Chocolade experience - www.morethanmayo.com

Uit More than Mayo’s keuken: chocolade experience

Ter gelegenheid van de Open Monumentendag 2017 stelde de Provincie Noord Holland 5 monumenten open. ‘Toekomst van Toen’ brengt deze monumenten tot leven met allerlei activiteiten. In de voormalige Ringers chocoladefabriek in Alkmaar zette More than Mayo een heerlijke chocolade experience neer!

Fabriek van fijne chocolade en bonbons

De Ringersfabriek. Toen de florerende chocoladefabriek van de gebroeders Ringers. Voor de toekomst bestemd als onderkomen voor winkels en woningen. Op dit moment wordt het industriële monument, ooit gebouwd in 1920 naar een ontwerp van vader Ringers, volledig gerestaureerd en in ere hersteld. In het grote bakstenen bedrijfspand vestigden Hendrik en Theo Ringers in de jaren ’20 hun ‘fabriek van fijne chocolade en bonbons’. Een bedrijf dat in de jaren ’50 meer dan 1500 soorten bonbons produceerde! De concurrentie van goedkopere massaproductie betekende echter in 1972 het einde van de chocoladefabriek. Maar na de restauratie zal de zoete geur van gebrande cacao de voormalige fabriekshallen weer vullen.

Ringers chocolade experience - Chocolab expo

Proeven van de historie

Tijdens de Open Monumentendag 2017 konden de Alkmaarders sinds lange tijd weer een kijkje nemen in het oude fabriekspand. Samen met Buro Zorro en The Other Season brachten we de historie van de Ringersfabriek weer even tot leven. Aan een lopende band maakten de ‘Ringersmeisjes’ de lekkerste bonbons, net als vroeger. In het chocoladelab leerde je hoe toen chocolade gemaakt werd. In een video kon je bekijken hoe het werk in de fabriek er vroeger aan toe ging, onder het genot van een kersenbonbon. En de kinderen speelden ‘bonbondozenmemory’ en ze konden een ‘chocotattoo’ laten zetten. Een foodexperience die alle zintuigen prikkelde (“Ooooh wat ruikt het hier heerlijk naar chocola…”) en die mensen weer heel even terug bracht in de tijd (“Die kersenbonbons herinneren me aan vroeger!”).

Toekomst van Toen is een concept van Buro Zorro, check de website voor meer informatie.

Ringers chocolade experience - Lopende band

Chocolate experience

On the occasion of the ‘Open Monuments Day’ 2017, the Province of North Holland opened 5 monuments. ‘Toekomst van Toen’ brings these monuments to life with all kinds of activities. In the former Ringers chocolate factory in Alkmaar, More than Mayo created a delicious chocolate experience!

Factory of fine chocolate and bonbons

The Ringers factory. Back then the flourishing chocolate factory of the Ringers brothers. For the future it will be destined for shops and apartments  At this moment, the industrial monument is being completely restored. Hendrik and Theo Ringers established their ‘fine chocolates and bonbons’ factory (which was designed by their father) in the 1920s in the large brick building. It became a company that produced more than 1500 kinds of chocolates in the 1950s! The competition of cheaper mass production however, meant the end of the chocolate factory in 1972. But after the restoration, the sweet smell of roasted cocoa will fill the former factory halls again.

Tasting history

During the ‘Open Monuments Day’ 2017, the people from Alkmaar could take a look in the old factory building again. Together with Buro Zorro and The Other Season we brought the history of the Ringers factory back to life. On a conveyor belt, the ‘Ringers girls’ made beautiful chocolates, just like back then. In the chocolate lab you learned how chocolate was made. In a video you could see how the work in the factory used to go, while enjoying a cherry bonbon. And the children played ‘bonbon box memory’ and they could get a ‘choco tattoo’. A foodexperience that stimulated all the senses (“Ooooh, so delicious the smell of chocolate here…”) and that took people back in time (“Those cherry bonbons remind me of the old days!”).

Toekomst van Toen is a concept of Buro Zorro, go to the website for more information (Dutch only).

Ringers chocolade experience - KersenbonbonsCopyright all pictures: Susan Vermeulen

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression