens voor dat je met die olie mayonaise maakt. Romige, smaakvolle mayo, zonder extra pondjes op je kont!

Nano wine - NanosupermarketNano wine – image source: mensvoort.com

(On)natuurlijk?

Hoe ver kunnen en willen we gaan met nanotechnologie in voedsel? Gevoelsmatig zijn technologie en voeding twee uitersten van elkaar. Maar natuur is van zichzelf al ‘nanogestructureerd’. Anders gezegd: groeiende komkommer wordt op nanoschaal gevormd. Als we ons eten koken, bewerken we ons eten al op moleculair niveau. Waarom dan niet bewerken op het niveau dat de natuur zelf gecreëerd heeft? En als het dan ook nog – zoals de nanonaise – gezonder wordt…

Nano supermarkt

Om mensen aan het denken te zetten over de (on)mogelijkheden van nanotechnologie heeft speculatief ontwerper Koert van Mensvoort (Next Nature) de ‘Nano supermarkt’ geopend. Met niet bestaande producten die mogelijk werkelijkheid kunnen worden met behulp van nanotechnologie. Zoals ‘pasta marine’, ‘coating cola’ en ‘nano wijn’. Deze innovatieve producten kunnen wat ongemakkelijk en verontrustend overkomen. En dat is precies de bedoeling. Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen we een beeld vormen van wat we wel en zeker niet willen in de toekomst.

Would you like some nanonaise with that?

Nanotechnology is manipulating structures at a very small scale. As small as a billionth of a meter. Scientists can make changes on nanoscale to existing structures. Also food structures. Scary? Dangerous? Or do you fancy a nice sandwich with nanonaise?

Nanotechnology

By working extremely small-scale, products can be manipulated at basal level. A product can be changed in its core. Nanotechnology already helped to produce new medicines and sunscreen, and also cosmetics, silver foil and computers with very large storage capacity. Although the nanoscale is extremely small, the impact of developments and discoveries in the field of nanotechnology can be enormous. It could radically change our lives.

Nanonaise

Also in the food industry nanotechnology can be applied. It can improve shelf life, taste, smell, color and consistency. Interesting things can happen at nanoscale, for example within oil molecules. If you’d replace the interior of the molecule with water and you’d leave the outer oil film in tact, you’d get a structure that has the the texture and taste of oil, but not the fat and calories. Imagine making mayonnaise with this oil. Creamy flavorful mayo without the extra pounds!

Coating Cola - NanosupermarketCoating cola – image source: cargocollective.com

(Un)natural?

How far can and are we willing to go with nanotechnology in food? Instinctively they are worlds apart. But in fact, nature itself is already ‘nanostructured’. In other words, a growing cucumber is literally being shaped on nanoscale. When we cook, we already process our food at a molecular level. Why not work at the level that was created by nature itself?

Nano supermarket

To make people think about the (im)possibilities of nanotechnology, speculative designer Koert van Mensvoort (Next Nature) opened up the ‘Nano supermarket’. With non-existing products that one day may become reality using nanotechnology. For example ‘pasta marine’, ‘coating cola’ and ‘nano wine’. These innovative products may seem uncanny and disturbing. And that is exactly the intention behind their creation. By engaging in dialogue together we can form a picture of what we want and absolutely don’t want for our future.
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression