Brasserie 2050 op Lowlands - www.morethanmayo.com/brasserie-2050 | image: Brasserie 2050, source: dutchdesigndaily.com

Experience case: Brasserie 2050 op Lowlands

Dit jaar opent Brasserie 2050 opnieuw haar deuren op Lowlands. In dit innovatieve restaurant draait alles om de toekomst van ons eten. Elk gerecht probeert de vraag te beantwoorden: ‘Hoe gaan we de tien miljard mensen voeden die de wereld in 2050 zullen bevolken?’ 

(English version below Dutch ↓)

Voorproefje van de toekomst

Het paviljoen van Brasserie 2050 is ontworpen als duurzame en circulaire voedselschuur. Hier wordt  een verrassend en heerlijk menu geserveerd. Elk gerecht staat voor een toekomstig dilemma of voedselprobleem. Het toekomstrestaurant geeft op deze manier letterlijk een voorproefje van de toekomst en laat je kauwen op toekomstscenario’s.

Brasserie 2050 op Lowlands - www.morethanmayo.com/brasserie-2050 | image: Brasserie 2050, source: youtube.com/user/rabobank Steak tartare in 2050 – image source: Rabobank YouTube channel

Voedingsadvies voor je toekomstige maaltijd

Nieuw dit jaar is het innovatieve Smart Toilet. Een wc met beleving waar je na een bezoek persoonlijk voedingsadvies krijgt op basis van een analyse van je lichaamswaarden en een menusuggestie voor de brasserie. Smart Toilets kunnen ons inzicht geven in welk voedsel we nodig hebben en ze kunnen helpen om voedselverspilling te verminderen.

Complexe uitdagingen voor de toekomst

Natuurlijk is er niet één waarheid of oplossing als het gaat om het toekomstbestendig maken van ons voedsel en voedselsysteem. We hebben te maken met complexe en intrigerende uitdagingen voor de toekomst. Brasserie 2050 stimuleert bezoekers van Lowlands om er op een leuke, belevingsvolle manier over na te denken. Een mooi project!

🍲

Brasserie 2050 is in opdracht van Lowlands en Rabobank gemaakt door Overtreders W en The Food Line-up. Dit jaar vindt de tweede editie plaats op Lowlands.

Video registration Brasserie 2050 Lowlands 2018 by Rabobank

Brasserie 2050 at Lowlands

This year Brasserie 2050 will open it’s doors again at Lowlands festival. This innovative restaurant is all about the future of our food. Each dish they serve tries to answer the question: ‘How will we feed the ten billion people who will inhabit the world in 2050?’

A taste of the future

The Brasserie 2050 pavilion is designed as a sustainable and circular food shed. Here, a surprising and delicious menu will be served. Every dish faces a future dilemma or food problem. This future proof restaurant literally gives you a taste of the future and offers food for thought at the same time. 

 

Brasserie 2050 op Lowlands - www.morethanmayo.com/brasserie-2050 | image: Brasserie 2050, source: dutchdesigndaily.comBrasserie 2050 at Lowlands festival – image source: dutchdesigndaily.com

Nutritional advice for your future meal

New this year is the innovative Smart Toilet. A toilet experience where you’ll receive personal nutritional advice based on analysis of your body data. Smart Toilets could give us insight into which food we actually need and they might help to reduce reduce the negative impact of food waste.

Complex challenges for the future

Obviously, there is no single truth or solution when it comes to future proofing our food and food system. We have complex and intriguing challenges to deal with for the future and Brasserie 2050 encourages visitors at Lowlands festival to think about it in a fun, experiential way. A cool project!

🍲

Brasserie 2050 is commissioned by Lowlands and Rabobank. The restaurant was created by Overtreders W and The Food Line-up. This year is the second edition at Lowlands festival.

Brasserie 2050 op Lowlands - www.morethanmayo.com/brasserie-2050 | image: Brasserie 2050, source: youtube.com/user/rabobank Blini with caviar in 2050 – image source: Rabobank YouTube channel
MEER DAN EEN MARKETINGSAUSJE

More than Mayo helpt ambitieuze merken aan een doordachte merk- en marcomstrategie en belevingsvolle campagnes voor succesvolle marktintroductie. 

You only have one chance to make a great first impression