What's cooking: foodtrend overall experiences - technological food shows like Sublimotion, Ultraviolet and Dinner in Motion conquer the world - www.morethanmayo.com/foodtrend-totaalbeleving-technologische-foodshows | image: tomato can, credits: More than Mayo foodconcepts

Totaalbeleving – technologische foodshows veroveren de wereld

Ik ben niet de enige die het belang van een totaalbeleving benadrukt.¬†Open¬†een willekeurig food-, trend- of horecamagazine¬†en je leest: “Totale beleving is de toekomst” of “Gasten zijn op zoek naar beleving”. Maar ook in het algemeen geldt voor steeds meer mensen:¬†“Collect experiences, not things”. Een heerlijke mindset voor een experience designer natuurlijk! Technologische food experiences zijn de laatste trend.

(English version below Dutch ‚Üď)

Alle zintuigen stimuleren voor een intense ervaring

In onderstaand filmpje zie je hoe gasten verrast worden door een projectie op tafel. Beeld en geluid geven een extra dimensie aan je diner. In Naarden is een eventlocatie met een zaal waarin projecties op de wanden kunnen verschijnen tijdens het eten. Hier gaan ze nog een stapje verder: daar maken ze ook gebruik van geur. Bijvoorbeeld bij de projectie van een bos ruik je dan de geur van mos en vers gemaaid gras. Bij het discothema schijn je de geur van cola te ruiken ;-) En bij het strandthema, zonnebrandcrème. Zo stimuleer je alle zintuigen heel intensief, want uiteraard zie, hoor, ruik en proef je óók het eten. Een hele intense ervaring dus.


Projections on the table Рcopyright: Skullmapping

Pioniers experimenteren met totaalbeleving

Pionierende ondernemers gaan voor de¬†ultra intense ervaring. Chef Paul Pairet experimenteert met Ultraviolet; een kale ruimte die gevuld wordt met projecties, muziek, licht,¬†geur en eten. In dit¬†restaurant in Shanghai¬†zijn 10 plekken beschikbaar en je krijgt¬†20 gangen geserveerd. Nog een klein stapje verder gaat Sublimotion. Een van de¬†duurste (je betaalt er zo’n ‚ā¨ 1.500 voor een avond) restaurants ter wereld, waar 2-sterren chef Paco Roncero in een¬†‘gastronomische show’ 20 gangen aan 12 gasten serveert. ¬†Ook hier wordt sfeer gecre√ęerd met projecties op de wanden en het tafelblad, en worden de zintuigen geprikkeld met speciaal gecomponeerde muziek,¬†verschillende geuren en bijzondere presentaties van de gerechten, passend bij de sfeer.


Sublimotion food experience РCopyright: Sublimotion

Nieuw in Utrecht: Dinner in Motion

Sinds kort kunnen we in Utrecht ook zo’n technologische beleving meemaken:¬†Dinner in Motion. Ge√Įnspireerd door¬†Sublimotion op Ibiza pioniert Bram van der Vorst nu in ons land met dit concept. Ontzettend veel respect hiervoor! Dinner in Motion serveert 6 gangen aan 38 gasten. Elke gang wordt begeleid door projecties op de wanden en de tafel. Ik mocht 1 december bij de premi√®re zijn en het diner aan den lijve ervaren (onderstaand filmpje is aan mijn tafel gemaakt :-)¬†Eten tussen de projecties is heel apart. Vooral die op tafel vond ik erg leuk. Zo veranderde mijn bord voor mijn ogen in een draaiende casino speelautomaat en verscheen het Meisje met de Parel op exact de juiste plek in het schilderijlijstje voor mijn neus.

What's cooking: foodtrend overall experiences - technological food shows like Sublimotion, Ultraviolet and Dinner in Motion conquer the world - www.morethanmayo.com/foodtrend-totaalbeleving-technologische-foodshows | image: dutch art, credits: More than Mayo foodconceptsDinner in Motion pearl earrings – credits: More than Mayo

Experience designer ziet nóg meer mogelijkheden ;-)

Ik ben erg dankbaar dat ik een van de eerste mensen was die dit mocht meemaken en ik had een mooie avond met goed gezelschap. Achteraf gezien denk ik zelfs dat er nog méér mogelijk is met dit concept. Je kunt het nog meer een geheel maken door echt één verhaal te vertellen (nu krijg je steeds een compleet andere scene te zien) of door de projecties aan te passen op het publiek aan tafel (hoe tof is het als je hier als afdeling gaat eten en de projecties gaan over het werk dat jullie samen doen?!) En ik zou het gaaf vinden als ook hier gespeeld kon worden met geuren want die werken juist heel sterk op je emoties.

Maar goed, dat zijn details (Bram, als je het leuk vindt spreek ik ze graag met je door :-) die niet wegnemen dat het ontzettend gaaf is dat dit in Nederland gerealiseerd is. Dinner in Motion is er in elk geval tot en met februari 2017, dus wees er snel bij als je dit wilt meemaken!

Immersive experiences Рtechnological foodshows conquer the world

I’m not the only one that emphasizes the importance of an overall¬†experience. Open any food-, trend or trade magazine and you read: “The future belongs to immersive experiences” or “Guests expect experiences.” Also¬†in general, more and more people, “collect experiences, not things.” A wonderful¬†mindset for an experience designer of course! Technological food experiences are the latest trend.

What's cooking: foodtrend overall experiences - technological food shows like Sublimotion, Ultraviolet and Dinner in Motion conquer the world - www.morethanmayo.com/foodtrend-totaalbeleving-technologische-foodshows | image: deep sea, credits: More than Mayo foodconceptsDinner in Motion deep sea fish dish – credits: More than Mayo

Stimulate all the senses for an intense experience

In the first video above¬†you can see how guests are¬†surprised by a projection on the table. Sound and vision give an extra dimension to your dinner. In Naarden, the Netherlands there’s an event location with a room where projections appear on the walls while you’re eating. Here they go one step further: there they also use scent. For example, when a forest is projected you can smell the scent of freshly cut grass and moss. When¬†the disco theme appears you can¬†smell the scent of coke¬†;-) And with the beach theme, you’ll smell sunscreen. This way they¬†stimulate all the senses intensively, because obviously you also see, hear, smell and taste the food.¬†

Pioneers experimenting with immersive experiences

Pioneering entrepreneurs are now creating¬†ultra-intense experiences. Chef Paul Pairet experiments with Ultraviolet: an empty space that is filled with projections, music, light, smell and food. In this restaurant in Shanghai are 10 places available and they serve¬†20 courses. And there’s¬†Sublimotion in Ibiza. One of the most expensive (you pay about ‚ā¨ 1,500 for a seat) restaurants in the world. Here two-starred chef Paco Roncero serves 20 courses served to 12 guests¬†in a gastronomic show. Again atmosphere is created with projections on the walls and the table, and the senses are stimulated with specially composed music, different scents¬†and special presentations of the dishes to suit the mood. Check out the second video above.¬†

What's cooking: foodtrend overall experiences - technological food shows like Sublimotion, Ultraviolet and Dinner in Motion conquer the world - www.morethanmayo.com/foodtrend-totaalbeleving-technologische-foodshows | image: casino, credits: More than Mayo foodconceptsDinner in Motion casino theme – credits: More than Mayo

New experience in Utrecht: Dinner in Motion

Recently, we can also experience a technological food experience in Utrecht: Dinner in Motion. Inspired by Sublimotion Ibiza Bram van der Vorst pioneers in our country with this concept. Loads of respect for this! Dinner in Motion offers 6 courses for 38 guests. Each course is accompanied by projections on the walls and the table. December 1st I was their guest at the premiere and I got to experience the show firsthand (video above was taken at my table :-) Eating between projections is very extraordinary. I especially liked the ones on the table. I saw my plate change into a casino slot machine before my eyes and the girl with the pearl earring appeared in exactly the right place in the picture frame in front of me. 

Experience designer sees even more opportunities ;-)

I am very grateful to be¬†one of the first people to visit¬†this experience and I had a very nice evening with good company. In hindsight, I even think¬†this concept offers even more opportunities. You can make it even completer and richer by¬†telling one story (now you always get to see a completely different scene) or by adjusting the projections to¬†the world of the guests at the table (how cool would it be¬†when you and your colleagues eat here and the projections are about the work you do together?!). I also think it would be cool if could¬†they’d work with scent, because smell is very strongly connected to our emotions.

Anyway, those are details (Bram, if you like¬†we’ll talk them¬†through :-) First and foremost it’s really cool that this is¬†achieved in the Netherlands. Dinner in Motion will show¬†until February 2017, so be quick if you want to experience this!

What's cooking: foodtrend overall experiences - technological food shows like Sublimotion, Ultraviolet and Dinner in Motion conquer the world - www.morethanmayo.com/foodtrend-totaalbeleving-technologische-foodshows | image: tomato can, credits: More than Mayo foodconceptsDinner in Motion dessert; is this a tomato? Рcredits: More than Mayo
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression