Marcom draait om effectiviteit

‘Mooi’ is geen argument voor goede marcom. Écht niet.

‘Mooi’ kan nooit een argument zijn bij het beoordelen van je communicatie-uitingen. Het boeit helemaal niemand of jij het mooi vindt. Écht niet. Een beetje professional laat zijn persoonlijke eerste impuls achter zich en bewaakt de kwaliteit aan de hand van andere randvoorwaarden.

Ik vind dit niet zo mooi…

Hoe vaak heb ik mensen over een vormgevingsvoorstel al niet horen zeggen dat ze het wel of niet ‘mooi’ vonden… En weet je, als dat níet-marcom collega’s zijn, kan ik ze dat niet eens kwalijk nemen. Maar zelfs van collega’s in het vak hoor je nog steeds uitspraken als:

“Die lichtblauwe kleur vind ik niet zo mooi.”

“Is het niet mooier om hier een ander font toe te voegen?”

“Hebben we geen mooiere foto, deze gebruiken we al zo vaak.”

Mijn broek zakt ervan af.

Jij hebt nog nooit een campagne gedraaid en daarvan de resultaten gemeten, denk ik dan.

Marketingcommunicatie gaat niet om mooi

Als je uitingen gaat ontwikkelen en je let puur en alleen op wat jij mooi vindt, wat ben je dan aan het doen? Het gaat niet om jou, het gaat om de doelgroep. En om het doel dat je probeert te bereiken; de boodschap die je wilt overbrengen. En niet in de laatste plaats ook om de afzender van die boodschap: jouw merk.

Als jij jezelf en wat jíj ‘mooi’ vindt als beoordelingscriterium hanteert, dan doe je maar wat.

Dan zit je voor jouw uiting jullie huisstijl eigenhandig te vernaggelen of eindig je met een campagnestijl die volledig los staat van al jullie andere communicatie.

En ja, misschien ben jij totaal uitgekeken op jullie huisstijl en beeldbank, maar jouw klant echt niet.

Effectiviteit is het enige belangrijke marcom-criterium

Wat belangrijk is bij elke campagne en alle uitingen die je creëert is:

Ziet iemand gelijk van wie deze poster/social post/advertentie… etc.etc. komt?

Kan iemand snel genoeg verwerken waar dit over gaat?

En komt de boodschap duidelijk over?

Het komt dus allemaal neer op effectiviteit. Bereiken we wat we willen bereiken, bij deze groep mensen?

“Mooi is geen argument”, zeg ik altijd. Ik wil het met je hebben over consistentie, duidelijkheid en leesbaarheid. Voor maximale effectiviteit.

Marcom draait niet om mooi, maar om effectiviteit

Beauty is never an argument for good marcomms

Whether you find something ‘beautiful’ or ‘pretty’ can never be a criterion when evaluating your communication efforts. Nobody cares. Like, really not. A true professional leaves behind their personal first impression and assesses the quality based on other criteria.

I don’t think this is pretty…

How often have I heard people comment on a design proposal saying they either did or didn’t find it ‘beautiful’… And if they’re not colleagues from the marketing and communications department, I can’t even blame them for saying such a thing. But even from colleagues in the field, I still hear statements like:

“I don’t fancy that blueish color very much.”

“Wouldn’t it be prettier to use a different font here?”

“Don’t we have a nicer photo? We’ve used this one so many times already.”

It baffles me.

It makes me assume you’ve never run a campaign and measured its results.

Marketing and communications aren’t about beauty

When you’re developing means of communication and you’re only focusing on what yóu find beautiful – what are you doing? It’s not about you, it’s about your target audience. And about the goal you’re trying to achieve; the message you want to convey. And last but not least, it’s also about the brand behind the message.

If you use yourself as a benchmark and what you find ‘beautiful’ as your criterion, then go ahead, but you’ll just be going through the motions.

You’ll either single-handedly ruin your brand’s visual identity, or you’ll end up with a campaign style that’s completely disconnected from all your other communications.

And yes, maybe YOU are completely tired of and done with your visual identity and corporate images, but your customer really isn’t.

Effectiveness is the only thing that’s important

What’s important for every campaign and all the materials you create is:

Can someone immediately tell from whom this poster/social post/advertisement… etc. is coming from?

Can someone process this thing quickly enough?

And is the message crystal clear?

I really comes down to effectiveness: are we achieving what we want to achieve with this group of people?

“Beauty is never an argument,” I always say. I want to talk with you about consistency, clarity and readability. For maximum effectiveness.
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression