Brainfood - www.morethanmayo.com

Ei voor je brein

Issue #1 van More than Mayo magazine! Deze editie heeft als thema ‘Egg’.
Je vindt steeds een nieuw artikel hier op het blog. Hopelijk blijf je terugkomen voor meer!
Dit artikel gaat over de relatie tussen voeding en energie; fuel your brain!

Waarom hang je na de kerstkalkoen slaperig met je familie op de bank? Waarom gaf je oma je een beker warme melk voor het slapen gaan? Waarom is kaas een goede slaapsnack? Omdat er tryptofaan in kalkoen, kaas en melk zit; een eiwit dat met name later op de dag mede verantwoordelijk is voor de aanmaak van het slaapbevorderende hormoon melatonine. Elk voedingsmiddel heeft unieke eigenschappen met elk hun eigen uitwerking op jou. Zo kun je ook juist energie krijgen van bepaald eten en drinken. Of je voeding zorgt ervoor dat je je beter kunt concentreren. Wat je eet heeft invloed op je lichaam, je hoofd én je gemoedstoestand.

Relatie tussen voeding, energie en je werkdag

Dat voeding jou van binnenuit bestuurt is een feit. Dat betekent echter niet dat iedereen zich daar heel bewust van is. Dat zie je bijvoorbeeld in bedrijfsrestaurants. Mensen nemen vaak nauwelijks de tijd om te eten en grijpen gedachteloos naar het standaard broodje kaas of kalkoen en bekertje melk dat ze meestal nemen. Maar heej, wat stond er nou in de inleiding hierboven…?? Ook Mireille Wortel, oprichter van PlayingWorks ziet dit gebeuren: “PlayingWorks gelooft dat speelser werken – minder controleren, meer creëren – energie en beweging teweeg brengt, waardoor organisaties effectiever worden. Maar zonder goede brandstof, geen energie. De lunch is daarom een essentieel onderdeel van een werkdag.”

Ei vraag / Egg question - www.morethanmayo.comWhat does this dish do for you? – copyright: More than Mayo, credits: Foodierecords

Visie communiceren met interactie en beleving

Voeding geeft je de energie om in beweging te komen. Om te creëren, te innoveren, te werken. Die boodschap moest verteld worden. Tijdens de lancering van PlayingWorks wilden we mensen hiervan bewust maken, op een leuke manier. Want positiviteit is één van de kernwaarden van PlayingWorks. More than Mayo vertaalde deze visie naar een korte ‘experience’ om deze aan den lijve te ervaren. Aan de hand van een video kregen de gasten informatie (soms met een knipoog ;-), mochten ze hapjes proeven, beantwoordden ze vragen en voerden ze opdrachten uit. Zo kwamen ze op een leuke, speelse manier erachter welk effect het voedsel heeft dat je in je mond stopt. Dat voeding meer is dan ‘gewoon eten’ en dat het invloed op je lijf, brein en emotie heeft.

Voed je brEIn

En ei? Hartstikke goed voor je brein! Een ei bevat proteïne en vitamine B. Goed voor je hersenpan en voor je geheugen. Hoe handig is het om dit te weten op het moment dat je in die bedrijfskantine staat?! Staat er ’s middags een afspraak waar je je hoofd goed bij moet houden? Eitje bij de lunch! Heb je een spannende presentatie? Kies dan voor een salade met linzen. En na bietjes kun je lekker een paar uur hard doorwerken, want dat zijn echte energiebommetjes. Echt, ik kan nog wel een uur doorgaan, zo boeiend vind ik dit :-) Misschien vind jij het ook heel waardevol dat je medewerkers zich bewust zijn van de effecten van voeding op hun energie en productiviteit. Neem dan even contact met me op! Ontwikkelen we samen een toffe beleving waardoor de boodschap ook echt blijft hangen.


Food is fuel foodexperience – copyright: More than Mayo foodconcepts, credits: Foodierecords

Voor de insiders

Beste levensmiddelentechnologen en voedingsdeskundigen, ik hóór het jullie denken: dat is wel héél kort door de bocht. Voeding is veel complexer. Klopt. Precies dáárom heb ik de zaken sterk vereenvoudigd. Ik weet dat een ei méér doet voor je, dan alleen je geheugen een beetje boosten. Ik weet ook dat je wel heel veel melk moet drinken om een direct verband tussen tryptofaan en slaperigheid te kunnen leggen. En ja, met Kerst word je vooral ook heel moe omdat je zovéél eet. Het doel hier was mensen met een heldere boodschap – zonder informatie overload – prikkelen en bewust maken. Ikzelf ben trouwens juist wel ontzettend geïnteresseerd in méér informatie. Dus als iemand zich geroepen voelt om iets te ontwikkelen dat dieper gaat, dan pak ik dat graag samen met je op!

Eggs for your brain

Why do you fall asleep after eating turkey for Christmas dinner? Why did your grandmother give you a cup of warm milk before bedtime? Why is cheese a good evening snack? All because turkey, cheese and milk contain tryptophan: a protein that – mainly in the evening – helps to produce of the sleep-promoting hormone melatonin. Each nutrient that we eat has unique properties, each with its own effect on you. Whether you need energy or you need to concentrate. What you eat affects your body, mind and mood. 

Roerei / Scrambled egg - www.morethanmayo.comIt’s scrambled egg! – copyright: More than Mayo, credits: Foodierecords

Food, energy and your workday

That food steers you from inside is a fact. But not everyone is aware of that. You can see that for example in company restaurants. Mostly people barely take the time to eat and mindlessly grab the cheese or turkey sandwich with the cup of milk that they usually take. But heej, remember the introduction above…?? Mireille Wortel, founder of PlayingWorks also noticed: “Playing Works believes working more playful – less controlling, more creating – provoke energy and movement, enabling organizations to be more effective. But without fuel, there will be no energy. Lunch is therefore an essential part of a workday. “

Communication of a vision

Nutrition gives you the energy to get moving, to create an to innovate. To work basically. That message has to be communicated. So when PlayingWorks was launched we wanted to make people aware of this, in a fun and friendly way. After all, positivity is one of PlayingWorks’ core values. More than Mayo translated this vision into a short ‘foodexperience’. Via a video, the guests were given information (with a little humor, uh-huh ;-), they got to taste a couple of bites, they answered questions and did assignments. A fun, playful way to learn that food is more than ‘just food’ and that it has its effect on your body, mind and mood. 

Brainfood - www.morethanmayo.comNot just egg, it’s brainfood! – copyright: More than Mayo, credits: Foodierecords

Feed your brain

And egg? Good for your brain! An egg contains protein and vitamin B. Supports a healthy brain and good memory. How useful is this knowledge when you are in the company restaurant?! Do you need to attend a meeting where you really need to pay attention? Egg at lunch! Do you have a nerve wrecking presentation coming up? Choose a salad with lentils. Or have beetroot if you need to work hard for a few hours; the’re real energy boosters. I could go on forever, I find this very fascinating :-) want your employees to be aware of the effects of nutrition on their energy and productivity? Please contact me! Together we develop a fun experience so the message lingers.

For insiders

Yes food technologists and nutritionists, I hear you. You’re saying: “That’s very short-sighted. Nutrition is far more complex.” Yes, and that’s exactly why I simplified things. We wanted to trigger people and raise their awareness with a clear message – no lecture. I myself on the other hand am very interested in more information. So if anyone wants to develop something that goes deeper, I’d love to work with you!
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression