Experience review: 28 grams of happiness - www.morethanmayo.com/experience-review-28-grams-happiness | Image: table set up, copyright: More than Mayo

Experience review: 28 Grams of Happiness

Een mooie omgeving, bijzondere gerechtjes en interessante reacties aan tafel tijdens een reis langs de verschillende manieren waarop wij mensen voeding ervaren. 28 Grams of Happiness is een sensorische eetbeleving, ontworpen door The Eatelier en Chef Pippens die onderzoekt waarom eten ons zo gelukkig maakt.

(English version below Dutch ↓)

Functioneel handhapje

We werden ontvangen in een ruime, lichte galerie op Sectie C in Eindhoven. Hier was een expositie ingericht over zintuiglijke ervaring. In de ruimte was een lange tafel gedekt, qua kleur in lijn met de expositie. Als eerste kregen we een glaasje bubbels en mochten we een op maat gemaakt hapje uitzoeken. Op een kaartje met een schema kon je ingrediënten kiezen aan de hand van het effect dat je wilde – bijv. ‘smart brain’ of ‘healthy gut’. Chef Pippens maakte vervolgens het gewenste hapje op je hand. Prachtig gegarneerd met mini basilicum en crumble. Heel gaaf!

Experience review: 28 grams of happiness - www.morethanmayo.com/experience-review-28-grams-happiness | Image: personalised hand bite, copyright: More than MayoPersonalised hand bite by Chef Pippens – copyright: More than Mayo

Van sensorische beleving naar mentale impact

Eenmaal aan tafel introduceerde Katinka van The Eatelier het thema van de middag. De eerste gang ging over de sensorische beleving van eten, geïllustreerd door een Pringle met een iets pittige, licht bittere mousse erop. Dit hapje heeft het hele smaak en textuur palet in zich en biedt de contrasten waar onze zintuigen zo dol op zijn. De tweede gang ging over het mentale effect. We kregen een ‘tartaar’ geserveerd van gedroogde watermeloen met een ‘eidooier’ van mangopuree. Wat een bijzonder gerecht! De structuur van de meloen, het knappen en uitlopen van de mango; alles wat je van tartaar verwacht maar met totaal andere ingrediënten.

Een visueel en culinair feest

Ook een kopje ‘moedermelk’ liet ons kennis maken met de mentale impact van eten. En er volgden nog een aantal gangen over de fysieke effecten van onze voeding. Het was een visueel aantrekkelijk ontworpen lunch, gebaseerd op uitgebreid onderzoek en met waanzinnig mooie gerechtjes. Ik denk wel dat de onderliggende boodschap nog sterker naar voren zou komen als je de lunch of het diner zou toespitsen op één aspect, dus óf het sensorische, óf het mentale, oóf het fysieke. Nu was het erg veel verschillende informatie. Gebaseerd op grondig onderzoek, dat zeker, maar wel veel. Neemt niet weg dat ik erg happy werd van deze eetbeleving!

Katinka Versendaal schreef ook een boek over haar onderzoek naar het effect van eten op je geluksgevoel. Ook dit boek heet ’28 Grams of Happiness’ en is nu te koop.

Experience review: 28 grams of happiness - www.morethanmayo.com/experience-review-28-grams-happiness | Image: table set up, copyright: More than MayoBeautifully designed table set up by The Eatelier – copyright: More than Mayo

Experience review: 28 Grams of Happiness

A beautiful environment, extraordinary dishes and interesting reactions at the table during a journey through the different ways in which we people experience food. 28 Grams of Happiness is a sensory eating experience, designed by The Eatelier and Chef Pippens which investigates why food makes us so happy.

Functional hand bite

We were welcomed in a spacious, light gallery at Section C in Eindhoven. An exhibition about sensory experience was curated here. In the room a long table was set up, with the same colours used in the exhibition. First we got a drink and we were invited to choose a tailor-made bite. On a ‘menucard’ with a diagram on it, you could select ingredients based on the desired effect – e.g. ‘smart brain’ or ‘healthy gut’. Chef Pippens then created your bite on your hand. Beautifully garnished with tiny basil leaves and crumble. Very cool!

Experience review: 28 grams of happiness - www.morethanmayo.com/experience-review-28-grams-happiness | Image: beautiful dishes, copyright: More than MayoAmazing dishes by Chef Pippens – copyright: More than Mayo

From sensory experience to mental impact

At the table, Katinka of The Eatelier introduced the theme of the afternoon. The first course was about the sensory experience of eating, illustrated by a Pringle with a slightly spicy, slightly bitter mousse on it. This snack carries the whole flavor and texture palette and offers the contrasts that our senses are so fond of. The second course was about the mental effect. We were served a ‘tartar’ of dried watermelon with an ‘egg yolk’ of mango puree. What a an extraordinary dish! The structure of the melon, the cracking and sprouting of the mango; everything you’d expect from tartar but with totally different ingredients.

A visual and culinary feast

A cup of ‘breast milk’ also introduced us to the mental impact of eating. And there were also a number of courses about the physical effects of our food. The lunch was visually very beautiful, it was based on extensive research and the dishes were incredibly good. I do think that the underlying message would consolidate even more if you’d focus the lunch or dinner on only one aspect, so the sensory, ór the mental, ór the physical effect. This was quite a lot of different information. Based on thorough research, but still a lot. However this eating experience made me very happy!

Katinka Versendaal also wrote a book about her research and the effects of food onto happiness. This book is also called ’28 Grams of Happiness’ and is now for sale.
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression