Future food experience DNA dining - www.morethanmayo.com/dna-dining - image source: www.thepulsemag.com

Future food experience: DNA dining

‘Personalized food’ is een geliefd onderwerp voor onderzoek en ontwerp. De onderzoekers zijn er nog lang niet over uit en designers speculeren al over de toepassingsmogelijkheden. Zijn onze maaltijden straks volledig afgestemd op ons eigen DNA?

(English version below Dutch ↓)

DNA dining

Eten op basis van jouw eigen voedingsbehoefte is een hot topic. Het wordt ‘toekomst van voeding‘ genoemd en biedt kansen voor ondernemers. Maar… het zal nog even duren voordat het onze dagelijkse werkelijkheid is. Eerlijk: ik vind het fascinerend. En ik houd stiekem van de experimentele fase waarin het nog zit. Toch kunnen we er al bijna niet meer omheen: de DNA test aanbieders schieten als paddenstoelen uit de grond, je krijgt online voedingsadvies op basis van je DNA, restaurants bieden maaltijden afgestemd op jouw DNA en misschien krijgen we binnenkort wel een DNA foodbox thuisgestuurd.

Vet gezond, minder gelukkig?

De effecten van voeding op ons lichaam en brein intrigeren me. Ik deed al veel onderzoek naar brainfood en maakte er een interactieve mini expositie over. Maar de effecten van voeding specifiek op jóuw lijf, dat gaat nog een stapje verder. Wat als je je menu helemaal op jouw voedingsbehoefte kunt afstemmen? Zou je je dan echt helemaal fantastisch voelen? Of juist super ongelukkig omdat je keuzes beperkt worden? De beleving van je eten hangt immers niet alleen samen met de effecten voor je gezondheid, van af en toe  iets ‘slechts’ eten kun je je ook gelukkig voelen.

Future food experience DNA dining - www.morethanmayo.com/dna-dining - image source: www.livescience.comWelcome to you DNA test – image source: www.livescience.com

DNA test

Ik wilde het zelf ervaren. Dus ik deed een DNA test. Superspannend natuurlijk, want er zit verdomd veel informatie over je lijf in je spuug. Het duurt even, maar als het lab alles verwerkt heeft gaat er een enorm ‘dashboard’ voor je open. In combinatie met een vragenlijst over je levensstijl die je invult, krijg je informatie over voeding waar je intolerant voor bent, over of je wel voldoende vitamines en mineralen binnen krijgt en over je eetpatroon. Ik eet bijvoorbeeld in verhouding veel groenten ten opzichte van volkoren granen. Er staat een hele lijst voor je klaar met voedingsmiddelen die je kunt toevoegen aan je maaltijden. Heel laagdrempelig en begrijpelijk. En goed toe te passen in je dagelijkse eetpatroon.

Spuiten en printen

Fast forward naar de toekomst. Gaan we op basis van de collectieve resultaten andere gewassen kweken? Heeft onze bevolking behoefte aan meer lycopeen, dan maken we toch supertomaten! Gaan we in plaats van ons eten anders samenstellen, vitamines en mineralen kunstmatig toevoegen? Spuitje vitamine B2 anyone? Of prakken we een persoonlijk pureetje op basis van onze benodigde voedingsstoffen en 3D printen we dat tot een gerecht? En stel, iedereen zou zo’n individueel eetpatroon gaan volgen, worden we dan supergezond? Leven we langer? Wat zijn daarvan de gevolgen?

Ik vind het onwijs intrigerend. En ik vind het leuk om jou te prikkelen om hierover na te denken. Bijvoorbeeld met een live DNA dinner. Schuif je aan?

Future food experience DNA dining - www.morethanmayo.com/dna-dining - image source: www.thepulsemag.comDNA dining – image source: www.thepulsemag.com

Future food experience: DNA dining

Personalized food is a popular subject for research and design. The researchers are still far from it and designers are already speculating about the possibilities to incorporate it in our lives. Will our future meals be fully aligned with our own DNA?

DNA dining

Eating based on your own nutritional needs is a hot topic. It is being called ‘the future of food‘ and offers opportunities for entrepreneurs. But… it’ll take some time before it will become our daily reality. Honestly: I find it fascinating. And I secretly love the experimental phase that it’s still in. Yet we can hardly ignore it anymore: more and more companies provide DNA tests, you can get online nutritional advice based on your DNA, restaurants offer meals tailored to your DNA and maybe we will receive our own DNA food box right at our front door soon.

More healthy, less happy?

I am intrigued by the effects of food on our body and brain. I already did a lot of research into brain food and made an interactive mini exhibition about it. But the effects of food on yóur body specifically is one step further. What if you can tailor your menu completely to your nutritional needs? Would you feel fantastic? Or would you rather be more less happy because your choices are limited and your diet becomes boring? After all, the perception of your food is not only related to the effects on your health. You can also feel happy after eating something ‘bad’ every now and then.

Future food experience DNA dining - www.morethanmayo.com/dna-dining - image source: www.top10.comDNA test results, your personal food profile? – image source: www.top10.com

DNA test

I wanted to experience it for myself. So I did a DNA test. Super exciting of course, because your saliva contains a lot of information about your body. It takes a while, but once the lab has processed everything a whole dashboard opens up to you. It contains information about foods that you are intolerant of, about whether you have a good intake of vitamins and minerals and about your eating habits. Based on the test and a questionnaire about your lifestyle that you fill in. One finding is that I eat a lot of vegetables compared to the amount of whole grains I consume. You’re provided with a whole list of foods that you can add to your meals. Very accessible and understandable. And well applicable into your daily diet.

Injecting and printing

Fast forward to the future. Are we going to grow new crops based on the collective results of DNA tests nation or region wide? Will we create super tomatoes, if our population needs more lycopene? Are we going to artificially add vitamins and minerals? An injection of vitamin B2 or calcium? Or will we prepare a personal puree based on our required nutrients and 3D print that into a dish? And suppose everyone would follow such an individual diet, are we going to be super healthy? Will we live longer? What would be the consequences of all this?

I think this is very intriguing food for thought. And I’d like to encourage you to think about this too. For example with a live DNA dinner. Would you join us?

Future food experience DNA dining - www.morethanmayo.com/dna-dining - image source: www.countryandtownhouse.co.ukFirst your swab, then your personal meal – image source: www.countryandtownhouse.co.uk
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression