Expositie: Voedsel van morgen (Future Food) - www.morethanmayo.com/expositie-future-food | image: Future Food entrance, credits: More than Mayo

Expositie: Voedsel van morgen (Future Food)

Wat ligt er in 2050 op ons bord? Eten we plofinsecten, een hamburger van kweekvlees of poedertjes op basis van ons DNA profiel? Om de steeds groeiende wereldbevolking te kunnen voeden ontwikkelen wetenschappers, boeren, bedrijven en ontwerpers nieuwe manieren om voedsel te maken. In de tentoonstelling Voedsel van morgen (Future Food) in NEMO De Studio zie je welke kant het op kan gaan met onze voeding.

(English version below Dutch ‚Üď)

Voedselmogelijkheden voor de toekomst

2050 Klinkt nog heel ver weg, maar onderzoekers en ontwerpers zijn al behoorlijk ver met hun idee√ęn en uitvindingen voor onze toekomstige voedselvoorziening. De tentoonstelling Voedsel van morgen (Future Food) geeft een mooi overzicht, gecategoriseerd in drie scenario‚Äôs: plantaardig, dierlijk en functioneel. Curator Chlo√© Rutzerveld neemt je mee op een reis door de mogelijkheden voor de toekomst. Zoals het eten van insecten, kweekvlees, GMO, biotech, plantaardige alternatieven, alternatieve kweekmethoden, voeding als medicijn en nieuwe sensorische voedselbeleving.

Expositie: Voedsel van morgen (Future Food) - www.morethanmayo.com/expositie-future-food | image: Future Food broiler insects, credits: More than MayoBroiler insects by Chloé Rutzerveld Рphoto: More than Mayo

Dierlijk: kweekvlees of plofinsecten

Veel mensen eten dagelijks vlees, vis, eieren of melkproducten. Als er straks 10 miljard mensen op deze aardbol rondlopen, lukt dat misschien niet meer. Het laten groeien en houden van dieren kost namelijk veel energie, water, grond en voer. Kweekvlees (spierweefsel produceren uit dierlijke cellen) is een mogelijk alternatief. In de tentoonstelling wordt volop gespeculeerd over de toepassing hiervan als het straks op grote schaal geproduceerd kan worden. Vleesoesters of gebreid gehakt, anyone? Of wennen we toch aan het eten van insecten en gaan we deze doorkweken tot plofinsecten? Een lekker vlezig hapje zonder vleugels en pootjes?

Plantaardig: ontwerp je eigen tomaat

Van bananen tot tomaten, je vindt ze het hele jaar door in de supermarkt. We zijn duidelijk niet meer afhankelijk van de seizoenen. Maar ook niet van de vorm die de natuur ons geeft. In de loop der jaren hebben we al veel gesleuteld aan onze groenten en ons fruit. Met gentechnologie kunnen we ervoor zorgen plantaardig voedsel altijd en overal groeit. Of bijvoorbeeld glutenvrije tarwe kweken. Wat als één zaadje de genetische informatie van alle rassen bevat? Dan kunnen we op basis van ons eigen groeirecept zelf een tomaat of aubergine ontwerpen. Wordt hij rood, paars of oranje? Mild van smaak of juist pittig? Rond of vierkant?

Expositie: Voedsel van morgen (Future Food) - www.morethanmayo.com/expositie-future-food | image: Future Food sensory experience, credits: More than Mayo4 dimensional recipes by Laila Snevele – photo: More than Mayo

Functioneel: powder to the people

Van het slikken van extra vitamine C kijkt niemand meer op. Dus waarom niet drie keer daags een op jou afgestemde poedercocktail van vitamines, eiwitten, vetten, koolhydraten en mineralen? Je kunt inmiddels immers prima uitrekenen welke voedingsbehoefte jouw lichaam heeft. Functionele voeding – specifieke voedingsstoffen die je lichaam nodig heeft – maakt het mogelijk om een super effici√ęnt en extreem persoonlijk voedselsysteem te ontwikkelen.¬†Maar wat gebeurt er met onze smaak als we niet meer hoeven te kauwen? Kunnen we mondgevoel terughalen door speciaal ontworpen bestek? En bestaat functioneel gezellig tafelen?

ūüßę

Voedsel van morgen (Future Food) is een informatieve en leuke expositie voor volwassenen in Nemo De Studio in Amsterdam. De tentoonstelling is nog te bezoeken tot en met 6 oktober 2019. Op woensdagavonden is er een extra programma. Dit is inbegrepen in de entreeprijs van ‚ā¨ 7,50.

Chloé Rutzerveld over Future Food in De Studio Рvideo: Nemo

Exhibition: Future Food

What will be eating in 2050? Broiler insects, a cultured meat hamburger or a powder cocktail based on our DNA profile? In order to feed the ever-growing world population, scientists, farmers, companies and designers are developing new ways of making food. In the Future Food exhibition at NEMO De Studio, you can see different possibilities for the future of our food. 

Food options for the future

Researchers and designers are already quite far with their ideas and inventions for our future food supply. The exhibition Future Food gives a good overview, categorized into three scenarios: vegetable, animal and functional. Curator Chloé Rutzerveld takes you on a journey through the possibilities for the future, like broiler insects, cultured meat, GMO, biotech, vegetable alternatives, alternative breeding methods, food as medicine and new sensory food experiences.

Expositie: Voedsel van morgen (Future Food) - www.morethanmayo.com/expositie-future-food | image: Future Food future food formula, credits: More than MayoFuture Food Formula by Chloé Rutzerveld Рphoto: More than Mayo

Animal: cultured meat or pests

Many people eat meat, fish, eggs or dairy products every day. If our world wil be inhabited by ten billion people, this might not be possible anymore. Growing and keeping animals costs a lot of energy, water, soil and animal feed. In vitro meat (producing muscle tissue from animal cells) is a possible alternative. There is a meat lab in the exhibition that speculates about the use of in vitro meat, for when it can be produced on a large scale. Meat oysters or knitted minced meat, anyone? Or will we get used to eating insects and are we going to breed them into broiler insects; an oversized meaty snack without wings and legs?

Vegetable: design your own tomato

From bananas to tomatoes, you can find any kind of fruit or vegetable in the supermarket all year round. We clearly no longer depend on the seasons. And we have moved far from the forms that nature gives us. Because over the years we have already tinkered a lot with our fruit and vegetables. With gene technology we can ensure that plant-based foods can grow anytime and anywhere. Or we could even grow gluten-free wheat. What if one seed contains the genetic information of all varieties? Then we can design a tomato or eggplant ourselves, based on our own growth recipe. Will it be red, purple or orange? Mild in taste or spicy? Round or square?

Expositie: Voedsel van morgen (Future Food) - www.morethanmayo.com/expositie-future-food | image: Future Food functional food, credits: More than Mayo12 Liquid Months by Matthijs Diederiks – photo: More than Mayo

Functional: powder to the people

Taking extra vitamin C has become extremely normal. So, why not eat a tailored powder cocktail of¬†necessary¬†vitamins, proteins, fats, carbohydrates and minerals three times a day? After all, you can now easily calculate your body’s nutritional needs. Functional food – specific nutrients that your body needs – makes it possible to develop a super efficient and extremely personal food system. But what happens to our taste when we no longer have to chew? Can we regain mouthfeel with specially designed cutlery? And will dining¬†together still be fun?

ūüßę

Future Food is an informative and fun exhibition for adults in Nemo De Studio in Amsterdam. You can visit the exhibition until October 6, 2019. There is an extra program on Wednesday evenings. Which is included in the entrance fee of ‚ā¨ 7,50.

Expositie: Voedsel van morgen (Future Food) - www.morethanmayo.com/expositie-future-food | image: Future Food taste, credits: More than MayoIllustrations by Sjoerd Koopmans – photo: More than Mayo
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression