What's cooking: Bugs - annoying buzzy beasts will be the saviors of our planet - www.morethanmayo.com/bugs | image: bug sushi, credits: More than Mayo foodconcepts

BUGS: van luis in de pels naar redder van de planeet

Op dit moment werk ik voor een opdracht in een innovatieteam. Een groep technologische ontwikkelaars die hun werkzaamheden en voortgang nauwgezet bijhoudt in termen van ‘sprints’, ‘stories’ en ‘bugs’. De bugs zijn met alarmerend rood aangeduid in de planning. Aandacht moeten ze krijgen en: zo snel mogelijk eruit.

Omarmen, niet wegmeppen

Of het nu technologische bugs zijn of natuurlijke zoem- en kriebelbeestjes, wij Westerlingen krijgen een naar gevoel bij insecten. We ‘developen’ of meppen ze zo snel mogelijk weg. Hoe ironisch is het dat juist insecten nu worden aangemerkt als oplossing voor het nabije wereldvoedselprobleem en de grote belasting van de aarde? Willen we overleven, dan moeten we insecten niet alleen leren tolereren. Nee, we moeten ze omarmen en zelfs één met ze worden. Een enorme culturele verschuiving.

What's cooking: Bugs - annoying buzzy beasts will be the saviors of our planet - www.morethanmayo.com/bugs | image: bug snacks, source: jiminis.com Bug snacks with sesame and cumin – image source: jiminis.com

Mindset-shift

Terwijl 80% van de wereldbevolking al insecten eet, moet de Westerling nog flink geholpen worden om de grote ‘mindset-shift’ te maken. Voor velen is het onwaarschijnlijk ondenkbaar om een hele krekel of sprinkhaan, met alles erop en eraan te verorberen. Dat hoeft ook helemaal niet. Insecten zijn een prima grondstof voor producten die we al kennen. Denk aan insectenpasta of -proteïnerepen, buffaloworm hamburgers of jawel, krekelchips. Tijdens de Salone del Mobile 2017 presenteerde Carolien Niebling sprinkhaansalami en insectenpaté; een combinatie van traditionele bereidingstechnieken met ‘nieuwe’ ingrediënten.

Experimenteren in de keuken

Early adaptors en foodavonturiers kunnen al een stapje verder. Die kopen de beestjes vers of gedroogd en kunnen erop los experimenteren in hun eigen keuken. Diverse websites onderstenen hen met informatie en inspiratie. En de Universiteit van Wagingen houdt voor je bij welke eetbare soorten er zijn. In de tussentijd wordt er gewerkt aan thuisoplossingen, zoals een ‘insectenboerderij’. Een strak vormgegeven unit met laatjes waarin je zelf tot 500 gram insecten per week kunt kweken. Zouden de technologen die hieraan werken ook ‘bugs’ tegenkomen…?

Dit artikel is geschreven voor Rozenbrood Trendacademy en verscheen eerder op trendacademy.eu

What's cooking: Bugs - annoying buzzy beasts will be the saviors of our planet - www.morethanmayo.com/bugs | image: bug stir fry, source: entomoproject.euBug stir fry – image source: entomoproject.eu

BUGS: annoying buzzy beasts will be the saviors of our planet

At this moment, I’m working on an assignment in an innovation team. A group of technological developers who monitor their work and progress in terms of ‘sprints’, ‘stories’ and ‘bugs’. The bugs are indicated by an alarming red colour. They should be given direct attention and be fixed immediately. Out with them!

Embrace them instead of swat them

Whether technological bugs or natural buzzing and creeping little beasts, we Western people feel uncomfortable around insects. We ‘develop’ them out or swat them dead as quickly as possible. How ironic is it that bugs are now considered as a solution to the upcoming world food problem and the pressure we put on the earths resources? If we want to survive, we should not only learn to tolerate insects. No, we need to embrace them and even become one with them. An enormous cultural shift.

What's cooking: Bugs - annoying buzzy beasts will be the saviors of our planet - www.morethanmayo.com/bugs | image: bug pasta, source: jiminis.comBug protein pasta- image source: jiminis.com

Mindset shift

While 80% of the world’s population is already eating insects, the people in the West need to be helped to make the big mindset shift. For many, it is unlikely to imagine eating a whole cricket or grasshopper, with all the legs and all still attached. Well, you don’t have to. Insects are a good raw material for products we already know. Think of insect pasta or protein bars, buffaloworm hamburgers or… cricket crisps. At Salone del Mobile 2017, Carolien Niebling presented grasshopper salami and insect pate; a combination of traditional cooking techniques with ‘new’ ingredients.

Experiments in the kitchen

Early adapters and food adventurers can already take one step further. They can buy fresh or dried bugs in the supermarket and experiment with them in their own kitchen. Various websites provide them with information and inspiration. And the Wageningen University keeps track of which edible species there are. In the meantime, home solutions, such as an ‘insect farm‘, are being developed. This unit for your kitchen counter can grow up to 500 grams of insects per week. Did the technicians who worked on this also encountered ‘bugs’?

What's cooking: Bugs - annoying buzzy beasts will be the saviors of our planet - www.morethanmayo.com/bugs | image: bug bread, source: entomoproject.euBug & walnut bread – image source: www.entomoproject.eu