Bye bye 2017, hello happy 2018!

Hup, en dat was 2017… Zo aan het einde van het jaar heb ik altijd het idee dat het jaar sneller gaat dan ik kan bijhouden. Stop de tijd! Daarom een korte terugblik op het afgelopen jaar en alvast een toast op het nieuwe. Cheers, op een te gek 2018!

In 2017…

…was mijn motto ‘beweging’. Want je krijgt de wereld alleen in beweging als je zelf beweegt, zo had ik me bedacht ;-) En een bewogen jaar, dat was het. Dit jaar:

 • ontwierp ik een interactieve expo over ‘creative brainfood’ voor het Creative Life event
 • ontwikkelde en schreef ik 130 recepten voor verseoogst.nl en de Verse Oogst Box
 • was ik voor even terug op mijn oude MarCom nest bij PGGM
 • kwam het mayonaiseboek dat ik voor Jean Batôn maakte uit
 • ontwierp ik met buro Zorro een chocolade experience in een oude chocoladefabriek
 • introduceerde ik de nieuwe atlas van Thieme Meulenhoff aan de markt
 • was ik te gast bij een aantal toffe foodexperiences
 • volgde ik module 1 en 2 aan de Rozenbrood Trendacademy

Chocolade experience - www.morethanmayo.comChocolate experience in an old chocolate factory – image: Ria Geraets-Heijen

en:

 • waren we terug in London baby!
 • sliep ik in een ‘pod’, which was awesome
 • roadtripten we door Noord-Italië
 • waren we toerist in eigen hoofdstad
 • overleefden we een orkaan in West-Ierland

Daarnaast schreef ik ook weer een boel artikelen voor More than Mayo magazine; vooral over ‘experience design’, ‘brainfood’ en trends in food en beleving.

Pod Buitenplaats Beekhuizen - www.morethanmayo.comOur little ‘pod’ in the woods – image: Ria Geraets-Heijen

Vooruitblik op 2018

Ik heb weer veel geleerd in het afgelopen jaar. En hoop dat het nieuwe jaar weer veel mooie, creatieve uitdagingen gaat bieden en ik met inspirerende mensen en merken mag samenwerken. Ik ga nog meer focussen op belevingen: interactieve marketingcommunicatie dus, in de vorm van events en bijeenkomsten. Met ‘food’ als prikkelend communicatiemiddel. Dat doe ik heel graag voor innovatieve merken die hun merkbeleving willen intensiveren, maar daarnaast zou ik ook zelf, samen met toffe samenwerkingspartners, graag een aantal experiences willen organiseren. Ook blijf ik zelf veel nieuwe ervaringen opdoen; daarvan word ik gelukkig en leer ik. Er zal dus weer volop gereisd worden in 2018. De eerste reis komt er al bijna aan: in januari gaan we naar Tanzania!

Ik wens jullie een fantastisch mooi 2018, vol beleving en verwondering! ✨

 

interactieve brainfood expo - www.morethanmayo.comInteractive expo about ‘creative brainfood’ – copyright: More than Mayo

Bye bye 2017, hello happy 2018!

Aaaand… that was 2017. At the end of the year I always get the feeling that the year goes faster than I can keep up with. Stop tha clock! Here’s a short review of the past year and a toast to the new one. Cheers, to a wonderful 2018!

In 2017 …

…my motto was ‘movement’. Because I figured you only move the world when you move yourself ;-) And I definitely did move. This year:

 • I designed an interactive expo about ‘creative brainfood’ for the Creative Life event
 • I developed and wrote 130 recipes for verseoogst.nl and their veggie subscription box
 • I was briefly back at my former MarCom department at PGGM
 • the the mayonnaise book that I made for Jean Batôn was published
 • I designed a chocolate experience in an old chocolate factory with Buro Zorro
 • I introduced Alcarta – the new atlas from Thieme Meulenhoff – to the market
 • I attended some cool foodexperiences
 • I took modules 1 and 2 at the Rozenbrood Trendacademy

Lancering Alcarta - www.morethanmayo.comAlcarta online launch at Cinemec Ede – image: Roy Eysbach

and:

 • we were back in London baby!
 • I slept in a ‘pod’, which was awesome
 • we roadtripped through northern Italy
 • we spent time as tourists in our own capital
 • we survived a hurricane in Western Ireland

In addition, I also wrote a lot of articles for More than Mayo magazine; especially about ‘experience design’, ‘brain food’ and trends in food and experience.

Italië - www.morethanmayo.comDelicious food in Bologna, Italy – image: Maurice Geraets

Looking forward to 2018

I learned a lot again in the past year. And I hope that the new year will offer many beautiful, creative challenges. And that I get opportunities to work with inspiring people and brands. My focus will be on brand experiences: interactive marketing and communication, in the form of immersive events and meetings. With ‘food’ as creative means of communications. I really enjoy doing this for innovative brands that want to intensify their brand experience, but I would also like to organize a number of experiences myself, together with a team of  cool creatives. I will also continue to join in on a lot of new experiences myself. This makes me so happy and I learn so much of it. So there will be plenty of travelling again in 2018. The first trip is right around the corner: in January we will go to Tanzania!

I wish you an amazing 2018, full of experience and wonder!

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren
Beleven. Raken. Activeren.
More than Mayo biedt méér dan een marketingsausje

More than Mayo ontwikkelt concepten voor multi-zintuiglijke marketing, belevingsvolle marketingcommunicatie strategieën en activerende events en campagnes, die jouw verhaal vertellen en je doelgroep laten zien, horen, voelen, ruiken én proeven waarvoor je staat als merk.