Feed your mind: When designing an experience, start with the story! - www.morethanmayo.com/experience-design-begin-met-het-verhaal - Image: story, source: www.cdn.shutterstock.com

Experience design #4 – begin met een verhaal

Welcome to my world! In deze serie artikelen over experience design vertel ik je alles over hoe je beleving kunt inzetten als instrument om je verhaal, visie of boodschap te communiceren. Want of je nu een product verkoopt of een dienst, of je in de horeca, retail, educatie of entertainment werkzaam bent; het is belangrijk om een emotionele connectie te cre√ęren met jouw doelgroep. En dat doe je met beleving!

Zonder verhaal is er niks te beleven

Nu je weet in welke context we belevingen ontwerpen en hoe je een beleving opbouwt, is het tijd om naar de verschillende onderdelen te gaan kijken. We¬†beginnen bij het begin.¬†En dat is een perfecte plek om¬†de¬†afdeling¬†Disney Imagineering te citeren: ‘Start with a great story’. Of in iets breder perspectief: een mooie boodschap of bijzondere visie. Dat is je basis. Als je niks te vertellen hebt, valt er niks te beleven. Mensen zijn verhalenvertellers.¬†Al tienduizenden jaren vertellen we elkaar verhalen, die ons helpen de wereld te begrijpen en ons houvast geven voor ons gedrag.¬†Uit de literatuur: “Het verhaal is ons middel om informatie te organiseren,¬†ons uit te drukken en iets over te brengen.”¬†Belevingen ontwerpen is het vormgeven van een verhaal.¬†

Feed your mind: When designing an experience, start with the story! - www.morethanmayo.com/experience-design-begin-met-het-verhaal - Image: story, source: www.deathtothestockphoto.com

Een boodschap voor bepaalde mensen

Belevingscommunicatie is dus een manier van¬†communiceren. Je begint met¬†een verhaal dat je wilt vertellen. Aan bepaalde mensen. Zonder het verhaal en het publiek¬†scherp voor ogen te hebben, schiet je met hagel. Heb je geen verhaal, maar¬†een product? Dan nog ga ik op zoek naar het verhaal achter dat product. Waarom is het gemaakt en hoe is het ontstaan? Hoe verrijkt het iemands leven? Heb je een merk te positioneren? Dan vraag ik je naar de waarden waar dit voor staat, naar het verhaal achter het merk en zoek ik naar overeenkomsten met je doelgroep. Je kunt nog zo’n fantastisch beleving cre√ęren, je¬†communicatie heeft de meeste kans van slagen met een duidelijke boodschap die past in de mindset van de ontvanger en context waarin hij leeft.

Involve me and I will understand

Hebben we het verhaal te pakken? Dan kunnen we gaan ontwerpen. En daar komt de beleving om de hoek. Ik communiceer¬†een verhaal het liefst in meerdere dimensies. Door verschillende zintuigen te prikkelen. Je het niet alleen te laten horen of lezen, maar het je te laten ervaren. Je betrekken bij het verhaal, zodat je het raakt en je het onthoudt.¬†“Tell me and I will forget.¬†Show me and I may remember. Involve me and I will understand.”, zei de Chinese filosoof Confucius al enkele honderden jaren voor onze jaartelling. En de goeie man blijkt¬†een paar duizend jaar¬†later gewoon nog steeds gelijk te hebben.

‚ėÖ

Dit is het vierde artikel in deze serie over experience design. Zijn er onderwerpen of onderdelen van een beleving waar jij graag meer over wilt weten? Laat het me weten in een comment! Wil je mijn hulp bij het ontwerpen van een experience? Vertel me jouw verhaal!

Feed your mind: When designing an experience, start with the story! - www.morethanmayo.com/experience-design-begin-met-het-verhaal - Image: story, source: www.deathtothestockphoto.com

Experience design – start with a story

Welcome to my world! In this series of articles on experience design I’ll tell you all about experiences as a tool to communicate your story, vision or message. Because whether you’re selling a product or service, or whether you’re working in hospitality, retail, education or entertainment; it is important to create an emotional connection with your audience. And that’s what¬†experiences do!

Without a story there is nothing to experience

Now you know the context in which we design experiences and how to build up an experience, it’s time to look¬†at the different elements of an experience. Let’s¬†start at the beginning. And that’s a perfect place to quote the Disney Imagineering department: “Start with a great story.” Or, in a broader perspective: a strong¬†message or unique¬†vision. That’s the core of your experience. If you have nothing to tell, there’ll be¬†nothing to experience. People¬†are storytellers. For ten thousands of years we’ve been telling¬†eachother stories that help us understand the world and give us guidance for our behavior. In¬†literature: “The story is our way to organize information, to express ourselves and to communicate something.” Experience design is basically shaping¬†a story.

Feed your mind: When designing an experience, start with the story! - www.morethanmayo.com/experience-design-begin-met-het-verhaal - Image: story, source: www.deathtothestockphoto.com

A message for a certain group of people

Communication though experience is of course in essence a way of communicating. You start with a story you want to tell. And there’s certain people you want to tell it to. Without the story¬†or¬†the audience in mind, there’ll be no communication. You don’t sell stories but products, you say? I’ll still look for the story behind that product. Why is it made and how¬†was¬†it created? What does it add to¬†our¬†lives? Or maybe you¬†have a brand to position in the market? I’ll research the story behind the brand. I’llask you what values ‚Äč‚Äčit stands for and I’ll look for the connection with your audience’s values. Whether you¬†create a fantastic experience, your communication¬†will¬†most likely¬†not¬†succeed without a clear message that fits into the mindset of the recipient and the context in which he lives.

Involve me and I will understand

So, we’ve found¬†your story? Then we can start designing. And that’s where we’ll start talking about experience. I preferably tell¬†a story ¬†in multiple dimensions. By stimulating different senses. Not¬†only letting your audience hear or read it, but let them¬†experience your message or vision. Whan you¬†are involved in the story, it’ll really maken an impact¬†and you’ll remember it. “Tell me and I will forget. Show me and I may remember. Involve me and I will understand.” is what¬†Chinese philosopher Confucius already said several hundred years before Christ. The good man was right¬†because now, a few thousand years later, it’s¬†still true.

‚ėÖ

This is the fourth article in this series on experience design. Are there subjects or areas of experience where you’d like to know more about? Let me know in a comment! You want my help in designing an experience? I’d love to hear your story!

Feed your mind: When designing an experience, start with the story! - www.morethanmayo.com/experience-design-begin-met-het-verhaal - Image: story, source: www.cdn.shutterstock.com
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression