Zeewier stamppot / Seaweed mashed potatoes - by More than Mayo www.morethanmayo.com

Foodconcept: Noord Zeewier – Nederlands zeewier op de kaart

Issue #3 van More than Mayo magazine! Deze editie heeft als thema ‘Seaweed’.
Je vindt steeds een nieuw artikel hier op het blog. Hopelijk blijf je terugkomen voor meer!
Dit artikel gaat over een concept om zeewier op de Nederlandse markt te introduceren.

Het zal je niet ontgaan zijn: ik ben fan van zeewier. Ik vind het lekker en dat het bommetjevol goede voedingsmiddelen zit, is mooi meegenomen. Maar het overgrote deel van Nederland is nog niet zo ‘into wier’. Daarom bedacht ik een manier om zeewier naar de Nederlandse keuken te krijgen.

Wat van ver komt is niet automatisch lekker

Alleen aan mensen vertellen dat zeewier heel gezond is, is niet genoeg. Ze ervan proberen te overtuigen dat het ‘ook echt wel lekker is’ en ‘makkelijk in gebruik’ wordt behoorlijk lastig als ze het nog nooit gegeten of ermee gewerkt hebben. En het feit dat het ‘van ver’ komt maakt het voor mensen niet per definitie aantrekkelijker of eenvoudiger. Het mooie is: in onze eigen Noordzee wordt er hard gewerkt aan het kunnen telen van zeewier. Nederlands wier! Wier als ‘oer-Hollands’ product, dan wordt het al een stuk toegankelijker.

Zeewier-maaltijdpakketPackaging meal box – copyright: More than Mayo

Unieke kans: Nederlands zeewier

Het feit dat zeewier (straks) een Nederlands product is, is het uitgangspunt van mijn concept. Door te Nederlandse oorsprong te benadrukken komt zeewier dichterbij je te staan. Maar om mensen écht te bereiken en te overtuigen, moet je ook fysiek dichtbij komen en het zo gemakkelijk mogelijk maken om ermee aan de slag te gaan. Daarom bedacht ik maaltijdpakketten met verse ingrediënten. Voor hele gewone en niet al te moeilijke ‘Hollandse’ gerechten, zoals stamppot of groentesoep. Mét zeewier.

Nuchter Nederlands jasje

De merknaam voor mijn concept werd ‘Noord Zeewier’. De inhoud van de pakketten oer-Hollands en het design lekker nuchter Nederlands. Met de kleuren blauw en groen van de kleuren van de zee en het wier. En veel wit, om het lekker eenvoudig te houden. Door middel van het bijgeleverde recept, uitgelegd met stap voor stap foto’s, maak je met niet al te veel moeite een lekker (bekend!) gerecht, maar dan met wat zeewier erin. En profiteer je, zonder ingewikkeld te doen, van de goede eigenschappen ervan.

Kook jij wel eens met zeewier? Wat heeft ervoor gezorgd dat jij ermee aan de slag bent gegaan?

Ik wil graag op een laagdrempelige en inspirerende manier aandacht aan zeewier besteden, zodat meer mensen ontdekken hoe heerlijk en veelzijdig het product is en het in steeds meer Nederlandse keukens terecht komt. Are you with me?

Zeewier stamppot recept / Seaweed mashed potatoes recipe - by More than Mayo www.morethanmayo.comSeaweed mash recipe – copyright: More than Mayo

Food concept: North Seaweed

I think you probably know by now I’m kind of a seaweed fan. I like the taste of it and the fact that it’s full of nutrients is a very nice bonus. But most of the Dutch are not as ‘into seaweed’ as I am. So I thought up a way to bring seaweed to the Dutch kitchen.

A big gap to bridge

Just telling people that seaweed is very healthy, is not enough. Trying to convince them that ‘it’s really good’ and ‘easy to work with’ is quite difficult as when they have never come near the product. And the fact that it comes from ‘far, far away’ is not necessarily making it more attractive or simpler. The great thing is: in The Netherlands we are working hard to being able to cultivate seaweed in our own North Sea. Dutch seaweed! When you can position seaweed as ‘typically Dutch’, it is becomes ten times more accessible.

Opportunity: Dutch seaweed

The fact that seaweed will be a Dutch product is the starting point of my concept. By emphasizing the Dutch origin people will stand closer to it. But to really get to people and persuade them to get working with it, you also must be physically close to them and make it as easy as possible to get started. That’s why I thought up meal packages with fresh ingredients. To create very simple and not too difficult Dutch dishes, such as ‘stamppot’ (potatoes and veggies mash) or vegetable soup. With seaweed.

‘Dutch design’ enhances the message

The brand name for my concept was ‘North Seaweed’. The contents of the packages are typically Dutch and the blond design is clean, temperate and simple. The colors blue and green represent the sea and the seaweed. The included recipe, that explaines how to create the dish with step by step photos, makes it easy to get cooking. With seaweed! Who whould have imagined it was so good and simple. Best part: you enjoy a nice, easy to make meal, with a ton of good nutrients in it.

Do you cook with seaweed? What made you start doing that and how do you use the product?

I would like to let the Dutch get to know the product better, in an accessible and inspiring way. I’d love to let people discover how delicious and versatile seaweed is so it will end up in more and more Dutch kitchens. Are you with me?

Zeewier-advertentieSeaweed advertisement – copyright: More than Mayo
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression