Creativity works - maakt creatitiviteit mensen toekomstbestendig? www.morethanmayo.com/creativity-works | Image: Creativity Works - the book, source: bispublishers.com

Creativity works – maakt creatitiviteit mensen toekomstbestendig?

Je hoort het vaak: in de toekomst kunnen robots alles wat wij mensen kunnen en nemen ze onze banen over. Evolueren wij zodanig dat we onszelf overbodig maken? Of hebben we een geheim wapen achter de hand in de strijd tegen de technologisering? Een pleidooi voor creativiteit.

(English version below Dutch ↓)

Creativity works - maakt creatitiviteit mensen toekomstbestendig? www.morethanmayo.com/creativity-works | Image: Jobs of the future - Vicarious Videographer, source: businessinsider.com.auJobs of the future: Vicarious Videographer – image source: businessinsider.com.au

Adapt or go extinct

In het verleden waren carrières lineair en stabiel. Je leerde een vak, ging aan de slag en werkte je in niveau op tot je pensioen. Dat is echt veranderd. Carrières van nu zijn complex, gefragmenteerd en aan verandering onderhevig. Millennials – en straks Generatie Z – hebben meerdere microcarrières. Door de versnelling in technologische ontwikkeling op dit moment zo’n acht tot tien verschillende banen tijdens hun werkende leven.

Sneller, nauwkeuriger, goedkoper

De pinautomaat, Netflix, robotisering, Amazon, zelfrijdende auto’s… technologie heeft ons al veel banen gekost. Banen die vroeger gewild waren, banen die vakmanschap en ambacht vereisen of kennis en veel ervaring verdwijnen steeds meer van de markt. Door voortdurende technologische ontwikkeling kan het werk van mensen sneller, langduriger, nauwkeuriger en – niet onbelangrijk – voor minder geld gedaan worden.

Creativity works - maakt creatitiviteit mensen toekomstbestendig? www.morethanmayo.com/creativity-works | Image: Jobs of the future - Digital Detox Therapist, source: businessinsider.com.auJobs of the future: Digital Detox Therapist – image source: businessinsider.com.au

Banen verdwijnen sneller dan vroeger

Nu zijn de loop der jaren zijn wel meer banen verdwenen door industrialisering en automatisering. Het gaat alleen steeds sneller. Nog maar tien jaar geleden kenden we helemaal geen ‘social media manager’, ‘agile scrum master’ of ‘cloud services engineer’. Laat staan dat ‘social influencer’ een beroep was. Toch heeft dit (volgens Bas van de Haterd) ‘niet geleid tot enorme aantallen werklozen’. Kunnen we de robot dan toch verslaan?

Creativity works

Coen Luijten & Joris van Dooren denken dat het antwoord ligt in creativiteit; ‘de belangrijkste vaardigheid is die je relevant houdt op de arbeidsmarkt’. Dat is wat mensen onderscheidt van robots. Creativiteit om onze toekomstbestendigheid te garanderen. In hun nieuwe boek ‘Creativity works!’ analyseren ze dit én geven ze je inzicht in menselijke creativiteit en de creatieve vaardigheden die je nodig hebt voor de toekomst.

Creativity works!– Coen Luijten & Joris van Dooren | BIS Publishers | € 15,-

Creativity works – Does creativity make people future-proof?

It’s stated quite often: in the future robots can do everything we people can and they are going to take over our jobs. Are we evolving to be redundant? Or do we still have some kind of secret weapon to survive technologization? A plea for creativity.

Adapt or go extinct

In the past, careers were linear and stable. You learned a profession, got to work and worked yourself up until your retirement. Nowadays, that’s very different. Careers today are complex, fragmented and subject to change. Millennials – and later Generation Z – have multiple micro careers. Due to fast technological development currently people have about eight to ten different jobs during their working life.

Creativity works - maakt creatitiviteit mensen toekomstbestendig? www.morethanmayo.com/creativity-works | Image: Jobs of the future - Microbial Balancer, source: businessinsider.com.auJobs of the future: Microbial Balancer – image source: businessinsider.com.au

Faster, more accurate, cheaper

The ATM, Netflix, robotics, Amazon, self-driving cars … technology has already cost us many jobs. Jobs that used to be valuable, which required craftsmanship and specialty or knowledge and experience are increasingly disappearing from the market. Through continuous technological development, the work people do can be done faster, longer, more accurate and – not unimportantly – for less money.

Jobs disappear faster than before

Over the years, jobs have always been disappearing because of industrialization and automation. What’s different is that it’s happening faster. Ten years ago we didn’t have ‘social media managers’, ‘agile scrum masters’ or ‘cloud services engineers’ at all. Let alone that ‘social influencer’ was a profession. Nevertheless, this hasn’t led to huge numbers of unemployed people in the past (according to Bas van de Haterd). Is there a chance we can beat those robots?

Creativity works - maakt creatitiviteit mensen toekomstbestendig? www.morethanmayo.com/creativity-works | Image: Jobs of the future - Personal Digital Curator, source: businessinsider.com.auJobs of the future: Personal Digital Curator – image source: businessinsider.com.au

Creativity works

Coen Luijten & Joris van Dooren think creativity is the answer. According to them it’s ‘the most important skill to stay relevant in the market’. It’s what distinguishes people from robots. Creativity as a guarantee to be future-proof so to say. In their new book ‘Creativity works!’ They analyze this and provide you with insights into human creativity and the creative skills you need for the future.

Creativity works!– Coen Luijten & Joris van Dooren | BIS Publishers | € 15, –
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression