Feed your mind: the experience economy / belevingseconomie - Experiences are important in our world and in the way we communicate - www.morethanmayo.com/experience-desig…elevingseconomie | image: exit, source: minimallyminimal.com

Experience design #2 – de belevingseconomie

Welcome to my world! In deze serie artikelen over experience design vertel ik je alles over hoe je beleving kunt inzetten als instrument om je verhaal, visie of boodschap te communiceren. Want of je nu een product verkoopt of een dienst, of je in de horeca, retail, educatie of entertainment werkzaam bent; het is belangrijk om een emotionele connectie te cre√ęren met jouw doelgroep. En dat doe je met beleving!¬†

Eerst nog een kort stukje achtergrond. Vorige keer vertelde ik over communicatie door middel van beleving. Maar waarom is ‘beleving’ nou zo’n ‘ding’? 2¬†redenen: 1. de manier waarop consumenten denken is veranderd en 2. de manier waarop mensen informatie tot zich nemen is veranderd.

Beleving als onderscheidende factor in de markt

Vorige keer vertelde ik al kort dat we tegenwoordig in een ‘belevingseconomie’ leven. Onze wereld en ons denken zijn in de loop van tijd wezenlijk veranderd. Ooit richtten we ons alleen op het winnen van grondstoffen.¬†Decennia geleden richtte¬†de focus zich¬†op producten die we konden maken (industri√ęle revolutie, whoohoo! ;-) Totdat producten minder onderscheidend werden en we service en status gingen toevoegen. Het marketingdenken deed zijn intrede. Inmiddels is het zo dat als je¬†niet in toegevoegde waarde denkt, je het niet redt als bedrijf. Ook dat is gemeengoed geworden. De nieuwe onderscheidende factor is ‘beleving’.

Feed your mind: the experience economy / belevingseconomie - Experiences are important in our world and in the way we communicate - www.morethanmayo.com/experience-desig…elevingseconomie | image: experience room, source: atelier522.comAn experience room stimulates the senses Рcopyright & image source: atelier522.com

Waarden en gedachtengoed om je mee te identificeren

In¬†de ‘marketingeconomie’ werd gekeken naar welke behoefte een product of dienst kon vervullen.¬†In de ‘belevingseconomie’ kijken we veel¬†meer naar de waarden en emoties waaraan een merk¬†appelleert. Immers: ‘merken zijn de nieuwe kerken’, merken en waar zij voor staan zijn belangrijker geworden dan het individuele product. Voor een merk is het nu dus belangrijk om gedachtengoed (waarden) te communiceren.¬†Hierdoor krijgt een merk betekenis voor de consument¬†en kan hij of zij zich met het merk identificeren. Er¬†ontstaat er een zogeheten ‘affectieve reactie’, hij wordt erdoor geraakt en voelt zich persoonlijk betrokken.

Communicatie door middel van beleving

Communicatie van gedachtengoed dus. Prima, zet ik mijn visie of verhaal wel op mijn website, zul je denken. Ja, dat is heel goed, maar het is niet genoeg. In deze tijd van informatie overload geldt de quote van Franklin des te meer: ‘Tell me and I will forget, show me and I may remember, involve me and I’ll learn and understand.’ Kortom: je boodschap (of verhaal of visie) wordt pas echt gehoord en onthouden als je mensen deze kunt laten ervaren. Als je zoveel mogelijk zintuigen kunt aanspreken en je je merk en visie voor hen tot leven laat komen.

‚ėÖ

Dit is het tweede artikel in mijn serie over experience design. Volgende keer zal ik verder ingaan op wat een beleving precies is en in de artikelen daarna geef ik tips over hoe je zelf met beleving aan de slag kunt gaan. Zijn er specifieke onderwerpen op dit gebied waar jij graag over wil lezen? Laat het me weten in een comment!

Feed your mind: the experience economy / belevingseconomie - Experiences are important in our world and in the way we communicate - www.morethanmayo.com/experience-desig…elevingseconomie | image: what made you...?, source: behance.netExpress yourself and create something new by Dorota Grabkowska & Kuba Kolec Рimage source: behance.net

Experience design #2¬†–¬†the ‘experience economy’

Welcome to my world! In this series of articles on experience design I’ll tell you all about experiences as a tool to communicate your story, vision or message. Because whether you’re selling a product or service, or whether you’re working in hospitality, retail, education or entertainment; it is important to create an emotional connection with your audience. And that’s what¬†experiences do!

First a little more¬†background info. Last time I told you about communication through experience. But why¬†are¬†‘experiences’ such a big thing nowadays? 2 reasons: 1. the way consumers think has changed and 2. the way people obtain and process information has changed.

Experience as a means to distinguish yourself in the market

Last time I mentioned briefly that we are now living in an ‘experience economy’. Our world and our minds have¬†changed substantially over time. Once we focused solely¬†on the extraction of commodities. Decades ago the focus shifted to the products we could make with those raw materials (industrial revolution, whoohoo ;-) All went well until products became¬†less distinctive, so we added¬†service and status. Marketing became the ‘new thing’. These¬†days, your¬†company won’t survive when you ‘don’t do¬†added value’. It¬†has become commonplace. ‘Experience’ has become¬†the new differentiator.

Feed your mind: the experience economy / belevingseconomie - Experiences are important in our world and in the way we communicate - www.morethanmayo.com/experience-desig…elevingseconomie | image: exit, source: minimallyminimal.comA simple and humorous way to express a positive vision by Stefan Sagmeister Рimage source: minimallyminimal.com

Values ‚Äč‚Äčand ideas to identify yourself with

In the ‘marketing economy’ the focus was on the needs a product or service would fulfill. In¬†the ‘experience economy’ we look¬†at the values ‚Äč‚Äčand emotions a¬†brand appeals to. Because brands¬†stand for something¬†bigger¬†than just a product. A brand helps people define and show their identity. So for a brand, it has become very important to communicate it’s¬†vision (values). This way the brand creates meaning and consumers can identify with it. A¬†so-called ‘affective reaction’ will occur, people feel¬†personally involved with the brand.

Communication through experience

So, you need to¬†communicate¬†your vision or story. Fine, you’d say, I’ll put it¬†on my website. Yes, that’s very good, but it is not enough. In this age of information overload Franklin’s quote is more relevant than ever: ‘Tell me and I will forget, show me and I may remember, involve me and I’ll learn and understand.’ Your message (or story or vision) will only be heard and remembered if people experience it. If you can stimulate¬†as many senses as you possibly can and if you can bring¬†your brand and vision to life.

‚ėÖ

This is the second article in my series about experience design. Next time I’ll elaborate on what an experience is. In the articles after that I’ll give¬†advice about¬†how you can work with¬†experiences yourself. Any topics¬†you’d specifically like to read about? Just let me know in a comment!
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression