Devoured: Concept Code gives you a method to create meaningful concepts - www.morethanmayo.com/concept-code | image: Concept Code cover - credits: More than Mayo foodconcepts

Concept Code – create meaningful concepts

‘Wat gaaf, hoe bedenk je zoiets?’ vragen mensen mij vaak. En dan moet ik het antwoord eigenlijk schuldig blijven, want voor mij is dat ‘gewoon’. Mijn ‘natural way of working’, zeg maar. Hoe leg je iemand nou uit hoe je hoofd als vanzelf werkt? Gelukkig zijn er mensen die het conceptuele denkproces ontrafelen¬†en er boeken over schrijven. Concept Code¬†is een van de nieuwste en beschrijft¬†een methode om te komen tot betekenisvolle concepten.¬†

(English version below Dutch ‚Üď)

Grote behoefte aan creativiteit en conceptueel denken

In dit technologische tijdperk wordt de behoefte aan menselijke creativiteit steeds groter. Conceptueel denken en het focussen op betekenis en emotionele connectie worden steeds belangrijker in onze wereld. Als je op waardenniveau verbinding met je klant vindt en als je hem een betekenisvolle beleving kunt bieden, onderscheid je je in positieve zin en bouw je een relatie op. Geen wonder dat er nu veel boeken verschijnen over concepting en creativiteit.

 

‘A concept is the foundation of your brand, your mindset’¬†

 

Positief is dat die boeken¬†steeds vaker niet all√©√©n over een creatief proces gaan, maar ook aandacht besteden aan onderliggende betekenis en (emotionele) waarde voor de klant of doelgroep. Want alleen op dit niveau¬†raak je de consument, breng je een verandering in zijn denken, houding en gedrag teweeg en cre√ęer je betrokkenheid voor je product, merk of visie.

Devoured: Concept Code gives you a method to create meaningful concepts - www.morethanmayo.com/concept-code | image: Concept Code model - credits: More than Mayo foodconceptsConcept Code: meaning structures model – credits: More than Mayo

‘Conceptdenken’ √©n ‘concept-doen’

Concepting gaat niet alleen over ‘een leuk ideetje bedenken’. Allereerst vereist het diep inzicht in de mensen voor wie je een concept cre√ęert. Het¬†moet zowel emotionele als functionele behoeften van de doelgroep aanspreken. Daarnaast is het in de realisatie belangrijk dat de grote lijnen gewaarborgd worden en alle details kloppen. Oh ja, en het moet haalbaar en betaalbaar zijn.¬†Niet alleen¬†‘conceptdenken’, maar ook ‘concept-doen’ dus. Het recent verschenen boek¬†Concept Code¬†gaat juist over de combinatie van deze twee.¬†Het boek¬†biedt je veel handvatten om inzicht te krijgen in de doelgroep en¬†om een idee tot leven te wekken en uit te werken tot een compleet concept. Een betekenisvol concept. Dat aansluit op de waarden van je doelgroep.

 

‘A concept is an overarching idea behind something, what lies beneath the surface’¬†

 

Concept Code | BIS publishers | 2016 | 192 pagina’s |¬†ISBN: 978 90 6369 432 6 | ‚ā¨ 29,90

Concept Code – create meaningful concepts

‘So cool, how do come up with these things?’ people often ask me. I can’t really give a satisfying answer, because it’s so¬†‘normal’ to me. It’s my natural way of working’, so to say. How do you explain someone how your mind naturally works? Fortunately there are people who unravel this conceptual thinking process and write books about it. Concept¬†Code is one of the newest and it provides you with¬†a method to create¬†meaningful concepts.

Great need for creativity and conceptual thinking

In this technological era, the need for human creativity is increasing. Conceptual thinking and¬†a focus¬†on meaning and emotional connection are becoming increasingly important in our world. If you manage to create a connection on a level of value with your customers and if you can offer them a meaningful experience, you’ll stand out¬†in a positive way and build a real relationship. No wonder many books about concepting and creativity are published nowadays.

 

‘A concept is a promise that creates a preference’

 

It’s a good thing that¬†those books are increasingly¬†n√≥t only about¬†a creative process, but also pay attention to the underlying meaning and (emotional) value to the client or target group. Only at this level you’ll really surprise and speak to¬†the consumer, affect¬†his thinking, attitude and behavior and create commitment to your product, brand or vision.

Devoured: Concept Code gives you a method to create meaningful concepts - www.morethanmayo.com/concept-code | image: Concept Code title page - credits: More than Mayo foodconceptsConcept Code: title page concept thinking Рcredits: More than Mayo

‘Concept thinking’ and ‘concept doing’

Concepting is not just about ‘a nice idea’. First of all, it requires deep understanding of the people for whom you create a concept. It should appeal to both emotional and functional needs of the target group. It is also important to keep the¬†big picture¬†in mind and at the same time check¬†all the details. Oh yeah, and it should be feasible and affordable. So not only a matter a ‘conceptual thinking’, but also ‘concept doing’. The recently published book Concept Code¬†pays attention to¬†the combination of these two. The book gives you many tools to understand your¬†target audience, to bring an idea to life and to develop a matured¬†concept. A meaningful concept. Consistent with the values of your target audience.

Concept Code¬†| BIS publishers | 2016 | 192 pages |¬†ISBN: 978 90 6369 432 6 | ‚ā¨ 29,90

Devoured: Concept Code gives you a method to create meaningful concepts - www.morethanmayo.com/concept-code | image: Concept Code quote - credits: More than Mayo foodconceptsConcept Code: creating symbolic value Рcredits: More than Mayo

All quotes in this article are extracted from the book Concept Code
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression