Trendpresentation: The future of multi-sensory experience - www.morethanmayo.com

The future of multi-sensory experience

BAM! Module 2 Trendacademy is binnen. Mijn presentatie ging over de toekomst van multi zintuiglijke beleving. Want ‘beleving’ is hot, yo! En in de toekomst gaat zintuiglijkheid alleen maar belangrijker worden. Kunnen we op basis van deze trendkennis jouw merkbeleving versterken?

Grote behoefte aan zintuiglijkheid

De behoefte aan zintuiglijkheid is nog nooit zo groot geweest als in deze digitale samenleving. Je ziet steeds meer producten die meerdere zintuigen prikkelen. En mensen willen graag helemaal opgaan in een attractie, evenement of andere beleving. Tegelijk zien we ook mensen ‘sleutelen’ aan hun eigen zintuiglijke waarneming. Er wordt technologie ontwikkeld die het brein direct prikkelt om zo een ervaring te simuleren en er zijn mensen die technologie bij zichzelf implanteren om hun zintuigen te optimaliseren of uit te breiden.

Trendpresentation: The future of multi-sensory experience - www.morethanmayo.comTrend presentation: The future of multi-sensory experience – copyright: More than Mayo

Multi sensorische belevingscommunicatie

Kun je mij nu als trendwatcher inhuren? Nope. Ik vind het nog steeds onwijs tof om trends te spotten en ben blij dat ik na deze opleiding meer grip erop heb gekregen. Maar ik ga nu niet overal trendpresentaties geven. Wél gebruik ik mijn trendkennis voor het ontwikkelen van innovatieve belevingsconcepten. Daar mag je me altijd voor bellen. Graag denk ik samen met jou, brand-, marketing- of communicatiemanager, na over hoe we de beleving van jouw merk kunnen intensiveren. Om een nog betere connectie te maken met je doelgroep. Mensen kunnen prikkelen, betrekken en inspireren. Geïnteresseerd in een samenwerking met deze trenddeskundige belevingscommunicatie expert? Let’s connect!

Trendpresentation: The future of multi-sensory experience - www.morethanmayo.comTrend presentation: The future of multi-sensory experience – copyright: More than Mayo

The future of multi-sensory experience

BAM! Module 2 Trendacademy is done. My presentation was about the future of multi-sensory experience. Because ‘experience’ is hot, yo! And in the future, sensoriality will only become more important. Can we intensify your brand experience by making use of this trend knowledge?

Need for sensoriality

The need for sensoriality has never been as big as in this digital society. More and more products appear that stimulate multiple senses. And people want to really immerse themselves in an attraction, event or other experience. At the same time we also see people ‘tinkering’ with their own sensory perception. Technology that stimulates the brain directly to simulate an experience is being developed. And there are people who actually implant technology to optimize or expand their senses.

Trendpresentation: The future of multi-sensory experience - www.morethanmayo.com
Trend presentation: The future of multi-sensory experience – copyright: More than Mayo

Multi sensory experience communication

Can you hire me as a trendwatcher now? Nope. I still think it’s cool to spot trends and I’m glad I now have a better understanding of trends and trend analysis after this training. But I’m not going to do trend presentations. I do use my trend knowledge for developing innovative experience concepts. You can always call me for that. I’d love to work together with you, brand-, marketing- or communications manager, to intensify your brand experience. Resulting in an even better connection with your target group. Stimulate, involve and inspire. Interested in a collaboration with this trend- and experience communication expert? Let’s connect!

Trendpresentation: The future of multi-sensory experience - www.morethanmayo.comTrend presentation: The future of multi-sensory experience – copyright: More than Mayo

BewarenBewaren

BewarenBewaren
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression