Marketing lessen van... Kung Fu Panda - www.morethanmayo.com/marketing-lessen-kung-fu-panda | image: The scroll, source: animationscreencaps.com

Marketing lessen van… Kung Fu Panda

Je kunt natuurlijk bij de geijkte marketinggoeroes terecht, maar soms kun je je marketingadvies ook uit een heel andere hoek krijgen. Uit de drie Kung Fu Panda films zijn – naast veel algemene levenslessen – ook een aantal waardevolle marketing lessen te leren.

(English version below Dutch ↓)

Marketing lessons from... Kung Fu Panda - www.morethanmayo.com/marketing-lessen-kung-fu-panda | image: No secret ingredient, source: animationscreencaps.com“There is no secret ingredient” – image source: animationscreencaps.com

Levenslessen en businesslessen

Wie mij een beetje kent, weet dat ik fan ben van Kung Fu Panda. Ik ontdekte zelfs zoveel overeenkomsten tussen mij en panda’s dat ik er een heel artikel aan wijdde ;-) De films bevatten ontzettend veel levenslessen die goed binnen komen, omdat ze gebracht worden via een grote, aaibare en ‘menselijke’ panda. Veel van deze lessen kun je  doorvertalen naar je business en marketing.

Word een Marketing Warrior

De Kung Fu Panda films gaan over geloven in jezelf (1), jezelf accepteren (2) en jezelf zijn (3). Dat alleen al is natuurlijk de basis om een bedrijf of een merk in de markt te kunnen zetten. In de drie films krijgt panda Po lessen over het leven die hem helpen in zijn ontwikkeling tot de ‘Dragon Warrior’. Met deze Kung Fu Panda marketing lessen word je een Marketing Warrior ;-)

Marketing lessons from... Kung Fu Panda - www.morethanmayo.com/marketing-lessen-kung-fu-panda | image: Shifu and Po, source: kg-portal.ruPo and master Shifu – image source: kg-portal.ru

5 Marketing lessen uit Kung Fu Panda:

 • “I’m not trying to turn you into me, I’m trying to turn you into you” (master Shifu)
  Elk merk heeft zijn eigen unieke eigenschappen en identiteit. Maak daar gebruik van. Marketing is geen trucje. One size only fits one. Kopieer dus niet van de buurman. Maar ben origineel en ga uit van wat jou, jou maakt.
 • “There is no secret ingredient” (Mr. Ping)
  Er is geen quick fix of geheim ingrediënt dat álles instant lekker maakt. Marketing is een complex geheel waarbij subtiele details het verschil kunnen maken. Wees geduldig en ga door tot je jóuw beste recept hebt gecreëerd.
 • “If you only do what you can do, you’ll never be more than what you are now” (master Shifu)
  Je merk in de markt zetten kost tijd, energie en geld. Ben je niet bereid om te investeren en blijf je doen wat je altijd deed, dan zul je geen verbetering zien. Stel je open en gebruik creativiteit om je positief te onderscheiden.
 • “Let go of the illusion of control” (master Oogway)
  Marketing betekent ‘de markt bewerken’ en de markt bestaat uit… mensen. En mensen controleer je niet. Wél de middelen die je ze aanbiedt. Dus doe je werk zo goed mogelijk en ervaar hoe je doelgroep erop reageert.
 • “There’s just news, there’s no good or bad” (master Oogway)
  Slechte resultaten? Ja okee, je moet doelstellingen hebben, maar ál je marketingactiviteiten leiden tot resultaat. En van elk resultaat leer je en daarmee stuur je bij. Zie het als een continue proces, geen éénmalige actie.

Dus marketeers, eat up to your potential and prepare for awesomeness! :-)

Marketing lessons from... Kung Fu Panda - www.morethanmayo.com/marketing-lessen-kung-fu-panda | image: Ooooohw, source: seriesflex.com“Waaaaaouh!” – image source: seriesflex.com

Marketing lessons from… Kung Fu Panda

Of course you can turn to the all time favourite marketing gurus, but sometimes you can also get your marketing advice from a completely different source. The three Kung Fu Panda movies provide – in addition to many general life lessons – a number of valuable marketing lessons to be learned.

Marketing lessons from... Kung Fu Panda - www.morethanmayo.com/marketing-lessen-kung-fu-panda | image: Oogway and Po, source: kungfupanda.wikia.comPo and master Oogway – image source: kungfupanda.wikia.com

Life lessons are business lessons

Those who know me, know that I am a fan of Kung Fu Panda. I even discovered so many similarities between me and pandas that I devoted an entire article to them ;-) The films contain a lot of life lessons – which are really touching, because they are brought to you via a big, cuddly and ‘humanised’ panda. Many of these lessons can very well be translated to your business and marketing.

Become a Marketing Warrior

The Kung Fu Panda films are about believing in yourself (1), accepting yourself (2) and being yourself (3). That alone is of course the basis for brining a company or a brand to market. In the three movies panda Po receives lessons about life that help him in his development into the ‘Dragon Warrior’. These Kung Fu Panda marketing lessons help you become a Marketing Warrior ;-)

Marketing lessons from Kung Fu Panda - Mr. Ping and PoPo and mr. Ping – image source: dreamworks.com

5 Marketing lessons from Kung Fu Panda:

 • “I’m not trying to turn you into me, I’m trying to turn you into you” (master Shifu) 
  Each brand has its own unique characteristics and identity. Make use of that. Marketing is not a trick. One size only fits one. Don’t copy the neighbour. But be original and start from what makes you, you.
 • “There is no secret ingredient” (Mr. Ping)
  There’s no quick fix or secret ingredient that makes everything instantly delicious. Marketing is a complex puzzle in which subtle details can make the difference. Be patient and continue until you have created your best recipe.
 • “If you only do what you can do, you’ll never be more than what you are now” (master Shifu)
  Getting your brand out there and doing your marketing takes time, energy and money. If you’re not willing to invest and you keep on doing what you always did, you won’t see any improvement. Open up and use creativity to distinguish yourself positively.
 • “Let go of the illusion of control” (master Oogway)
  Marketing means ‘to promote and sell to the market’ and the market consists of … people. And you can’t control people. The only thing you can influence are the means and stimuli you offer. So do your work as well as possible and experience how your target group responds.
 • “There’s just news, there’s no good or bad” (master Oogway)
  Bad results? Well, of course you got to have goals. But áll your marketing activities lead to results. From every result you learn and these learnings help you adjust. Think of marketing as a continuous process, not a one-time-thing.

So marketers, eat up to your potential and prepare for awesomeness! :-)
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression