How to eat... Japanese zaru soba - www.morethanmayo.com/how-to-eat-zaru-soba | Image: zaru soba with rice, copyright: More than Mayo experience marketing

How to eat… Japanese zaru soba

Ik ben niet per se fan van regeltjes en voorschriften ;-) maar soms zijn wat aanwijzingen voor een optimale eetbeleving best handig. Bijvoorbeeld bij een Japanse maaltijd van koude noedels met diverse kleine kommetjes en zo’n 20 mogelijke manieren om deze op te eten. Zó eet je zaru soba!

(English version below Dutch ↓)

Optimize your eating experience - How to eat... zaru soba - www.morethanmayo.com/how-to-eat-zaru-soba | Image: zaru soba with tempura, copyright: More than Mayo experience marketingTenzaru: zaru soba with tempura – photo by More than Mayo

Japanse boekweitnoedels

Soba is boekweit en soba noedels zijn lange dunne, rechte noedels gemaakt van voornamelijk boekweitmeel en een kleiner deel tarwemeel. Je herkent ze meteen aan de bruingrijze kleur. Ze worden warm of koud geserveerd. Wij zouden ze misschien als spaghetti behandelen, maar zo werkt het in Japan niet. Wil je ze warm, dan krijg je ze in de soep. Maar echt goede soba noedels eet je koud. Maar hoe dan?

Zaru soba: sliertjes op een vergiet

In Japan noemen ze het koude noedelgerecht zaru soba. Zaru betekent vergiet en verwijst naar de bamboe mandjes of matjes waarop de noedels uitlekken en waarop ze worden geserveerd. Naast de noedels met fijngesneden nori reepjes erop, krijg je een kannetje met een saus op basis van soja, een leeg kopje, een schaaltje met fijngesneden lente-uitjes, wat geraspte radijs en (verse) wasabi.

Optimize your eating experience - How to eat... zaru soba - www.morethanmayo.com/how-to-eat-zaru-soba | Image: fresh wasabi, copyright: More than Mayo experience marketingFresh wasabi root – photo by More than Mayo

Slurpen verplicht

Allereerst proef je de noedels altijd even ‘plain’ – ik beloof je, met superverse noedels zoals wij in Japan aten is dat zeker de moeite waard. Vervolgens ga je als volgt te werk: rasp eventueel de verse wasabi. Giet wat dipsaus in het lege kopje. Voeg wasabi, radijs en lente-ui naar smaak toe en meng. Pak nu een goede hap noedels met je eetstokjes en dip ze tot ongeveer de helft in de saus. Slurp de noedels op, zodat de smaken goed vrijkomen.

Echte zaru soba beleving

Zaru soba eet je natuurlijk in een soba restaurant. Een plek dus, waar nagenoeg alleen maar soba gerechten op de kaart staan. Kies bij voorkeur een restaurant bommetjevol Japanners, want dan weet je: dit is de real deal. Dankzij dit artikel voorkom je starende blikken en gegniffel ;-) Wil je nog méér beleving, ga dan naar een restaurant met open keuken en bekijk hoe de noodles gekookt en de gerechten samengesteld worden. Of nóg beter: eentje waar ze zelf verse soba noodles met de hand maken.

いただきます (itadakimasu)

Optimize your eating experience - How to eat... zaru soba - www.morethanmayo.com/how-to-eat-zaru-soba | Image: soba restaurant, copyright: More than Mayo experience marketing Soba restaurant& kitchen – photo by More than Mayo

How to eat… zaru soba

I’m not necessarily a fan of rules and regulations ;-) but sometimes clues for an optimal eating experience can come in pretty handy. For example with a Japanese meal of cold noodles accompanied by various small bowls and about 20 possible ways to eat them. This is how to eat zaru soba!

Japanese buckwheat noodles

Soba means buckwheat and soba noodles are long thin, straight noodles made from mainly buckwheat flour and a smaller portion of wheat flour. You can recognize them immediately by the brown-grayish color. The Japanese serve them hot or cold. We may be inclined to treat them like spaghetti, but that’s not how it works in Japan. If you want to eat them hot, you get them in a broth. But really good soba noodles are eaten cold. 

Optimize your eating experience - How to eat... zaru soba - www.morethanmayo.com/how-to-eat-zaru-soba | Image: soba sampuru, copyright: More than Mayo experience marketingSoba sampuru in the window- photo by More than Mayo

Zaru soba: noodles on a colander

In Japan they call a cold noodle dish zaru soba. The word ‘zaru’ means colander and refers to the bamboo baskets or mats on which the noodles drain and on which they are served. Next to the soba noodles with finely chopped nori strips on top, you get a little jug filled with a sauce based on soy, an empty cup and a little plate with finely chopped spring onions, some grated radish and (fresh) wasabi. Now, how do you go on and eat this dish? 

Slurping is mandatory

First of all you always taste the soba noodles ‘plain’ – I promise you, with super fresh noodles like we ate in Japan that’s definitely worth a try. Then you proceed as follows: grate the wasabi if it’s a fresh root. Pour some the dipping sauce into the empty cup. Add some wasabi, radish and spring onion to taste and mix. Now pick up a good bite of noodles with your chopsticks and dip them halfway into the sauce. Lift them up and slurp the noodles so that the flavours are released.

Optimize your eating experience - How to eat... zaru soba - www.morethanmayo.com/how-to-eat-zaru-soba | Image: making soba, copyright: More than Mayo experience marketingMaking soba freshly by hand – photo by More than Mayo

Full zaru soba experience

Of course you go to a soba restaurant to eat Zaru soba. A place that almost exclusively has soba dishes on the menu. Preferably you choose a restaurant filled with Japanese people, because then you know: this is the real deal. Thanks to this post you’ll avoid gazing and chuckling ;-) If you want an even more intense  experience, go to a restaurant with an open kitchen and see how the noodles are cooked and the dishes are put together. Or even better: one where they make fresh soba noodles from scratch.

いただきます (itadakimasu – Japanese way of saying to be thankful for their meal)