Le Commencement du monde by Constantin Brancusi

Editorial #1

Issue #1 van More than Mayo magazine! Deze editie heeft als thema ‘Egg’.
Je vindt steeds een nieuw artikel hier op het blog. Hopelijk blijf je terugkomen voor meer!
Dit is de editorial.

Een nieuw begin

Deze editorial is de start van het allereerste nummer van dit online magazine. Het had dan ook geen toepasselijker thema kunnen krijgen dan: ‘Ei’ (dus dit is eigenlijk de ‘Ei’ditorial, hahaha). Naast het gegeven dat ei een essentieel bestanddeel is van mayonaise (de naam zegt het al: zeer geliefd bij More than Mayo!) staat het ei ook symbool voor een nieuw begin.

In vele oude culturen werd het ei gezien als een creatieve kracht, omdat het uit zichzelf leven schenkt. Verborgen in de schaal ontwikkelt de kiem, waardoor er ogenschijnlijk uit het niets iets ontstaat. Daarmee werd het ei en symbool van schepping en geboorte. Van de oorsprong van de wereld en het leven.

Le Commencement du monde by Constantin BrancusiLe Commencement du monde by Constantin Brancusi – photo credits: Adam Rzepka, image source: art.rmngp.fr

Magazine vol food, design & communicatie

‘Ei’ is dus een prachtig eerste thema voor dit nieuwe online magazine bomvol food, design en communicatie. Met inspiratie en stof tot nadenken voor creatieve en ondernemende mensen met een passie voor food. In elk nummer komen er verschillende onderwerpen aan bod, aansluitend op het thema. In dit eerste nummer kijken we onder andere naar de omstreden relatie van mensen met eieren, wat designers, beeldmakers en koks met eieren doen én blijkt dat eieren brein-brandstof zijn.

Ongeveer 2 keer per week krijg je een vers artikel voorgeschoteld en elke 2 maanden zetten we onze tanden in een nieuw thema. Op deze plek heb je alle ruimte voor discussie, dus ik nodig je van harte uit om die te gebruiken. De artikelen beogen je aan het denken te zetten, je te inspireren en soms een beetje uit te dagen. Dus stel vooral je kritische vragen en relativeer, enthousiasmeer, praat en deel met elkaar!

Ik wens je veel leesplezier!

Wil je een bijdrage leveren aan More than Mayo magazine? Wil je samenwerken aan jouw merk of platform? Heb je feedback in de vorm van kritiek of complimenten? Ik hoor graag van je!

Editorial # 1 – Egg

Hello and welcome to More than Mayo magazine! Thank you for visiting and reading this article. Hopefully you’ll keep coming back for more!

A new beginning

This editorial is the beginning of the very first issue of this online magazine. And this issue couldn’t have gotten a more appropriate theme than ‘Egg’ (so this is actually an Egg’ditorial, hahaha). Besides the fact that eggs are an essential ingredient of mayonnaise (very much loved by More than Mayo ;-) the egg is also a symbol for a new beginning. True story: in many ancient cultures, the egg was seen as a creative force, because it gives life from within itself. Hidden in the shell the germ develops, and life is being created, seemingly out of nowhere. Thus the egg became a symbol of creation and birth. A symbol of the origin of the world and life itself.

Monas HieroglyphicaMonas Hieroglyphica by Williams Eadon – image source: the-numinous.com

Magazine about food, design & communication

Therefor ‘Egg’ is a beautiful theme for a brand new online magazine filled with goodness on food, design and communication. Which contains inspiration for creative and enterprising people with a passion for food. In every issue you’ll find a variety in topics, all in line with the theme. In this first issue for example we look at the contentious relationship people have with eggs, what designers, visual artists and cooks do with eggs and we’ll discover that eggs are actually brainfood.

About 2 times a week, you’ll a fresh article will be posted and every 2 months we’ll explore a new theme. Here in this place, there’s plenty of room for discussion, so I cordially invite you to share your opinion. The content is intended to make you think, inspire you and sometimes challenge you a bit. So please do ask critical questions, put things into perspective, enthuse, talk and share!

I hope you enjoy More than Mayo magazine!

Do you want to contribute to More than Mayo magazine? Do you want to collaborate on your brand or platform? Do you have feedback in the form of criticism or praise? I’d love to hear from you! 
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression