Feed your mind: Wie (niet) reist is gek - over het belang van nieuwe ervaringen - www.morethanmayo.com/het-belang-van-nieuwe-ervaringen | image: Ab Dijksterhuis, source: http://www.foodinspirationmagazine.com

‘Wie niet reist is gek’ – over het belang van nieuwe ervaringen

Ab Dijksterhuis schreef het boek ‘Wie (niet) reist is gek’. Deze maand staat er een interview met hem in Foodinspiration Magazine. Ab is naast wetenschappelijk onderzoeker √≥√≥k een ervaren reiziger en weet: nieuwe ervaringen zijn van belang voor je creativiteit. Go explore!

Reizen houdt je brein soepel

Het boek is – zoals de achterkant beschrijft – √©√©n grote lofzang op het reizen. “Reizen is d√© manier om ons brein soepel te houden. Het reikt ons inspiratie en creativiteit aan, haalt vooroordelen onderuit, maakt ons gelukkiger en verlengt ons leven.”, schrijft Dijksterhuis. Als je zelf vaak reist of voor langere tijd gereisd hebt, w√©√©t je dat dit waar is. Voor mij is dit precies d√© reden waarom het elke keer weer lonkt om nieuwe bestemmingen te gaan ontdekken.

Nieuwe ervaringen waarvan je zelf onderdeel bent

In Foodinspiration Magazine zegt Dijksterhuis: “Voor mij is de essentie van reizen dat je elke dag nieuwe dingen meemaakt, dus je brein is eigenlijk continu in een soort actieve stand.” Ik zou dat nog iets nader willen specificeren: je bent zelf een onderdeel van die nieuwe dingen die je meemaakt. Dat maakt het extra intens. Het komt n√≥g meer binnen en blijft je bij in de vorm van geweldige herinneringen. En die gebruik je vervolgens weer als je voor nieuwe uitdagingen komt te staan.

Feed your mind: Wie (niet) reist is gek - over het belang van nieuwe ervaringen - www.morethanmayo.com/het-belang-van-nieuwe-ervaringen | image: Ab Dijksterhuis, source: http://www.foodinspirationmagazine.comAb Dijksterhuis in Foodinspiration Magazine – credits: Foodinspiration Magazine

Inspireer je doelgroep met een totaalervaring

“Verwondering schudt het brein op en maakt je creatiever en ge√Įnspireerd”, besluit Dijksterhuis.¬†“Reizen is een hele natuurlijke manier om tot verrassing of verwondering te komen. Maar je kunt natuurlijk ook naar een theater of concert gaan, of een goed boek lezen.”¬†In deze tijd van ervaren en verwonderen kun je dus ook als merk specifiek voor jouw doelgroep een mooie beleving organiseren om mensen effectief te bereiken, betrekken en inspireren.

Bekijk het volledige interview hier.

‚ėÖ

Wil jij jouw doelgroep echt raken en inspireren? Laten we dan samen sparren over de beleving waarmee je jouw merk onweerstaanbaar maakt!

Feed your mind: Wie (niet) reist is gek - over het belang van nieuwe ervaringen - www.morethanmayo.com/het-belang-van-nieuwe-ervaringen | image: Ab Dijksterhuis, source: http://www.foodinspirationmagazine.comAb Dijksterhuis in Foodinspiration Magazine – credits: Foodinspiration Magazine

 

A plea for the importance of new experiences

Ab Dijksterhuis wrote the book ‘He who (doesn’t) travel(s) is crazy’. This month there is an interview with the author in Foodinspiration Magazine. This man is not only a scientific researcher, but also a travel expert and he knows: new experiences are important for your creativity. Go explore!

Traveling keeps your brain fit

The book is – as the back describes – one big plea for travelling. “Travelling is the way to keep our brain fit. It inspires us and makes us more creative. It undermines preconceptions, makes us happier and extends our lives.”,¬†Dijksterhuis writes. If you travel often or have travelled for a longer period of time, you know that this is true. For me this is exactly the reason why I’m always curious and eager to go explore and discover new destinations.

Feed your mind: Wie (niet) reist is gek - over het belang van nieuwe ervaringen - www.morethanmayo.com/het-belang-van-nieuwe-ervaringen | image: Ab Dijksterhuis, source: http://www.foodinspirationmagazine.comAb Dijksterhuis in Foodinspiration Magazine – credits: Foodinspiration Magazine

New experiences which you are part of

In Foodinspiration Magazine, Dijksterhuis says: “For me, the essence of travel is that you experience new things every day, so your brain is always in a kind of active state.” I would like to specify that: you are literally a part of those new things that you experience. That makes it extra intense. You’re immersed in the experience and it will stay with you in the form of great memories. And you’ll use them again when you face new challenges.

Inspire your target group with an experience

“Marvel and wonder shake up the brain, make you more creative and leave you inspired”,¬†Dijksterhuis concludes. “Travelling is a very natural way to encounter surprise or amazement. But of course you can also go to a theater or concert, or read a good book.” As a brand in this age of experience and wonder, you can organize a beautiful ¬†experience specifically for your target group to reach, involve and inspire people effectively.

Check the full interview here (in Dutch)

‚ėÖ

Do you want to involve and inspire your target audience? Let’s brainstorm about the experience that’ll make your brand irresistible.

Feed your mind: Wie (niet) reist is gek - over het belang van nieuwe ervaringen - www.morethanmayo.com/het-belang-van-nieuwe-ervaringen | image: Ab Dijksterhuis, source: http://www.foodinspirationmagazine.comAb Dijksterhuis in Foodinspiration Magazine – credits: Foodinspiration Magazine

BewarenBewaren
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression