Experience case: Hoxton Street Monster Supplies - www.morethanmayo.com/hoxton-street-monster-supplies | image: shop is open - source: monstersupplies.org

Experience case: Hoxton Street Monster Supplies

‘Hoxton Street Monster Supplies werd opgericht in 1818. Maar niemand weet meer waarom of door wie. Veel van onze klanten komen al eeuwen naar ons toe. Sommigen al aanzienlijk langer. Of je nu een vampier, een weerwolf of iets anders bent, we hebben alles wat je nodig hebt. We zijn trots dat we de enige leverancier zijn in Londen – en misschien wel in de hele wereld – van kwaliteitsproducten voor alle soorten monsters.’

(English version below Dutch ↓)

Experience case: Hoxton Street Monster Supplies - www.morethanmayo.com/hoxton-street-monster-supplies | image: shop window - source: monstersupplies.orgShop window – image source: monstersupplies.org

Angst in blik en zout van tranen

Met de tekst hierboven stelt Hoxton Street Monster Supplies zichzelf voor op hun website. Het is de enige winkel die zich richt op de behoeften van ‘dingen die ’s nachts rondspoken’… Met macabere producten als ‘Salt made from tears of Sorrow’, ‘The Collywobbles – tinned fear’, ‘Toasted bone chunks’ en ‘Impacted ear wax’. En vreemde waarschuwingen met een knipoog, als: ‘Er mag slechts één reus tegelijk naar binnen’ en ‘We verzoeken klanten vriendelijk geen medewerkers te verslinden’. Rondneuzen in hun online shop is een feest. Snuffelen in hun fysieke winkel een nog groter genoegen.

Experience case: Hoxton Street Monster Supplies - www.morethanmayo.com/hoxton-street-monster-supplies | image: creepy products - source: monstersupplies.orgCreepy products – image source: monstersupplies.org

De verbeelding van kinderen aanspreken

Hoxton Street Monster Supplies is eigenlijk een soort ‘dekmantel’ voor het Ministry of Stories. Een vrijwilligersorganisatie die gratis schrijfprogramma’s voor kinderen aanbiedt. Het ministerie richt zich op het ontwikkelen van verbeeldingskracht en het aanleren van creatieve schrijfvaardigheid. Iets dat op veel openbare scholen in Engeland angstaanjagend weinig aandacht krijgt. Ze bieden mentorschap en geven schrijfworkshops en -cursussen. De winkel levert geld op om dit te bekostigen.

Experience case: Hoxton Street Monster Supplies - www.morethanmayo.com/hoxton-street-monster-supplies | image: shop interior - source: monstersupplies.orgShop interior – image source: monstersupplies.org

Een griezelig goed concept

Een bizarre façade voor een goed doel dus. Maar wél een griezelig goed uitgevoerde. Het concept klopt aan alle kanten. Aan elk detail is gedacht. De namen van de producten, de beschrijvingen, comments en zelfs de footer op de website. En hoe cool is het dat je de hele website kunt aanpassen voor mummies, zombies of vleermuizen (check die optie, echt té leuk!) Natuurlijk past de hele inrichting en sfeer van de winkel helemaal in het thema. En zijn de medewerkers goed getraind in het vertellen van monsterverhalen.

Een huiveringwekkend fraaie én grappige beleving!

Experience case: Hoxton Street Monster Supplies - www.morethanmayo.com/hoxton-street-monster-supplies | image: website for mummies - source: monstersupplies.orgWebsite for zombies :-) – image source: monstersupplies.org

Experience case: Hoxton Street Monster Supplies

‘Hoxton Street Monster Supplies was founded in 1818. But nobody remembers why or by whom. Many of our customers have come to us for centuries. Some have been comimg for considerably longer. Whether you are a vampire, a werewolf or something else, we have everything you need. We pride ourselves on being London’s, and quite possibly the world’s, only purveyor of quality goods for monsters of every kind.’

Experience case: Hoxton Street Monster Supplies - www.morethanmayo.com/hoxton-street-monster-supplies | image: door notice - source: monstersupplies.orgDoor notice – image source: monstersupplies.org

Canned fear and salt from tears

The text above is actually how Hoxton Street Monster Supplies presents itself on their website. It is the only store that focuses on the needs of ‘things that go bump in the night’ … With whacky products like ‘Salt made from tears or Sorrow’, ‘The Collywobbles – tinned fear’, ‘Toasted bone chunks’ and ‘Impacted ear wax’. And weird warnings with a wink, such as ‘Please, only one giant at a time’ and ‘We kindly ask our customers to refrain from devouring employees’. Going around the online shop is so amusing. Browsing around the physical store an even greater pleasure.

Experience case: Hoxton Street Monster Supplies - www.morethanmayo.com/hoxton-street-monster-supplies | image: products for monsters - source: monstersupplies.orgProducts for monsters – image source: monstersupplies.org

Unleashing the imagination of children

Hoxton Street Monster Supplies is actually a sort of ‘cover’ for the Ministry of Stories. A voluntary organization that offers free writing programs for children. The ministry focuses on the development of imagination and creative writing skills. Something many public schools in England spend terrifyingly little attention to. They offer mentorships and teach writing workshops and -courses. The store provides money to pay for all this.

Experience case: Hoxton Street Monster Supplies - www.morethanmayo.com/hoxton-street-monster-supplies | image: shop is open - source: monstersupplies.orgShop is open – image source: monstersupplies.org

A creepy good concept

A bizarre façade for a good cause. And a concept executed so creepily well. Every detail has been thought of. The names of the products, the descriptions, comments and even the footer on the website. And how cool is it that you can customize the entire website for mummies, zombies or bats (check that option, it’s so much fun!) Of course the whole design and atmosphere of the store fit the theme perfectly. And the employees are well trained in telling monstrous stories.

A chillingly beautiful and funny experience!

Experience case: Hoxton Street Monster Supplies - www.morethanmayo.com/hoxton-street-monster-supplies | image: human bone dust - source: monstersupplies.orgHuman bone dust – image source: monstersupplies.org
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression