Wat event managers kunnen leren van experience designers

We leven in het tijdperk van beleving. Dat betekent: actief onderdeel uitmaken van een event, ‘live’ erbij zijn en meemaken. Nu de tijd van passieve deelname echt voorbij is, is het tijd om events te ontwerpen waarbij er écht iets te beleven valt. Pas dan maak je een verschil.

Het traditionele event

Handen in de lucht wie er wel eens naar deze dag is geweest: stoeltjes in theateropstelling, extensieve powerpoints en gasten die na drie kwartier hun beste ‘ik-luister-écht-nog-wel-heel-aandachtig-naar-dit-verhaal-gezicht’ opzetten. Bam. Iedereen. En waarschijnlijk is het nog niet eens zo lang geleden. Ik zal je wat verklappen: ik was er ook. Zelfs in deze tijd zijn de meeste (bedrijfs)events passief. Informatie zenden door luisteren en kijken.

Wat de doelgroep wil

In het tijdperk van beleving willen mensen geen passieve ervaringen. Ze willen meedoen, ergens onderdeel van uitmaken. Contact maken met gelijkgestemden, leren door te doen en geprikkeld worden om dieper na te denken. Mensen willen niet in een ‘klaslokaaltje’ zitten en alleen luisteren. Mensen willen zien, horen, voelen, ruiken, proeven en dóen! Evenementmanagers moeten nieuwe formats vinden om mensen te boeien, te betrekken en te verbinden.

Wat event managers kunnen leren van experience designers - morethanmayo.com/event-managers-experience-designers | Image: Things of edible beauty by Studio Appetit, source: finedininglovers.comThings of edible beauty by Studio Appetit – image source: finedininglovers.com

 

Een event met beleving

Wat traditionele event managers kunnen leren van experience designers? Ga uit van de klant én zijn beleving. Zet bij het ontwikkelen van een event niet alleen het doel maar juist ook de doelgroep centraal en creëer een zintuigenprikkelende dag vol verrassing en verwondering. Met interactieve opstellingen, bijzondere werkvormen en activiteiten die verbinden. Houd er rekening mee dat de ervaring niet bij die ene dag begint of stopt. Dus zorg voor een voor- en natraject met een consistente beleving.

Méér dan een leuke dag

Wil je een klantendag of productlancering waar mensen over doorpraten? Die de aandacht trekt en je merk op de kaart zet? En die klantloyaliteit en inkomsten vergroot? Dan is het tijd om een beleving te gaan creëren. Want als jouw doelgroep voelt dat er op een leuke, boeiende en interactieve manier iets nieuws of nuttigs te leren valt én er actieve verbinding met gelijkgestemden mogelijk is, dan willen ze bij jou zijn. En maak je van klanten fans.

Wat event managers kunnen leren van experience designers - morethanmayo.com/event-managers-experience-designers | Image: Virtual reality at events, source: altavision.clVirtual reality at events – image source: altavision.cl

What event managers can learn from experience designers

We live in the age of experience. That means: being involved in an event, experiencing something ‘live’. Passive participation is ‘só last century’. So the time has come to design events that provide an actual experience. It’s the only way to make a difference.

The traditional event

Raise your hand if you have ever been to this event: chairs in theater setup, extensive powerpoints and guests who put on their best ‘I’m-still-listening-very-attentive-to-this-story-face’ after passive listening for almost an hour. Bam. Everyone. And probably it wasn’t that long ago. I’ll tell you a little secret: I was there too. Even in this time and age most (business)events are still passive. Information is sent by listening and watching.

Wat event managers kunnen leren van experience designers - morethanmayo.com/event-managers-experience-designers | Image: The wedding project, copyright: Tim Bowditch, source: blouinartinfo.comThe wedding project at Art Dubai – copyright: Tim Bowditch, image source: blouinartinfo.com

What the target audience wants

People don’t want passive experiences in the age of experience. They want to participate, being part of it. They want to connect with like-minded people, learn by doing and to be stimulated to think deeply. People don’t want to sit in a ‘classroom’, be quiet and listen. People want to see, hear, feel, smell, taste and dó stuff! Event managers need to find new formats to attract, engage and connect.

An ‘experiential event’

What traditional event managers can learn from experience designers? Put the customer and his experience at the heart of the event. Design around the overall goal ánd the customer and create a multi-sensory day full of surprise and wonder. With interactive setups, playful presentations and activities that connect. Keep in mind that the experience does not start or stop at that one day. So make sure to design touchpoints before and after the event, with a consistent experience.

Móre than just a nice day

Do you want to organize a customer event or product launch where people talk about? That attracts attention and puts your brand in the spotlight? And which increases customer loyalty and revenue? Well, then it is time to create an experience. Because if your target group feels that there is something to learn in a fun, fascinating and interactive way, ánd an active connection with like-minded people is possible, they’ll want to be with you. And you’ll turn your custumers into fans.

Wat event managers kunnen leren van experience designers - morethanmayo.com/event-managers-experience-designers | Image: Food inspiration Days 2017, copyright: Floris Heuer, source: flickr.com/photos/foodinspirationdaysFood inspiration Days – copyright: Floris Heuer for Food Inspiration
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression