Future food: insecten - www.morethanmayo.com/future-food-insecten | image: Broiler insects by Chloé Rutzerveld, credits: More than Mayo

Future food: insecten

Insecten worden voedsel van de toekomst genoemd. Ze kunnen een groot probleem oplossen. Als we over een jaar of 30 met z’n 10 miljarden op de aardbol rondlopen, kunnen we onmogelijk allemaal elke dag vlees eten. Dus wordt er nu al veel geïnvesteerd in alternatieve, duurzame eiwitbronnen. Producenten en designers speculeren en innoveren om westerlingen sprinkhanen en meelwormen als onderdeel van hun voedingspatroon te gaan zien.  

(English version below Dutch ↓)

Voedzaam en duurzaam

Wist je dat zo’n 80% van de wereldbevolking al insecten eet? Dat is vast ooit uit noodzaak geboren, maar ze blijken ook nog eens best voedzaam. Ze bevatten veel eiwit en vitamines en mineralen, zoals B12 en ijzer. Daarbij heb je voor het kweken van insecten veel minder ruimte en grondstoffen nodig dan voor het kweken van vlees. Ik zeg niet dat je nu meteen vegetariër moet worden. Maar het is een relatief duurzaam voedingsmiddel, dat voor ons westerlingen ‘weer eens iets anders’ is en misschien wel een inspiratiebron voor smakelijke nieuwe gerechten.

Future food: insecten - www.morethanmayo.com/future-food-insecten | image: eating insects, source: wur.nlEating insects – image source: wur.nl

Toekomstscenario: plofinsecten

Maar ja, die pootjes en die vleugeltjes hè… Daar zitten we niet zo op te wachten. Fooddesigner Chloé Rutzerveld stelt zich voor dat we over een tijdje – als we eraan gewend zijn en méér insecten willen eten – insecten op grote schaal gaan kweken. Ze doorfokken en snel vetmesten, net zoals we nu met kippen doen. Plofinsecten. Met een zachtere structuur, meer smaak en groter van formaat. Maar zonder een hard pantser dat je moet doorbijten en zonder pootjes en vleugels die vast gaan zitten tussen je tanden.

Veelzijdige grondstof

Wat met vlees niet kan maar met insecten wel, is ze vermalen tot meel. En daarmee kun je weer allerlei andere producten maken, die de meeste mensen doorgaans wél in hun mond stoppen. Krekelkoekjes of meelworm macaroni bijvoorbeeld. Het Zuid-Afrikaanse Gourmet Grubb maakt zelfs insectenmelk, waarvan ze lekker roomijs maken! Er zijn intussen al veel insectenkookboeken verschenen en NOMA’s Nordic Lab publiceerde al een uitgebreide gids over het eten van insecten, dus geen excuses meer. Eat them bugs!

🦗

Inmiddels zijn gevriesdroogde insecten en producten op basis van insectenmeel vrij goed online te verkrijgen. Kijk bijvoorbeeld eens bij Tinyfoods, Delibugs of Jimini’s. Eet jij al insecten?

Are insects the food of the future? – video from BBC Whats New

Future food: insects

Insects are being called food of the future. They could solve a big problem. If, in about 30 years, we’ll be living on this globe with 10 billion people, it’ll be impossible for us all to eat meat every day. So companies are already investing a lot in alternative, sustainable protein sources. Producers and designers are speculating and innovating to see western locusts and mealworms as part of their diet.

Nutritious and sustainable

Did you know that about 80% of the world’s population already eats insects? Born out of necessity, I’m sure, but bugs also turn out to be quite nutritious. They contain a lot of protein and vitamins and minerals, such as B12 and iron. In addition, much less space and resources is required for breeding insects than for growing meat. I’m not saying you should become a vegetarian on the spot. But it is a relatively sustainable alternative that could bring something new and exciting to our table and be a source of inspiration for tasty new dishes.

Future food: insecten - www.morethanmayo.com/future-food-insecten | image: insect milk, source: thisismold.comInsect milk – image source: thisismold.com

Future scenario: broiler insects

But oh those paws and those wings, right…? They kind of repel us. Food designer Chloé Rutzerveld imagined that in a while –  when we’re used to eating insects and want to eat more of them – we will start breeding insects on a large scale. Breed ‘m fast and get them fat and ready to eat quickly, just like we do with chickens now. Broiler insects. With a softer structure, better in taste and larger in size. But without a hard armor that you have to bite through, and without legs and wings that get stuck between your teeth.

Versatile raw material

What’s impossible to do with meat, but works perfectly with insects is grounding it. With insect flour you can make all kinds of things that most people usually like to put in their mouths. Like cricket cookies or mealworm macaroni. The South African Gourmet Grubb even makes insect milk, from which they make delicious ice cream! In the meantime, many insect cookbooks have been published and NOMA’s Nordic Lab has already published an extensive guide to eating insects. So no more excuses. Eat them bugs!

🦗

In the meantime freeze-dried insects and products based on insect flour are fairly easily available online. Do you already eat insects?

Future food: insecten - www.morethanmayo.com/future-food-insecten | image: Broiler insects by Chloé Rutzerveld, credits: More than MayoBroiler insects by Chloé Rutzerveld – photo credits: More than Mayo
Beleven. Raken. Activeren.
More than Mayo biedt méér dan een marketingsausje

More than Mayo ontwikkelt concepten voor multi-zintuiglijke marketing, belevingsvolle marketingcommunicatie strategieën en activerende events en campagnes, die jouw verhaal vertellen en je doelgroep laten zien, horen, voelen, ruiken én proeven waarvoor je staat als merk.