Experience review Lowlander Botanical Brew Kitchen Pop Up - www.morethanmayo.com/experience-review-lowlander | Image: Cheers, photography by Ming Chao, source: facebook.com/Lowlanderbeer

Experience review: Lowlander Botanical Brew Kitchen Pop Up

Op een zonnige zomeravond tijdens die warme zomer van 2018 schoven collega Corine en ik aan bij de Botanical Brew Kitchen Pop Up van Lowlander Beer. Een live branded event rondom een specifiek product dus. En ik kan je uit eigen ervaring vertellen: zo’n event maakt écht dat je meer van een merk gaat houden.

Experience review Lowlander Botanical Brew Kitchen Pop Up - www.morethanmayo.com/experience-review-lowlander | Image: Cheers, photography by Ming Chao, source: facebook.com/LowlanderbeerEvery beer has it’s own story – photography: Ming Chao, image source: Lowlander

 

Locatie en uitstraling

De manier waarop je een branded event neerzet maakt of breekt het succes ervan natuurlijk. Wat ze bij Lowlander in elk geval heel goed doen, is de keuze van de locatie. De Oude Hortus in Utrecht past perfect bij het product: botanisch bier. Helaas was het in de kas zelf way too hot voor het diner. Maar dat werd goed opgelost door het welkomstdrankje in de kas te serveren en het eten lekker buiten te serveren. De tafel was mooi aangekleed en subtiel gebrand. Er stond ons een mooie avond te wachten.

Bijzondere bieren met unieke verhalen

In dat visuele feestje werden we getrakteerd op vier gerechten met bijpassende Lowlander bieren. Elk biertje werd geïntroduceerd (elk biertje had zijn eigen viltje ook :-) en het bijbehorende verhaal werd verteld. Wat is er goed nagedacht over dit product. Een feest om in de markt te zetten, lijkt me. Maar ja, mensen moeten het verhaal natuurlijk wel horen. En daar is zo’n Pop up diner natuurlijk een perfecte gelegenheid voor. Het eten zelf was goed, maar er had van mij nóg iets meer ‘gekookt’ mogen worden met Lowlander bier (zoals de schuim van American Pale Ale en het Poorter ijs, leuk!).

Experience review Lowlander Botanical Brew Kitchen Pop Up - www.morethanmayo.com/experience-review-lowlander | Image: Beer story, photography by Ming Chao, source: facebook.com/LowlanderbeerEvery beer has it’s own story – photography: Ming Chao, image source: Lowlander

 

Het effect van events

Deze serie pop ups zijn voor Lowlander zeker niet de eerste live events die ze organiseren. Hun track record is al behoorlijk indrukwekkend. Ik sprak de marketingmanager van Lowlander die avond en had het met haar over de het effect van een event. Zij gaf aan dat deze pop ups absoluut bijdragen aan de groei van het merk. In hun geval is het product echt anders dan wat er al is. Een event – of je het nu zelf organiseert of deelneemt aan een overkoepelend event – is een super gelegenheid voor de doelgroep om zo’n nieuw product te ervaren.

Wat zou een event bijdragen aan jouw merk?

 

Experience review Lowlander Botanical Brew Kitchen Pop Up - www.morethanmayo.com/experience-review-lowlander | Image: Food and beer, photography by Ming Chao, source: facebook.com/LowlanderbeerFood and beer pairing – photography: Ming Chao, image source: Lowlander

Experience review: Lowlander Botanical Brew Kitchen Pop Up

On a warm summer evening during the heat wave of 2018, my colleague Corine and I joined the Botanical Brew Kitchen Pop Up from Lowlander Beer. A live branded event around a specific product. And I can tell you from my own experience: such an event really makes you fall in love with a brand.

Location and styling

The way you set up a branded event naturally makes or breaks its success. What they do very well at Lowlander is the choice of location. The Oude Hortus in Utrecht is a perfect match with the product: botanical beer. Unfortunately it was way too hot in the greenhouse itself for the entire dinner. But that was well solved by serving the welcome drink in the greenhouse and serving the food outside. The table was very nicely decorated and subtly branded. We had a beautiful evening ahead of us.

Experience review Lowlander Botanical Brew Kitchen Pop Up - www.morethanmayo.com/experience-review-lowlander | Image: Table setting, photography by Ming Chao, source: facebook.com/LowlanderbeerTable setting – photography: Ming Chao, image source: Lowlander

 

Extraordinary beers with unique stories

On this visual feast we were treated to four dishes with matching Lowlander beers. Every beer was introduced to us (every beer had its own coaster too :-) and the accompanying story was told. They’ve put so much thought into this product! I think it would be an absolute joy to market this beer :-) But… course people have to be able to hear the story. A Pop up dinner is a perfect opportunity for that. The food itself was good, but I’d liked to see even more ‘cooking’ with Lowlander beer (like the American Pale Ale foam and the Poorter ice cream, nice!).

The effect of events

This series of pop ups are certainly not the first live events that Lowlander pulls off. Their track record is already pretty impressive. I spoke with Lowlander’s marketing manager that evening and talked to her about the effect of an event. She confirms that these pop ups definitely contribute to the growth of the Lowlander brand. In their case, the product is really different from what is already in the market. An event – whether you organize it yourself or participate in an overarching event – is a great opportunity for the target group to experience such a new product.

Now wat do you think an event can contribute to your brand?

Experience review Lowlander Botanical Brew Kitchen Pop Up - www.morethanmayo.com/experience-review-lowlander | Image: Pouring beer, photography by Ming Chao, source: facebook.com/LowlanderbeerPouring Lowlander IPA – photography: Ming Chao, image source: Lowlander

 
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression