Taste the world

Interview: More than Mayo

In de allereerste uitgave van dit online magazine, mag een introductie van More than Mayo natuurlijk niet ontbreken. Want wie zit er achter dit magazine? Wat doet ze en waarom? En: More than Mayo? What’s that name about? ;-)

Hallo mayomeisje! Hoe heet je echt? Vertel eens wat over jezelf…

Hallo! Ik heet Ria. More than Mayo is de naam van mijn bedrijf. Ik heb een opleiding Communicatiewetenschappen, een opleiding Mediastyling, een heel aantal creatieve cursussen en trainingen én 10 jaar ervaring in marketingcommunicatie in mijn tas. Die kennis en ervaring gebruik ik nu om merken te helpen hun verhaal of boodschap naar buiten te brengen. Met betekenisvolle belevingen waarbij alle zintuigen geprikkeld worden en waarbij ik ‘food’ inzet als communicatiemiddel.

Cooking

En verder?

Hahaha, nog niet genoeg info? Nou, komt ‘ie: ik houd ontzettend van reizen. Ik geniet ervan om inspirerende plekken op de wereld te ontdekken en zo mijn eigen wereld weer een beetje groter te maken. Ik houd ook van lekker koken en vooral van lekker eten. Tja, dat krijg je, als je uit één van de meest Bourgondische delen van het land komt en opgroeit in een ambachtelijke slagerij. Ik probeer graag nieuwe gerechten uit, zowel in mijn eigen keuken, in restaurants en helemaal op reis! Als ik zelf kook houd ik me eigenlijk nooit aan een recept. Mijn keuken is, net als de belevenissen voor mijn klanten, altijd goed georganiseerd.

Food dus!

Iets specifieker nog: ik houd me vooral bezig met hoe mensen met eten omgaan. Natuurlijk is er ook aan de productiekant ontzettend veel boeiends gaande, maar wat ik juist intrigerend vind is wat mensen ermee doen. Iedereen heeft iets met food, linksom of rechtsom. Eten is onze primaire levensbehoefte; food raakt iedereen. Of je nu een food-avonturier bent of een gespannen relatie hebt met eten, of het om een hele nieuwe ontwikkeling gaat of iets dat je kent uit je verleden, het dóet iets met je. In je hoofd, in je mond en in je buik. Ik vind het een oneindig interessant en rijk onderwerp.

Wat is een betekenisvolle beleving?

Alles wat ik bedenk moet ook iets teweeg brengen. Bewustwording, discussie, andere keuzes… Ervaring met effect, zeg maar. Het is nooit ‘gewoon omdat het mooi is’ bij mij, zo werk ik niet. Ik zal nooit ‘zomaar’ iets bedenken of creëren, er zit een boodschap achter. Of een verhaal of een visie. Door die onderliggende betekenis worden mensen aan het denken gezet of in beweging gebracht. Een betekenisvolle beleving is met andere woorden dus een multi-zintuiglijke ervaring met een onderliggende boodschap.

Hoe werk je?

Het liefst begin ik bij de basis: me verdiepen in jouw wereld en doelgroep, creatieve ideeën bedenken en die laten samensmelten tot een complete, doordachte en doelgerichte aanpak. Vervolgens laat ik die ideeën werkelijkheid worden en zetten we samen een impactvolle, inspirerende beleving neer. Houd je je met een heel specifiek of juist nieuw onderwerp bezig? Bring it on! Ik houd van nieuwe dingen leren!

Wine tasting

Waar komt de naam More than Mayo vandaan?

De naam voor mijn bedrijf moest uniek en ‘anders dan anders’ zijn, een dieper laagje en een link met food hebben. Ik was er al een tijdje op aan het broeden, toen ik een magazine-artikel met de kop ‘More than Mayo’. Echt een naam voor mij. Ik heb namelijk één verslaving: mayonaise. En het past mooi bij mijn werk. Dat ziet er niet alleen lekker en smeuïg uit, het is méér dan dat: er zit betekenis achter, een verhaal of visie. Hij bestond nog niet als bedrijfsnaam dus ik heb ‘m meteen geregistreerd!

Verslaafd aan mayonaise???

Uhm… ja ;-) Ik eet het bij bijna alles eigenlijk. Ik heb meestal zo’n twee à drie soorten in de koelkast staan. En ik raak in paniek als het spul op is en ik geen nieuwe pot op voorraad heb. Tja… ;-)

Van welke projecten droom je? Wat staat er op je bucketlist?

Ah, de bucketlist! Nog zóveel te doen in dit leven :-) Ik ben een ontzettend fan van zeewier, dus ik wil heel graag iets van een zeewier-experience opzetten. Om mensen kennis te laten maken met dit mooie product en al zijn goede eigenschappen. In het verlengde daarvan: ik ben een beetje verliefd op Japan, het heerlijke eten, de verfijnde presentatie en de prachtige rituelen. Dus ook daar zou ik graag iets mee doen. Liefst dáár ook :-) Wat ik heel interessant vind is de invloed van eten op je lijf, je brein en je emoties. Ik raakte dit al een beetje met mijn laatste foodexperience, maar zou me daar graag nog veel meer in verdiepen. Ook ontwikkelingen voor de toekomst houd ik nauwlettend in de gaten. Denk 3D foodprinting, kweekvlees of nanotechnologie, zóveel nieuwe mogelijkheden! Laatst was ik in een mooi kookatelier, dat zou ik ook wel willen. Een ruimte met een fijne keuken, potjes met ingrediënten, een enorme boekenkast en een grote tafel, waar je samen met anderen creatief aan de slag kunt. Oh ja, en ik zou graag een expositie ontwerpen, lijkt me te gek!

Meer weten over More than Mayo of in voor een mooie samenwerking? Neem even contact op!

Interview: More than Mayo

In this very first issue of this new online magazine, an introduction of More than Mayo obviously can’t be missed. You might want to know who the person behind this magazine is. What else does she do besides creating this magazine? And ‘More than Mayo’? What’s that name about? ;-)

Hello miss Mayo! What’s your real name? Tell us something about yourself…

Hi! My name is Ria (I usually introduce myself as Maria to non-Dutchies; you guys tend to understand that name better and it actually ís the name in my passport :-) More than Mayo is the name of my business. I have a degree in Communication Sciences and Media Styling, did quite a number of creative courses and 10 years of experience in marketing & communications. With this knowledge and experience I help brands to spread their message or story. With meaningful experiences that stimulate all the senses and with use of food as a means of communication.

What else do you love?

Hahaha, more info? Well, here comes: I looove to travel. I enjoy discovering inspiring places in the world. Every journey makes my own world a little bigger. I love to cook and I absolutely love to eat great food. No wonder when you’re the butchers daughter and grew up in a place where food is a part of the culture ;-) I really like to try new dishes, both in my own kitchen, in restaurants and when travelling! When cooking, I actually never follow a recipe. My kitchen, just like the experiences I create for my clients, is perfectly organized.

Taste the world

So… food!

A little more specific: I’m mainly concerned with how people interact with food. Of course there’s lots of fascinating developments on the side of food production, but what people do with food is the most intriguing field of study for me. Everyone has a relationship with food. Food is our primary necessity; it affects everyone. Whether you are a food adventurer or have a strained relationship with food. Whether you’re confronted with a completely new development or food that you know from your past, it triggers you. I think it’s an infinitely interesting and rich subject.

What is a meaningful experience?

Everything I think up has to have a purpose. I need to create some kind of movement or effect. For example to create awareness, provoke discussion or get people to make different choices. Experience with effect, so to say. I usually never create anything ‘just because it is beautiful’. Things I create contain a message, a story or a vision. Because of the underlying meaning I get people to think or I teach them something. They might even change their behavior. So in other words, a meaningful experience is a multi-sensory experience with an underlying message.

What’s your approach?

I prefer to start at the basis: I immerse myself in your world and target audience. I come up with creative ideas and I let them incorporate those into a complete, thought through and targeted approach. Then we’re going to make the ideas become reality as we put together an impactful and inspiring experience. Are you working on a very specific or innovative subject? Bring it on! I love to learn!

How and why did you come up with the name More than Mayo?

My company name had to be unique and different. Also, it needed to have a deeper layer and a link with food. I brainstormed about it a lot and then I saw this article in a magazine, with the headline ‘More than Mayo’. That was like THE name for me, because I have one addiction: mayonnaise. And it describes my work perfectly. Not only does my work look good and, you know like, creamy, it’s more than that: there is meaning behind it, like a story or a vision. The name didn’t exist yet as a company name so I immediately claimed it!

Addicted to mayonnaise ???

Uhm … yeah ;-) I can eat it with almost everything. I usually have two to three kinds of mayo in my fridge. And I panic when I’m out of it. Oh well … ;-)

Japan

Which projects do you dream of? What’s on your bucket list?

Ah, the bucket list! Still so much to do in this life :-) I am a big fan of seaweed, so I really want to create som kind of seaweed-experience to introduce people to this wonderful product and all it’s goodness. Actually I’m kind of love with Japan as a whole. It’s delicious food, exquisite presentation and all the beautiful rituals. So I would like to do some kind of Japan project as well. Preferably IN Japan, if I may dream a bit :-) I am very interested in the impact of food on your body, your mind and your mood. I touched this subject with my latest food experience, but would really like to dig in deeper. I keep a close watch on future food developments, like 3D food printing, in vitro meat or nanotechnology. I love all the new possibilities that they bring. Recently I was at this very nice cooking studio, that’s on my wish list too. A space with a pretty kitchen, lots of jars with ingredients, a huge bookcase and a big table where you can work together with other creatives. Oh yeah, and I would absolutely love to design an exhibition one day!

Want to know more about More than Mayo or interested in a collaboration? Please contact us!
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression