Feed your mind: When designing an experience: know your audience - www.morethanmayo.com/experience-design-ken-je-publiek - Image: audience, source: www.fastcompany.com

Experience design #5 – ken je publiek

Welcome to my world! In deze serie artikelen over experience design vertel ik je alles over hoe je beleving kunt inzetten als instrument om je verhaal, visie of boodschap te communiceren. Want of je nu een product verkoopt of een dienst, of je in de horeca, retail, educatie of entertainment werkzaam bent; het is belangrijk om een emotionele connectie te cre√ęren met jouw doelgroep. En dat doe je met beleving!

Aan wie vertel je je verhaal

De vorige keer hebben we de eerste stap bij het ontwerpen van een beleving besproken: het verhaal. Belevingen ontwerpen is het vormgeven van een verhaal. Maar dat doe je natuurlijk met een doel: je wilt het verhaal vertellen. Je wilt mensen iets leren, ze vermaken of nieuwe informatie geven. Je wilt iets overbrengen. Daarbij is het belangrijk om te weten aan wie. Want als je je verhaal afstemt op de mensen aan wie je het wilt vertellen, is de kans groter dat ze het horen, begrijpen of leuk vinden.

Feed your mind: When designing an experience: know your audience - www.morethanmayo.com/experience-design-ken-je-publiek - Image: audience, source: www.fastcompany.comWho’s your audience? – image¬†source: www.fastcompany.com

Ensceneren en optimaliseren

Ken je publiek dus. Met wie ga je ‘praten’? Hoeveel weten¬†die mensen al over het onderwerp? Welke ‘taal’ spreken ze? En welke normen en waarden hebben ze? Publiek klinkt misschien een beetje alsof je een toneelstuk gaat opvoeren. En eigenlijk is dat precies wat je doet. Bij Disney (daar hebben we ze weer ;-) noemen ze de medewerkers in de parken zelfs ‘cast members’ die – zodra ze het park betreden – ‘on stage’ zijn. ¬† Als je vooraf afstemt op je publiek en ensceneert als je had bedacht optimaliseer je de beleving.

Kruip in de huid van je publiek

Denk bij het analyseren van je publiek niet alleen aan feiten en cijfers, zoals leeftijd, woonplaats of aankoopgedrag. Probeer je echt te verdiepen in de mensen die je wilt bereiken. Leer ze kennen. Kruip in hun huid. Wat vinden ze belangrijk in het leven? Waarom doen ze wat ze doen? Waar weten ze al heel veel vanaf en waarover willen ze graag meer leren? Waar staan ze positief tegenover en wat ligt gevoelig? Kortom: weet met wie je gaat praten en hoe je specifiek die mensen gaat interesseren, boeien en raken.

‚ėÖ

Dit is het vijfde artikel in deze serie over experience design. Heb je nog vragen of zijn er onderwerpen rondom beleving waar jij graag meer over wilt weten? Laat het me weten in een comment! Wil je mijn hulp bij het ontwerpen van een experience? Vertel me wat jij aan wie wilt vertellen!

Feed your mind: When designing an experience: know your audience - www.morethanmayo.com/experience-design-ken-je-publiek - Image: audience empathy map, source: www.limesquare.euKnow your audience inside and out Рimage source: www.limesquare.eu

Experience design – know your audience

Welcome to my world! In this series of articles on experience design I’ll tell you all about experiences as a tool to communicate your story, vision or message. Because whether you’re selling a product or service, or whether you’re working in hospitality, retail, education or entertainment; it is important to create an emotional connection with your audience. And that’s what¬†experiences do!

To whom are you going to tell your story?

Last time we discussed the first step in designing an experience: the story. Designing experiences is shaping a story. But of course you do this with a purpose: you want to téll the story. You want to teach people something, entertain them or give them new information. You want to communicate something. To someone. To whom are you going to tell your story? If you tailor your story for the people you want to reach, the chance they will hear, understand, or like it increases.

Staging for optimization

I can’t stress it enough: know your audience. Who are you going to talk to? How much do these people already know about the subject? What ‘language’ do they speak? And what standards and values ‚Äč‚Äčdo they have? The word ‘audience’ might sound like you’re staging a play. And that’s actually what you’ll do. At Disney (here they are again ;-) they even call the park employees ‘cast members’ who are ‘on stage’ when they enter the park. When you tune in to your audience and stage the scene like you have thought it trough, you optimize your experience.

Know your audience inside and out

When analyzing your audience, look further than only only facts and figures, like age, place of residence or buying behavior. Try to deepen your research and get to know your audience inside and out. What do they think is important in life? Why do they do what they do? Where do they already know very much about and and about what do they want to learn more? What are they positive or sensitive about? Know to whom you’re going to talk and interact with and how to specifically interest, enchant and touch those people.

‚ėÖ

This is the fifth article in this series on experience design. Do you have any questions or are¬†there experience subjects where you’d like to know more about? Let me know in a comment! You want my help in designing an experience?¬†Tell me what you want to communicate and to whom!¬†

Feed your mind: When designing an experience: know your audience - www.morethanmayo.com/experience-design-ken-je-publiek - Image: know your audience, source: www.johnhartrealestate.comKnow your audience Рimage source: www.johnhartrealestate.com

BewarenBewaren

BewarenBewaren
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression