A feast for the eye: An eye for detail completes an experience - www.morethanmayo.com/japan-presentatie-beleving - image: Japanese sweets shop, copyright: More than Mayo foodconcepts

Japanse precisie

Wat we kunnen leren van Japanners als het gaat om beleving? Het hebben van een ontzettend scherp oog voor detail. Japanners organiseren en decoreren tot in de perfectie. 

De details in de realisatie zorgen dat het totaalplaatje klopt

Nu ben ik natuurlijk van de concepten. Van de grote lijnen, zul je denken. Maar ik vind het ontzettend belangrijk dat een concept tot in de puntjes goed gerealiseerd is. Dat het echt een kloppend totaalplaatje is. Want hoe jammer is het als je deelneemt aan een historisch diner in een complete 19e eeuwse setting en de bediening draagt witte gympen onder die mooie jurk? Als je in een winkel staat, waar je kunt proeven van hapjes uit een nieuw kookboek en degene die het hapje serveert heeft geen idee wat het eigenlijk is…? Of als je een modern minimalistisch pop up restaurant bezoekt en de opmaak van de borden is een rommeltje…? Ik kan nog wel even doorgaan, maar je begrijpt denk ik wel wat ik bedoel.

A feast for the eye: An eye for detail completes an experience - www.morethanmayo.com/japan-presentatie-beleving - image: Japanese shop, copyright: More than Mayo foodconcepts

De hele beleving vooraf doordenken vanuit het oogpunt van de klant

Ben ik te kritisch? Een overenthousiaste perfectionist? Zijn mijn verwachtingen te hoog? Ik denk het niet. Vaak zijn die details die het nét even beter maken áls je er maar even over nadenkt, juist helemaal niet zo moeilijk om even mee te nemen. Het is vooral een kwestie van oog hebben voor het complete plaatje. Je moet vooraf goed bedenken hoe de klant de totale beleving straks zal ervaren en de belangrijke details daarin onderscheiden. Helaas ervaar ik nog vaak dat de bedoeling goed is, maar dat de realisatie rammelt. Ontzettend jammer. Aan de andere kant: cudo’s voor de goede poging. Er zijn namelijk ook nog heel veel merken, organisaties en ondernemers die géén beleving rondom hun product of visie creëren. En dat is natuurlijk helemaal zonde :-)

A feast for the eye: An eye for detail completes an experience - www.morethanmayo.com/japan-presentatie-beleving - image: Japanese art shop, copyright: More than Mayo foodconcepts

Precisie in vormgeving en uiting voor de best mogelijke totaalbeleving

Nee, dan de Japanners. Die betrap je niet op een gevallen steek. Of ze nu een kraampje met eieren hebben of een luxe winkel met handgemaakte snoepjes inrichten. Een winkel, kunst, eten of hun rituelen; als aan alle details is gedacht, dán is je beleving optimaal. Okee, misschien is er wel weinig onderscheid; alles is namelijk strak, geordend en schoon. Maar het is wel de best mogelijke presentatie van het product of de winkel. Of het restaurant en het eten. Het gaat op voor alles. Wat ze creëren, geven ze met de grootst mogelijke precisie vorm en uiting. De omgeving, de attributen, het gedrag van de mensen, aan alles is zorg en aandacht besteed. Een wijze les uit het Oosten: oog voor detail is ontzettend belangrijk bij het ontwerpen en realiseren van een totaalbeleving. Alleen zo neem je mensen helemaal mee in je verhaal.

Japanese precision – presentation and experience

What can we learn from the Japanese with regard to experiences? Having a very keen eye for detail. The Japanese organize and decorate to perfection. Whether it comes to a shop, art, food or their rituals; when all the details have been thought through, you’ll have an optimal experience.

A feast for the eye: An eye for detail completes an experience - www.morethanmayo.com/japan-presentatie-beleving - image: Japanese meal, copyright: More than Mayo foodconcepts

The details in realization complete the big picture

Now of course I am a concept developer. You’d say I look at the big picture. But I think it’s extremely important that the realization of a concept takes all the details into account. That really makes a concept – the experience – complete. Just think about it: how unfortunate is it when you take part in a historical dinner in a complete 19th century setting and the waitress is wearing white sneakers under that beautiful dress? Or when you’re in a store, where you can taste dishes from a new cookbook and the person that hands you the bite has no idea what it actually is …? Or when you visit a modern minimalist pop up restaurant and the layout of the plates is a mess …? I can go on, but I think you know what I mean.

A feast for the eye: An eye for detail completes an experience - www.morethanmayo.com/japan-presentatie-beleving - image: Japanese egg stall, copyright: More than Mayo foodconcepts

Think the whole experience through from the customer’s point of view

Am I being too critical? An over-enthusiastic perfectionist? Are my expectations too high? I don’t think so. It’s not so hard to take the details that make a concept better into account. It is primarily a matter of having an eye for the whole picture in advance. Just  consider how customers will experience the whole and distinguish the important details when you do so. Still, I see a lot of examples with good intentions, but with lacking eye for detail. Too bad. On the other hand: cudo’s for good attempts. Because there are tons of brands, organizations and entrepreneurs who don’t create an experience around their products or vision at all. And that of course is more than worse :-)

A feast for the eye: An eye for detail completes an experience - www.morethanmayo.com/japan-presentatie-beleving - image: Japanese shop, copyright: More than Mayo foodconcepts

Precision in design for the best and most complete experience

And then there’s the Japanese. They are precise all the way. Whether they have a stall with eggs or a luxury shop with handmade candies. The presentation is perfection. Okay, everything is tight, orderly and clean, so maybe they lack a little distinction. But it’s the best possible presentation of the product or the store. Or the restaurant and the food. It applies to everything. What they create, they create with the utmost precision in design and expression. The environment, the attributes, the behavior of the people, everything is executed with care and attention. A lesson from the East: attention to detail is very important when designing and realizing a complete experience. Only then you’ll engage people into your story.

 
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression