Openluchtmuseum campagne Culinaire Tijdreis

Uit More than Mayo’s keuken: MarCom Campagne Culinaire Tijdreis

Weer een vers project opgeleverd! Voor het Nederlands Openluchtmuseum ontwikkelde en realiseerde More than Mayo de marketingcommunicatie campagne voor hun nieuwste arrangement: de Culinaire Tijdreis. Een¬†unieke ‘wijn-spijs wandeling’ dwars door het museumpark.

(English version below Dutch ‚Üď)

Ontdek smaken door de eeuwen heen

In het kader van hun jaarthema ‘Gruwelijk Lekker‘, ontwikkelde het Nederlands Openluchtmuseum een ¬†bijzondere ‘wijn-spijs wandeling’ binnen het museum, waarbij je samen met collega’s, familie of vrienden zes fraaie parklocaties ‘proeft’. Met een menu ontwikkeld door topkok Est√©e Strooker en een route langs gebouwen uit uiteenlopende tijdsperiodes, is dit arrangement met recht een Culinaire Tijdreis.

Bijzonder campagnebeeld

BRAIN Creatives bedacht het concept Culinaire Tijdreis voor dit nieuwe ¬†groepsarrangement. Binnen dit concept ontwikkelde More than Mayo de MarCom aanpak, cre√ęerde diverse uitingen en zette de campagne in werking. BRAIN bedacht bijvoorbeeld de opzet van het campagnebeeld en op basis van hun visualisatie, realiseerden we samen met fotograaf Adrian Sommeling deze te gekke foto!

Poster Culinaire Tijdreis – Concept: BRAIN creatives, design: Vincent van der Kamp, foto: Adrian Sommeling

Combinatie van online…

De nadruk voor de campagne ligt op online marketing, aangezien dit soort groepsarrangementen voornamelijk online gezocht en geboekt worden. De eigen website – met daarop o.a. de Culinaire Tijdreis quiz – speelt hierin een centrale rol. Daarnaast wordt er online advertising ingezet en geadverteerd op divers boekingsportals. Natuurlijk worden ook de eigen nieuwsbrief en social media kanalen gebruikt.

…en offline marketing & communicatie

De flinke online component wordt offline ondersteund, met posters en flyers voor in het park en daarbuiten. Daarnaast wordt actief de publiciteit opgezocht via diverse media. Maar de beste promotie is natuurlijk als mensen de Culinaire Tijdreis zelf ervaren en hun vrienden, collega’s en familie erover vertellen. En we weten inmiddels dat het zo’n bijzondere en lekkere ervaring is dat ze dat graag doen!

‚ėÖ

Zin gekregen in de Culinaire Tijdreis? Je boekt dit heerlijke groepsarrangement gemakkelijk online. Leuk voor een teamuitje of familiedag!

Openluchtmuseum campagne Culinaire TijdreisWebsite Culinaire Tijdreis Рfoto Culinaire Tijdreis: Adrian Sommeling, foto Estée Strooker: Eva Bours

From More than Mayo’s kitchen: Marketing

Campaign Culinary Journey through Time

Another project freshly delivered! For the Dutch Open Air Museum, More than Mayo developed and created the marketing communications campaign for their newest arrangement: the Culinary Journey¬†through Time. A unique ‘wine-and-dine-walk’ through the museum park.

Discover flavours through the ages

As part of their annual theme ‘Gruesomely Delicious‘, the Netherlands Open Air Museum developed a very special culinary walk within the museum. While walking through the park you can ‘taste’ six beautiful park locations, together with your colleagues, family or friends. With a menu developed by top chef Est√©e Strooker and a route passing by buildings from different time periods, this arrangement is truly a culinary journey through time.

Openluchtmuseum campagne Culinaire TijdreisCulinaire Tijdreis – foto: More than Mayo

Special campaign image

BRAIN Creatives came up with the Culinary Journey through Time concept for this new group arrangement. Within this concept, More than Mayo developed the MarCom approach, created various means of communication and launched the campaign. For example, BRAIN came up with the set up for the campaign image and based on their visualization, we realized this crazy cool photo together with awesome photographer Adrian Sommeling!

A combination of online …

The emphasis for the campaign is online marketing, since this type of group arrangements is mainly sought and booked online. The own website Рincluding the Culinary Journey through Time quiz Рplays a central role in the campaign. In addition, we arranged online advertising via Google and various booking portals. Of course their newsletters and social media channels are also being used.

Openluchtmuseum campagne Culinaire TijdreisWebsite Culinaire Tijdreis – foto: Adrian Sommeling

… and offline marketing

The substantial online component is supported offline, with posters and flyers for inside and outside the park. In addition, publicity is actively sought through various media. But the best promotion of course is when people experience the Culinary Journey through Time themselves and tell their friends, colleagues and family about it. And we now know by now that it is such a special and delicious experience that they love to do just that!

‚ėÖ

Fancy the Culinary Journey through Time? You can easily book this yummy group arrangement online. Great for a team outing or a day out with the family!
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression