Experience case: A Night At The Magnum Mansion - www.morethanmayo.com/experience-case-magnum-mansion | Image: Entertainment at the Magnum Mansion - source: www.instagram.com/magnumnl

Experience case: A Night At The Magnum Mansion

Ook Magnum gaat voor merkbeleving. Dat deden ze al door in te spelen op waarde en emotie in hun tv-commercials. Maar nu gaan ze ook ‘live’. In het Amstel Hotel in Amsterdam konden de gasten zich onderdompelen in het gevoel en de sfeer die het ijsmerk wil uitstralen. Welkom in de Magnum Mansion.

Experience case: A Night At The Magnum Mansion - www.morethanmayo.com/experience-case-magnum-mansion | Image: Entertainment at the Magnum Mansion - source: www.instagram.com/magnumnl

Selectieve live communicatie

Naast de traditionele massamedia mikt het ijsmerk met A Night At The Magnum Mansion nu op selectieve ‘live communicatie’. Wat eigenlijk wel heel passend is voor zo’n ‘ijsje-dat-je-niet-elke-dag-eet’. Het evenement geeft het merk de gelegenheid om de sfeer en emotie die ze willen uitstralen ook echt tot leven te wekken. En dat deden ze bijzonder goed: een exclusief feest met een strak programma, quality food en met zorg geselecteerde gasten die met hun eigen styling bijdroegen aan de tot in detail gecreëerde jaren ’20 sfeer.

https://www.instagram.com/p/BhZRLAFB438

Tot in detail geregisseerd

In de Magnum Mansion belandden de gasten letterlijk in de nieuwe commercial van Magnum. The Roaring Twenties vormden het decor. Bij ontvangst werden de gasten getrakteerd op een scene die zo uit The Great Gatsby kon komen. Zelfs de ijsmachines uit de tv-commercial waren aanwezig. Hiermee werden ter plekke met vers vanille roomijs Magnums gemaakt, die de pleasure seekerszelf smaak konden geven. Dansers, muzikanten en artiesten brachten sfeer met hun shows en de champagne vloeide rijkelijk. Alles tot in detail geregisseerd.

https://www.instagram.com/p/BhZS0mjBHep

Verder kijken dan traditionele media

Marketing Tribune was erbij en interviewde Anne Schreuders, brand manager Magnum: “We positioneren Magnum als een premium-merk dat associaties moet oproepen met stijl en kwaliteit. Helemaal in lijn met Take pleasure seriously, onze pay-off. Daarom dit stijlvolle feest op deze toplocatie, dat direct gelinkt wordt aan het merk. Dit is de live doorvertaling van onze commercial. Ik geloof daarin omdat je als marketeer verder moet kijken dan traditionele media om je doelgroep optimaal te bereiken.”

Neem een kijkje op A Night At The Magnum Mansion:

Experience case: A Night At The Magnum Mansion

Magnum is carefully building brand experience. They already did that by adressing value and emotion in their TV commercials. But now they also go ‘live’. At the Amstel Hotel in Amsterdam, guests could immerse themselves in the feeling and atmosphere that the ice cream brand wants to convey. Welcome to the Magnum Mansion.

https://www.instagram.com/p/BhKf5YkBQYi

Selective live communication

Besides the traditional mass media, the ice cream brand is now going for selective ‘live communication’ with A Night At The Magnum Mansion. Which is actually very suitable for an ‘not-your-every-day-ice-cream’. The event gives the brand the opportunity to really bring the atmosphere and emotion that they want to radiate to life. And they did very well: an exclusive party with a carefully build program, quality food and selected guests who contributed with their own styling to the atmosphere of the 1920’s, which was created in detail.

https://www.instagram.com/p/BhZSLzcBvf5

Directed to the smallest details

In the Magnum Mansion the guests literally stepped into the new Magnum commercial. The Roaring Twenties as a beautiful backdrop. Upon arrival, guests were treated to a scene that could have come straight from The Great Gatsby. Even the ice cream machines from the TV commercial were there. Here Magnums were made on the spot with fresh vanilla ice cream. The guests could top them with self-chosen flavours. Dancers, musicians and artists brought atmosphere and the champagne flowed abundantly. Everything directed to the smallest details.

https://www.instagram.com/p/BhKtU6_hgyj

Looking beyond traditional media

Marketing Tribune was at the party and interviewed Anne Schreuders, brand manager Magnum: “We position Magnum as a premium brand that has to evoke associations with style and quality. Completely in line with ‘Take pleasure seriously’, our pay-off. Hence this stylish party at a top location, which is directly linked to the brand. This is the live translation of our commercial. I believe this will add to the brand. As a marketer you have to look beyond traditional media to reach your target audience optimally.”

Have a look at A Night At The Magnum Mansion in the video above.
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression