From the kitchen: Food- & serviceconcept vliegtuigmaaltijden / in-flight meals - www.morethanmayo.com/food-service-concept-vliegtuig | image: your choice, your flight poster, copyright: More than Mayo foodconcepts

Food- & serviceconcept vliegtuigmaaltijden

Afgelopen weekend vloog ik met KLM. En telkens als ik dat doe, moet ik weer denken aan het food- en serviceconcept dat ik ontwikkelde. Inmiddels alweer een aantal jaar geleden, maar toch nog steeds actueel. Want er wordt nog genoeg gemopperd over vliegtuigmaaltijden. En bovendien vind ik dat je vliegreis óók een aangename beleving zou moeten zijn!

Kritische vragen van een verwonderde passagier

Nu duurde mijn vlucht van afgelopen weekend minder dan 2 uurtjes, maar ga je intercontinentaal dan krijg je te maken met ‘de eetsituatie’: een tray’tje met kleine bakjes op een tafelblad van nog geen vierkante meter. Met friemelblaadjes sla, kip met rijst uit de magnetron en vaak een broodje met losse boter of een stukje cake. Als je het alleen al leest, voel je al aan hoe ontzettend ongelukkig en onhandig dat is. Bovendien: waarom kun je pas aan boord kiezen wat je wilt eten? Ze weten vooraf toch ook precies wie er op welke stoel gaat zitten? Dan kun je dat makkelijk even mee-registreren. Het concept dat ik – de zich verwonderende passagier ;-) -bedacht is gebaseerd op kiezen vooraf en gemak tijdens de vlucht.

From the kitchen: Food- & serviceconcept vliegtuigmaaltijden / in-flight meals - www.morethanmayo.com/food-service-concept-vliegtuig | image: your choice, your flight website, copyright: More than Mayo foodconceptsYour choice, your flight website – copyright: More than Mayo

Discussie over vliegtuigmaaltijden gaat óók over smaak

Nog steeds kom ik regelmatig online vragen tegen als ‘Hoe komt het toch dat vliegtuigmaatschappijen er maar niet in slagen om een lekkere maaltijd aan boord te serveren?’ De reacties zijn dan vaak: ‘De hoogte heeft invloed op de smaakbeleving’, ‘Opwarmen zorgt voor smaak- en kwaliteitsverlies’ en ‘Vliegtuigmaaltijden zijn geen core business’. Dat klopt allemaal en toch vraag ik me af waarom (food)service niet als USP wordt gezien. Daarmee kun je je toch juist onderscheiden van de concurrentie? Dus ik nam het ‘opwarm-effect’ mee in mijn concept. Overigens – maar dat geheel terzijde – kom ik ook ‘wat-zeuren-jullie-nou-reacties’ tegen. ‘Waarom beschouwen mensen vliegen als iets waar luxe maaltijden bij horen?’, ‘In de trein van Maastricht naar Groningen krijg je ook geen maaltijd, maar daar klaagt niemand over.’ Dit soort uitspraken klik ik snel weg. Zo kom je nooit tot innovatie.

Van vliegtuigmaaltijden naar totaalconcept

Ik dacht na over alle verwonderingen over gemak en smaak. Analyseerde de doelgroepen, hun overtuigingen en stijl. Over wat ze graag eten en hoe ik ze meer keuze kon geven. Ontwikkelde nieuwe vliegtuigmaaltijden en verpakkingen om ze in te serveren. Ik vertaalde de persoonlijkere aanpak voor de maaltijden door naar andere onderdelen van de reis. En ontwierp een complete communicatiecampagne om de nieuwe dienstverlening in de markt te zetten. Met als resultaat een naar mijn idee praktisch, haalbaar en commercieel interessant food- en serviceconcept. Dus, internationaal vliegende airlines, het is uitgedacht. Jullie mogen me bellen voor de implementatie :-)

Check mijn portfolio voor meer informatie over deze case

Your choice, your flight promo video – copyright: More than Mayo

Food- and service concept in-flight meals

Last weekend I traveled with KLM. And every time I do so, I remember the food and service concept I developed. Although that is already several years ago, it’s still relevant. Because there is still plenty of grumbling going on about airplane food. And besides, in my opinion a flight should be a pleasant experience!

Critical questions of an astonished passenger

Now my flight last weekend was less than two hours, but when you go intercontinental you have to deal with ‘the food situation’: a tiny tray with tiny boxes on a tabletop of less than a square meter. Loose lettuce, rice with chicken from the microwave and often a small bun with butter on the side or a slice of cake. Just by reading this you already get a feeling about how clumsy and awkward it is to eat. Moreover, why is it that you get to choose on board, while the airline knows exactly who is going to be on which seat beforehand? Why not choose when checking in? The concept that I – the wondering passenger ;-) – came up with is based on pre-selection and comfort during the flight.

From the kitchen: Food- & serviceconcept vliegtuigmaaltijden / in-flight meals - www.morethanmayo.com/food-service-concept-vliegtuig | image: your choice, your flight advertisement, copyright: More than Mayo foodconcepts
Your choice, your flight advertisement – copyright: More than Mayo

The discussion on airplane meals is álso about taste

Still, I regularly come across questions like: ‘How can it be that airlines continue to fail to serve a decent meal on board?’ The reactions are often something like this: ‘The altitude and re-heating affect the taste’ and ‘Meals are not the core business of an airline’. That’s all true, yet I wonder why (food) service isn’t regarded a USP. Isn’t this something that would set you apart from the competition? I took the ‘re-heating effect’ along in my concept. By the way, I also see reactions like ‘What-are-you-whining-about’ come by. Like: ‘Why would you expect a luxurious meal on a flight?’ Like: ‘You’re not getting a meal on a train from, but nobody complains about that.’ Such statements I click away. An attitude like that will never lead to innovation.

Step 1: airplane meals, step 2 complete service concept

I thought through all the problems with convenience and taste. Analyzed the target groups, their beliefs and styles. I researched what they like to eat and asked myself how I could give them more choice. Developed new in-flight meals and designed new packaging to serve them in. I translated this personal approach for the meals to other parts of the journey. And I designed a communications campaign to bring the new service to the market. The result is a practical, feasible and commercially viable food and service concept. So, internationally airlines flying, it’s all thought out. You can call me for implementation :-)

From the kitchen: Food- & serviceconcept vliegtuigmaaltijden / in-flight meals - www.morethanmayo.com/food-service-concept-vliegtuig | image: your choice, your flight packaging, copyright: More than Mayo foodconcepts
Your choice, your flight packaging – copyright: More than Mayo
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression