Feed your mind: Keuzestres? Brandless! De simpele supermarkt - www.morethanmayo.com/keuzestress-brandless | image: egg. by Liza de Vries - source: academieartemis.nl

Keuzestress? Brandless!

Wij thirthysomethings herkennen het allemaal: we moeten elke dag onze weg vinden door een miljoen keuzemogelijkheden en zijn daardoor drukdrukdrukdrukker dan ooit. Misschien de twintigers en veertigers ook wel. Er is te veel mogelijk en we willen zo ongelooflijk graag de juiste keuzes maken en vooral niets missen. Gelukkig gloort er hoop aan de horizon.

Versimpelen is het antwoord

De drukdrukdruk-maatschappij dendert voort en dat brengt tegenbewegingen op gang: wifiloze restaurants, stilte retreats, soundproof koptelefoons, stiltestoelen en meer. Maar wat als we naast bewuste rustmomenten ook wat meer eenvoud en wat minder keuzestress in onze dagelijkse activiteiten zouden kunnen krijgen? Zoals bij het boodschappen doen? Wat als er een winkel was waar je van alles gewoon één ding kunt krijgen. Geen 30 soorten om uit te kiezen. Gewoon brood. Of melk. Punt.

Feed your mind: Keuzestres? Brandless! De simpele supermarkt - www.morethanmayo.com/keuzestress-brandless | image: Brandless pasta - source: brandless.comBrandless pasta – image source: brandless.com

Merkloos maakt kiezen makkelijk

Nu is er zo’n supermarkt. Online. Hij heet Brandless. En alhoewel ik dit initiatief persoonlijk toejuich om de versimpeling, houden zij er zelf een andere propositie op na. Het merkloos aanbieden van producten brengt namelijk financiële voordelen; ze omzeilen de ‘brand-tax’ en besparen op verpakkingen. Daarom kost elk product 3 dollar. Bovendien zijn alle foodproducten vrij van genetische modificatie, bevatten ze geen kunstmatige toevoegingen en is meer dan de helft van het foodassortiment biologisch. Beye beye keuzestress.

Overchoice? No stress; here’s Brandless!

We thirthysomethings recognize it all: we need to find our way through millions of choices every day and are therefore more pressure-sensitive than ever. Maybe this is the case for people in their twenties and forties as well. There are just too many possibilities and we want to make the right choices so incredibly bad and miss out nothing. Fortunately there is hope.

Feed your mind: Keuzestres? Brandless! De simpele supermarkt - www.morethanmayo.com/keuzestress-brandless | image: Brandless garbanzo beans - source: brandless.comBrandless garbanzo beans – image source: brandless.com

Simplifying is the answer

This society of overchoice continues and counter-movements are rising: wifi-less restaurants, silent retreats, soundproof headphones, silent chairs and more. But what if we could get some more simplicity and less choice in our daily activities in addition to conscious moments of rest? Like when shopping? What if there was a store where you could just get one thing of each. No 30 variations of one product to choose from. Just bread. Or milk.

Brandless makes choosing easy

The nice thing is that now there is such a supermarket. Online. It’s called Brandless. And although I personally welcome this initiative for the simplification, they themselves post another proposition. The brandless offering of products brings financial benefits; they bypass the ‘brand tax’ and save on packaging. Therefore, each product costs 3 dollars. In addition, all foodproducts are free from genetic modification, they don’t contain artificial additives and more than half of the food range is organic. Beye beye stress.

Title image is by Liza de Vries – image source: academieartemis.nl

BewarenBewaren
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression