Feed your mind: Meat the future - an exhibition about the future of meat - www.morethanmayo.com/meat-future | image: meat the future, credits: More than Mayo foodconcepts

Expositie: Meat the Future

Vlees is een ding tegenwoordig. Op vele fronten. Ik ga je niet vermoeien met al die nadelige eigenschappen en gevolgen die overal genoemd worden, want daar word ik allemaal nogal¬†ongelukkig van. Nee, ik ben veel meer ge√Įnteresseerd in wat er allemaal m√≥gelijk is. Het Kweekvlees Kookboek geeft hiervan een mooi beeld. De expositie ‘Meat the future’ presenteert¬†de speculatieve ontwerpen uit dit boek in 3D.

Uit spiercellen gekweekt vlees

Hoe je het ook wendt of keert, over enkele tientallen jaren zijn we met zovelen op deze planeet dat er nevernooit meer zoveel vlees geproduceerd kan worden dat alle mensen op aarde, elke dag vlees kunnen eten. Past gewoon niet op de aardbol. Volgens mij is het ook niet nodig hoor, elke dag vlees eten, maar zelfs als het niet elke dag is dan nog krijg je het niet voor elkaar. Daarom wordt er al een behoorlijke tijd onderzoek gedaan naar alternatieven. Het dichtst bij echt vlees, komt kweekvlees: uit dierlijke spiercellen gekweekt spierweefsel.

Feed your mind: Meat the future - an exhibition about the future of meat - www.morethanmayo.com/meat-future | image: meat ice cream, credits: More than Mayo foodconceptsIn vitro meat ice cream – image: More than Mayo

Nieuwe culinaire mogelijkheden

In de basis is dat natuurlijk wat vlees is: spierweefsel. Alleen, als het uit een beest komt is het a) al een tijdje ‘in gebruik’ (wat zorgt voor smaak die in opgekweekte spieren nog ontbreekt) en b) al ‘gevormd’ (wat randvoorwaarden schept voor het verwerken ervan). Dus mits we het nieuwgekweekte weefsel aan fitness kunnen laten doen, ontstaan er met de komst van kweekvlees ongekend nieuwe culinaire mogelijkheden. En precies dat is waar het Kweekvlees Kookboek vol mee staat.

Van speculatief naar dagelijkse realiteit

In de expositie Meat the Future komen de ge√Įllustreerde kweekvlees idee√ęn uit het kookboek een klein beetje meer tot leven. Nee, we kunnen het nog steeds niet proeven, maar in 3D worden de speculatieve vormen en bereidingen al een klein beetje ‘echter’. En kunnen we al een beetje wennen aan de komst van kweekvlees. Want ook al zullen er nu nog genoeg mensen hun neus optrekken voor ‘laboratoriumvlees’, over een jaar of 20 zal het onze dagelijkse realiteit zijn. Dan kun je er maar beter flexibel en creatief mee omgaan ;-)

‚ėÖ

De expositie ‘Meat the Future’ is nog tot en met 11 juni 2017 te zien¬†in het Cube Design Museum.

Feed your mind: Meat the future - an exhibition about the future of meat - www.morethanmayo.com/meat-future | image: quote Churchill, credits: More than Mayo foodconceptsPredicting quote from Winston Churchill – image: More than Mayo

Exhibition: Meat the future

There’s a lot of discussion about meat¬†these days. On many¬†levels. I’m not going to tire you with all the downsides of it and the bad effects¬†that people talk about, because that’ll just depress me. I’m much more interested in new possibilities. The In Vitro Meat¬†Cookbook shows us those possibilities. The exhibition ‘Meat the future’ presents the speculative designs from this book in 3D.

Meat made out of muscle cells 

You can’t deny it:¬†in a few decades there’ll be so¬†many people on this planet that it’s impossible to produce enough¬†meat for all people on earth¬†to¬†eat meat every day. Just won’t fit the globe. Now, I don’t think it’s necessary to eat meat every day, but even if we don’t eat it¬†every day¬†you¬†won’t be able¬†to make this work. Therefore, scientists are doing research to find alternatives. The closest thing to real meat is in vitro meat: muscle tissue grown from animal muscle cells.

Feed your mind: Meat the future - an exhibition about the future of meat - www.morethanmayo.com/meat-future | image: meat cocktail, credits: More than Mayo foodconceptsMeaty lab cocktail Рimage: More than Mayo

New ways of culinary expression

Muscle tissue: that – of course – is basically what meat is. When we retrieve it from¬†an animal, it has a) been ‘in use’ for a while (which provides¬†taste that’s still lacking in¬†in vitro meat) and b) been already sort of ‘shaped’¬†(which creates conditions for further processing). So, as long as we can give¬†that¬†lab-grown muscle tissue a good¬†work-out,¬†new culinary possibilities will come to our kitchen. And that’s exactly where the The In Vitro¬†Meat Cookbook is packed with.

Speculative design becomes daily reality

In the Meat the Future exhibition, a number of illustrated in vitro meat recipe ideas from the cookbook are presented in 3D. We still can’t taste them, the speculative shapes, textures and preparations already become a bit more ‘real’. So¬†we can already start to get used a little to in vitro¬†meat. Maybe today a lot of¬†people don’t even want to think about eating¬†‘lab meat’, in about 20 years from now¬†it will be our daily reality. Maybe you’d better¬†handle things with some flexibility and creativity ;-)

‚ėÖ

You can visit the¬†exhibition ‘Meat the Future’¬†untill¬†June 11 2017 in¬†Cube Design Museum.

Feed your mind: Meat the future - an exhibition about the future of meat - www.morethanmayo.com/meat-future | image: biotech 2.0, credits: More than Mayo foodconceptsThe process of growing in vitro meat Рimage: More than Mayo
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression