Feed your mind: Documentary 'Food on the brain' - www.morethanmayo.com/food-on-the-brain | image: footage from the documentary, source: Food on the brain (BBC)

Documentaire: Food on the brain

Het menselijk brein is het meest krachtige orgaan in ons lichaam. Het bestuurt onze beweging, onze zintuigen en onze gedachten. Ons brein maakt ons wie we zijn. Hoe beïnvloedt het eten dat we eten ons brein? De documentaire ‘Food on the brain’ onderzoekt precies dat. “Als je wilt dat je brein goed functioneert, dan moet je het voeden met de juiste ingrediënten.”

Ontdekkingsreis door het menselijk brein

De BBC documentaire ‘Food on the brain’ beantwoordt vragen als: ‘Wat gebeurt er in ons brein als we bepaalde voedingsmiddelen eten?’ en ‘Waarom kunnen sommige mensen niet stoppen met eten?’. Ga mee op ontdekkingsreis door het menselijk brein en krijg inzicht in de invloed die voeding erop heeft én hoe ons brein ons eetgedrag beïnvloedt:

BBC : Food on the Brain ● BBC Documentary Films [Food, Lifestyle] ● 16 feb. 2016

Documentary: Food on the brain

The human brain is the most powerful organ of the body. It controls our movement, our senses and our thoughts. It makes us who we are. How does food affect the brain? The documentary ‘Food on the brain’ investigates just that. “If you want your brain to function well, you have got to be feeding it with the right ingredients.”

A journey through the human brain

The BBC documentary ‘Food on the brain’ answers questions like: ‘What happens in our brain when we eat certain types of food?’ and ‘Why can some of us not stop eating?’ Come on a journey through the human brain and gain insights into the influence that food has on it ánd how our brain influences our eating behavior. 
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression